Dinozorların Nesli Günümüze Kadar Tükenmeseydi Ne Olurdu?

25
4
2
2
2
Farz edelim ki Dünya’ya göktaşı çarpmamış ve dinozorlar ortadan kalkmadı. O zaman insanlar ve diğer canlılar, bu devasa canlıların varlığından nasıl etkilenirlerdi?

Dünya’ya bundan 66 milyon yıl önce 15 km çapında bir göktaşı çarpmıştı. 10 milyar Hiroşima bombası gücündeki bu etki binlerce kilometrelik alanı etkilemiş ve yeryüzündeki canlı türlerinin %75’ini ortadan kaldırmıştı. Dinozorlardan geriye ise yalnızca kuş olarak bildiğimiz uçan türleri kaldı.

Fakat tarih farklı gelişseydi, yani Dünya’ya bir göktaşı çarpmasaydı biz insanlar ve diğer canlılar bundan nasıl etkilenirdik?

Bazı bilim insanları, göktaşı Dünya’ya çarpmamış olsaydı da iklimdeki soğuma sebebiyle dinozorların yok olmaya mahkum olduğuna inanıyorlar. Örneğin Bristol Üniversitesi paleontologlarından Mike Benton’a son 40 milyon yıldır memelilerde yeni yeni türler ortaya çıkarken dinozorların da sayısı azalacaktı.

Bazıları ise Hindistan’daki Deccan platosundaki yanardağların patlaması sebebiyle 66 milyon yıl önce dinozorların bir kısmının zaten ortadan kalkmış olacağına ve hayatta kalanları tehdit edecek başka bir dönemin olmadığını iddia ediyor.

Uzmanlar, bitkilerdeki evrimin dinozorları da etkileyeceğini, çiçekli bitkilerin artması sebebiyle otobur dinozorların bunlarla besleneceğini, bu bitkilerin sindiriminin kolay olması sebebiyle de bedenlerinin küçüleceğini öngörüyor. 

Bunların dışında 34 milyon yıl önce Güney Amerika ve Antarktika kıtalarının ayrılması da dinozorların geleceği açısından önemli bir olay olacaktı. Bu süreçte Antarktika’da buzullar oluşmuş, dünya soğuyarak daha da kurulaşmış ve çayırlar yaygınlaşmıştı. Bu ortamda otobur memeliler yaygınlaşacak, otlayan memeliler çeşitlenecek ve onlarla beslenen etoburlar da çoğalacaktı. Bu durumda çayırlara uygun özellikler geliştirilmiş dinozor türleri evrilebilirlerdi. 

Bazı bilim insanları ise eğer dinozorlar yaşasalardı, yılanlar ve kertenkeleler gibi yer altında uzmanlaşmış olabileceklerine inanıyor. Okyanuslarda da gelişeceği düşünen dinozorların nehir ve deniz kenarlarında fosillerine rastlanmıştı. Belki de memeli balinalar gibi okyanusta yaşama evrilebilirlerdi, kim bilir?

Dinozorlar karada yaşamaya devam ediyorlar, uçan sürüngenler gökyüzünde ve ihtiyozor türü dinozorlar da denizde gelişmeye devam ediyorlar. Peki memelilerin ve kuşların kaderinde nasıl bir değişiklik olurdu?

Mezozoik dönemin sonuna kadar kuşlar zaten çeşitli türlerine ayrılmışlardı. Madagaskar, Mauritius ve Yeni Zelanda’da uçma kabiliyeti bulunmayan devasa büyüklükte kuşlar olabilirdi fakat memelilerde durum biraz daha farklı. 160 milyon yıldır var olan memeliler, göktaşı çarptığında nispeten daha küçük bedenlilerdi. Bazı uzmanlar, göktaşı çarpmasının memeli türünün gelişme şansını arttırdığına inanıyor. Bazıları ise dinozorların varlığının büyük hayvanlar için tehdit unsuru olduğunu kabul etse de yarasa, kemirgenler, küçük etoburlarla tırmanan primatların daha da çeşitlenmiş olabileceğini, hatta biraz daha ileri giderek hominid adında insansı canlıların ortaya çıkabileceğini iddia ediyorlar.

Bir başka soru daha. Memelilerde zeka mümkünse dinozorların da zekalarında gelişme olur muydu? Kanada Doğa Müzesi'nin 1982 yılında yayımladığı bir rapora göre böyle bir olasılık kesinlikle var. Papağanlarla kargaların ne kadar zeki canlılar olduklarını biliyoruz. Aynı şekilde dinozorlarda da benzeri problem çözme becerisine sahip olabilecek zeka bulunabilirdi. Ama elbette bir insan zekasına yaklaşmaları beklenmiyor.

Göktaşının Dünya’ya çarpmamış olması üzerinden devam ederek artık son soruya geçiyoruz. Dinozorlar, böyle bir durumda günümüze kadar gelebilirler miydi? Yanıt evet. Fakat biliyorsunuz ki mamut gibi devasa büyüklükte canlıların soyu nasıl tükendiyse dinozorlar için de birkaç tür dışında benzer bir sonuç çıkabilirdi. Bu türler de Avustralya ve Alaska gibi nüfus yoğunluğunun diğer bölgelere göre nispeten daha düşük olduğu yerlerde yaşarlardı. Küçük türler ise güvercinler, sıçanlar gibi şehir ortamlarına uyum sağlayabilirlerdi.

25
4
2
2
2
Emoji İle Tepki Ver
25
4
2
2
2