BDDK'dan Kredi Kartı ve Kredi Kullanımıyla İlgili Kritik Düzenleme

31
3
3
2
2
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), hem kredi kartı hem de tüketici kredisi taksitlendirmeleri konusunda oldukça önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. Yapılan düzenlemelerin amacı, milyonlarca müşterinin dengeli harcamalar yapmalarını sağlayarak, borçlanmaları azaltmak.

BDDK, güne kredi kartı ve tüketici kredilerine ilişkin bir dizi önemli düzenlemeyle başladı. Hazırlanan taslağın amacı, kurum tarafından “finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi” şeklinde açıklandı. Bu bağlamda kredi kartı taksit sayıları, ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. 

Türkiye’deki hane halkının bilinçli harcama ve tüketim yapmasını, düzenli borçlanmasını ve borcunu geciktirmemesini sağlamak için yapılan düzenlemelerle taksit ve vade sayılarında azalmaya gidildi.

BDDK, “‘Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik', 'Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik' ve 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasını teminen makro ihtiyati düzenlemeleri içeren taslaklar hazırlandı. Söz konusu değişiklik taslakları bugün itibarıyla ilgili tarafların görüş ve değerlendirmelerine açıldı." açıklamasında bulundu. 

Yapılan düzenlemelerle kredi kartı taksitleri ve kredi vadeleri şu şekilde olacak:

 • Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez.
 • Bu süre elektronik eşya alımlarında 3 ay, 
 • Bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, 
 • Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanır. 
 • Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.
 • Kurumsal kredi kartlarıyla mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemez.

Taşıt kredilerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 100 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. Konut kredilerinde de düzenlemeler var:

 • Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olanlar için yüzde 70'i aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 120 bin lirayı aşan binek araçlarda, bedelin 120 bin liraya kadar olan kısmı için yüzde 70, 120 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.
 • Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere;
 • Tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, 
 • Taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı,
 • Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı aşamaz.

Taşıt kredilerine özel olarak BDDK, “Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1 Ocak 2019'dan itibaren her yıl enflasyon sepetinde yer alan dizel ve benzinli otomobil fiyatları ortalamasının yıllık artış oranının gerektirdiği tutarlar üzerinden uygulanır.” maddesini de ekledi.

31
3
3
2
2
Emoji İle Tepki Ver
31
3
3
2
2