Türkiye’de Porno Sitelere En Çok Giren Şehirler

5
2
1
0
0
Türkiye’de Porno Sitelere En Çok Giren Şehirler
Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı, Sosyolog ve Aile Danışma Prof. Dr. Sabri Eyigün, yapılan istatistiklere göre Türkiye’de en fazla porno içerikli sitelere giriş yapan şehirlerini, bunun sosyo-kültürel ve ekonomik nedenlerini açıkladı.

Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sosyolog olan Prof. Dr. Sabri Eyigün, Türkiye’nin en fazla porno içerikleri sitelere giriş yapan şehirlerini açıkladı. Buna göre ilk üç sırada Diyarbakır, Erzurum ve Adana bulunuyor. Bu durumun üzerinde durulması ve analiz edilmesi gerektiğini belirten Eyigün, bunun toplumun ruh sağlığı için çok önemli bir etmen olduğunu söyledi. Bütün sosyal sorunlarda olduğu gibi bir toplumun internette sürekli porno içerikli sitelerde bulunmasının sosyo-kültürel ve ekonomik nedeninin olduğunu söyleyen Eyigün, “Diyarbakır’ın en çok porno izlenen iller arasında yer almasını bu açıdan değerlendirdiğimizde sorunu üç temel değişken etrafında analiz edebiliriz. Birincisi, sorunun internet kullanımıyla, daha doğrusu toplumun internete bakış açısıyla ve de internet kullanımın yaygın olmasıyla doğrudan ilişkisi vardır. İkinci olarak, sorunun hızlı kentleşme, kapitalizmin tüketim toplumunun cinselliği uyaracak ürünleri (filmler, görseller, diziler ve benzeri gibi) ile çokça kullanması, üçüncüsü ve en önemlisi ise, bölgeye özgü sorunların varlığıdır. Örneğin, Diyarbakır’ın yoğun göç alması, buna bağlı yaşanan düzensiz kentleşme olgusu, işsizlik, terör, mahremiyet duygusunun tam kazandırılamamış olmasının, dini duyarlılığın hızla düşmesine paralel bireylerde iç kontrol mekanizmalarının zayıflaması gibi” dedi.

İnternette porno site aramanın sadece Diyarbakır ve diğer illerimiz için geçerli olmadığını, dünya genelinde artan sosyolojik bir sorun olduğunu belirten Eyigün, “Nitekim 2005’te yüzde 30’lardayken, 2013’te yüzde 100’e yaklaştığı belirtiliyor. Demek ki, sorunun öncelikli olarak evrensel bir boyutu var. Ancak Diyarbakır da dünyanın bir parçası olduğu için daha fazla porno izlemeye neden olan etkenlerin tümünü için de barındırmaktadır. İnternet ve internet kafeler boş zaman geçirme aracı ve mekanı olarak algılanıyor.

Öncelikle internet kullanımının çok yaygın olması ve ayrıca denetimsiz ve amaçsız kullanılmasının daha fazla porno izlenmesinde büyük bir etkisi var. Evlerde her bireyin kullanımına hazır olan bilgisayarlar yanında, şehirde sıkça açılan internet kafeler gençler için boş zaman geçirme ve eğlenme araçları gibi algılanmaktadır. Özellikle internet kafeler, herhangi bir konuda bilgi edinme veya haberleşme için değil de canı sıkılanın zaman geçirmek ve eğlenmek için gittiği mekanlar haline gelmiştir. Böyle algılanınca da internetlerde ilk önce aranan sayfalar maalesef porno veya benzeri sayfalar olmaktadır
” şeklinde konuştu.
 

 İnternet kafelerin denetlenmemesi, bu sorunu körükleyen en büyük etmenlerden bir tanesi

Diyarbakır ve Adana gibi şehirlerde neredeyse bir mahalleye iki internet kafe düştüğünü ve buraların yeterli düzeyde denetlenmemesinin de porno içerikli sitelere daha fazla girilmesine neden olduğunu belirten Eyigün, “Özellikle düşük gelir grubuna mensup ailelerin çocukları veya göçle gelen ailelerin çocukları için internet kafeye gitme ve o ortamda bulunma moderleşme ve şehirli olmanın bir özelliği gibi algılandığı için para ve imkân bulduklarında buralara gidiyorlar. akıllı telefonlar, gençler ve çocuklar için evdeki veya internet kafedeki bilgisayarlardan daha tehlikelidir. Çünkü buralarda hiçbir denetim söz konusu değildir.

Öncelikle internete ve internet kafeler bakışın değişmesi gerekiyor. Bu konuda başta Milli Eğitim olmak üzere tüm kurumların yoğun bir çaba sarf etmesi gerekiyor
” dedi.
 

 Buralarda yaşanan şiddet atmosferi, insanların realiteden kaçarak porno sitelerine yönelmesine sebep oluyor

Doğu bölgelerde yaşanan şiddet olaylarının ve buna paralel olarak toplumun içerisinde bulunduğu gerilimli atmosferin gençleri olumsuz yönde etkilediğini belirten Eyigün, “Şiddet ve siyasal gerilimin getirdiği sıkıntılar ise kişileri, içinde bulundukları dünyadan ve onun sıkışıklığından uzaklaşmaya götürüyor. Bu aslında bir kaçıştır. Psikolojide bunun adı realiteden kaçış eğilimidir. İşte bu kaçış gençleri, ciddi olaylardan ziyade porno sitelerine yöneltmiş olabilir. Buralarda bir anlamda psikolojik bir boşalma yaşamaktadırlar. Ayrıca son dönemde yaşanan çözüm sürecinde bölge insanı barış ve huzur içinde yaşama konusunda her ne kadar yeniden ümitlenmiş ise de, altı ay öncesine kadar bölgede hakim olan psikoloji çaresizlikti. Sıkıntıları aşma konusunda kendisini çaresiz hisseden kişinin ilk yapacağı işlerden birisi de ona bu sıkıntıları unutturacak şeyler aramaktır. Burada da yine realiteden bir kaçış söz konusudur. Bu kaçış uyuşturucuya olabileceği gibi, kumara, içkiye veya Diyarbakır örneğinde olduğu gibi porno filmler izlemeye de olabilmektedir” şeklinde konuştu.

5
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
5
2
1
0
0