• Anasayfa
  • Yaşam
  • 3.500 TL'den Pahalı Cep Telefonlarında Vadeyi 3 Aya İniyor

BDDK, 3.500 TL'den Pahalı Telefonlarda Kredi Vadesini 3 Aya İndiriyor

91
11
7
2
1
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fiyatı 3.500 TL'yi aşan cep telefonlarında kullandırılan kredi vadesini 6 aydan 3 aya indiriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan bir duyuruyla fiyatı 3.500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımlarında kullandırılan kredilerin vade sınırının 6 ay olarak uygulanacağını duyurmuştu. Bugün itibarıyla yayımlanan yeni yönetmelik taslağında ise bu sürenin yarı yarıya indirildiği görüldü.

BDDK’nın internet sitesinde yayınlanan ‘Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’ adı altında paylaşılan duyuru dâhilinde fiyatı 3.500 TL’ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3.500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi ise 3 ayı aşamayacak şekilde düzenlendi.

Fiyatı 3.500 TL’den yüksek olan cep telefonlarının kredi vadesi 6 aydan 3 aya iniyor:

Cep telefonu kredi vadesi

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı’nın 1. maddesinde yer alan 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A  maddesinin  üçüncü  fıkrasını aşağıdaki gibi değiştiren BDDK, ayrıca bahsi geçen maddeye aşağıdaki fıkrayı ekledi:

"Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 684. maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı; nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı; nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı; bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı; tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı; fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı; fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır. Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşünü alarak bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir."

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202001031040962323-cep-telefonu-kredisinde-vade-3-aya-iniyor/
91
11
7
2
1
Emoji İle Tepki Ver
91
11
7
2
1