• Anasayfa
  • Yaşam
  • 'Duty Free' Ürünlerine Özel Tüketim Vergisi İstisnası

'Duty Free' Ürünlerine Özel Tüketim Vergisi İstisnası Geldi!

23
10
1
1
0
'Duty Free' diye bilinen gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarına yapılan ürün teslimlerinin ÖTV'den istisna tutulmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Yerli ürünlerin, gümrüksüz satış mağazalarından sunumunu artırmak gayesiyle bu mağazalara verilen ürünler özel tüketim vergisinden (ÖTV) istisna tutulacak.

Maliye Bakanlığı'nın ÖTV uygulamasında değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğlerde, satılmak üzere gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarına yapılan teslimlerin ÖTV'den istisna olmasına dair usul ve esaslar yer aldı.

Buna göre, söz konusu yerlere yapılacak ürün teslimlerinde, malın ilgili gümrük mevzuatına göre gümrüksüz mağazalarında satılabilecek mal cinslerinden olup olmadığı ÖTV mükelleflerince kontrol edilecek. Bu malın kapsamda olmaması durumunda, ÖTV istisnasız teslimde bulunulamayacak.

ÖTV mükellefleri, gümrüksüz satış mağazalarına yaptıkları teslimlerde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline eklemeyecek. Buna karşın bedele dahil edilmeyen tutar, faturada şerh gösterilerek belirtilecek.

Bu malın gümrüksüz satış mağazasına ya da deposuna konulduğuna dair antrepo tutanağı tutulacak ve ilgili evrak gümrük idaresi tarafından onaylanacak.

ÖTV ödenerek satın alınan malların gümrüksüz satış mağazalarına teslimlerinde de ÖTV iadesine olanak tanındı. Bu verginin iadesi, yalnızca ÖTV mükelleflerinden alınan ya da doğrudan ithal edilen mallar için söz konusu olacak. ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların söz konusu mağaza ya da depolara teslimi durumunda, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına eklenmiş ÖTV iade edilmeyecek.

Usulsüz satışta ceza uygulanacak.

ÖTV mükelleflerince gümrüksüz satış mağazalarına ya da bunların depolarına teslim edilen malların iadesi halinde ise ÖTV doğmayacak. İade alınan malların yeniden teslime konu edilmesi halinde ÖTV hesaplanacak. Bu malların mağaza işleticilerince iade edilmesi durumunda ise bu durum gümrük idaresince mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirilecek.

İstisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına teslim edilen malların, hak sahipleri haricindekilere satılması ya da hak sahibi olanlara belirlenen limitlerin üstünde satılması veya yersiz ya da haksız olarak her türlü kullanımı halinde, ödenmeyen ÖTV ve buna bağlı KDV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle beraber mağaza işleticisinden tahsil edilecek.

İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak satış/kullanım yapıldığının saptanması durumunda, ilgili gümrük idaresi tarafından durum işleticinin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirilecek.

Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmaması durumunda, mağaza işleticisinin doğrudan sorumlu tutulduğu haller haricinde, ziyaa uğratılan vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle beraber ÖTV mükellefinden aranacak.

Daha önce yapılan kanun değişikliği çerçevesinde, silah alımında ya da ithalinde ÖTV istisnasından faydalanabilecek kurumlar arasına Savunma Sanayii Müsteşarlığı da dahil edildi.

Kaynak : https://www.dunya.com/ekonomi/duty-free-urunlerine-otv-istisnasi-haberi-421440
23
10
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
23
10
1
1
0