AYM'den Tarihi Karar: TİB'in 'Müstehcen Siteleri Engelleme' Yetkisinin Bulunması Anayasaya Aykırı

98
51
18
6
3
Anayasa Mahkemesi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın müstehcenlik suçunu oluşturan internet yayınlarına re'sen erişimi engelleme yetkisini, haberleşme hürriyetine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), kapatılarak yetkileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) aktarılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB), müstehcenlik suçunu oluşturan internet yayınlarına re'sen erişimi engelleme yetkisi veren düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak ‘itiraz konusu kuralla idareye kapsam ve sınırları belirsiz şekilde erişimin engellenmesi yetkisi tanınmıştır’ kararı ile iptal etti.

İnternet Yasası'nın ‘Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ve ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si’ başlıklı maddesinin müstehcen içerikleri konu alan 4. fıkrası gereği TİB’in vermiş olduğu res'en erişim engeli kararına itiraz edildi ve konu Danıştay 13. Dairesi’ne taşındı. Danıştay 13. Dairesi, internet erişim engelinin haberleşme hürriyeti ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek hâkim onayı olmaksızın haberleşme hürriyetinin sınırlandırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu belirtti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 6’ya karşı 11 oy ile kuralın iptaline karar verdi. AYM verdiği kararda haberleşme hürriyeti ve ifade özgürlüğünün Anayasa'nın temel hak ve özgürlükleri düzenleyen 13. maddesindeki ölçütlere uygun olarak sınırlanabileceğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar 1 yıl sonra yürürlüğe girecek ve hükumet bu sürede Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar uyarınca yeni bir düzenleme oluşturacak.

Anayasa Mahkemesi verdiği kararda internetin geleneksel haberleşme ve iletişim araçlarından daha fazla tercih edilmeye başlandığını, fakat suç işlemek için de sık sık kullanılan bir araç olduğunu, bu nedenle internet üzerinden gerçekleştirilen her yayınının haberleşme hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtirken, ‘’Esas amacı haberleşme ve bilgi paylaşımı olan sitelerde yer alan içeriği suç oluşturabilecek yayınlar nedeniyle hâkim onayı olmaksızın sitenin tümüne yönelik olarak resen erişimin engellenmesi kararı verilmesi, Anayasa’nın 22. maddesinde haberleşmenin kanunla yetkili kılınmış mercii tarafından engellenmesi hâlinde engelleme kararının yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulacağı şeklinde açıkça ifade edilen güvenceyle bağdaşmamaktadır.’’ denildi.

98
51
18
6
3
Emoji İle Tepki Ver
98
51
18
6
3