İnternetten Satış Yapanları da İlgilendiren Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

23
5
0
0
0
Yeni yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, pilotlar ve kabin memurları ve geliri yıllık brüt asgari ücreti geçmeyen ev kadınları Gelir Vergisi için istisna sayılacak.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306) ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayınlanan tebliğe göre fiziksel bir iş yeri açmaksızın internet üzerinden satış yapanlar, pilotlar ve kabin memurları gelir vergisi istisnasına tâbi olacak.

Ayrıca gelir vergisi ödemelerinde istisna sayılacak ödemeler arasına  ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, 4447 sayılı kanun uyarınca tahsis edilen işsizlik ödeneği, 4857 sayılı kanunun 21. maddesine göre ödenen işe başlatmama tazminatları da eklendi.

Yayınlanan tebliğ, daha önce meclisten geçen torba yasalarla ve gelir vergisi kanununda, ev kadınlarına vergi muafiyetini içeren düzenlemeleri açıklığa kavuşturdu. Tebliğe göre ev imalatı ürünlerin internet üzerinden satışlar elde edilen gelir, ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmemesi durumda ev kadınları da gelir vergisinde istisna kabul edilecekler.

Hizmet erbabına, ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, işsizlik ödeneği ile işe başlatmama tazminatları, işsizlik ödeneği ödemeleri ile mahkeme kararının ardından işçinin başvurusu üzerine işverenin bir ay içinde işe başlatmadığı durumda, işçiye, en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen tazminat da gelir vergisi için istisna kabul edilecek.

Ayrıca 27 Mart 2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla ret ve iade edilecek.

Ayrıca kişinin bu yıl ve sonraki dönemlerde verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanabilirliği tespit edilirken her bir beyanname itibarıyla 250 liraya kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlal edilmiş olması anlamına gelmeyecek.

Bununla birlikte ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmemiş olacak.

Kaynak : https://www.bloomberght.com/gelir-vergisi-genel-tebligi-yayimlandi-2204686
23
5
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
23
5
0
0
0