Kadın Beyni Erkek Beyninden Daha Üstün Olabilir mi?

45
24
9
8
2
Journal of Alzheimer's Disease dergisinde yayımlanan bir makale, yıllardır merak edilen ve sıkça tartışılan bu soruya bir cevap bulmuş olabilir.

Journal of Alzheimer’s Disease adlı bir dergide yayınlanan araştırma sonucu yıllardır süre gelen “Kadın ve erkek beyni farklı mı çalışır?” sorusuna cevap bulmuş olabilir. Yayınlanan araştırma kapsamında standart bir kadın beyninin bazı bölümlerinin, standart bir erkek beynine oranla çok daha fazla kan akışına sahip olduğu belirlendi. Diğer bir değişle bahsi geçen bölgelerin daha çok oksijen tükettiği ve daha aktif olduğunu söylemek mümkün.

Araştırma yoğun olarak deneklere verilen görevlerin yerine getirilirken beyinlerinin verdiği tepkiyi ölçerek gerçekleştirildi. Konu dürtüleri kontrol etmeye ya da odaklanmak olduğunda, kadın beyninin bazı bölgelerinde daha yoğun kan akışı oluştuğu keşfedildi. Bu deney vasıtası ile konu yüksek konsantrasyon ve empati olduğunda, kadınların potansiyel anlamda daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün.

Ancak bahsi geçen avantajlar akıl sağlığı anlamında bazı dezavantajlara dönüşme potansiyelini de barındırıyor. Araştırmalara göre kadın beyni erkek beynine nazaran kaygı bozukluğu ve depresyon gibi rahatsızlıklara çok daha yatkın. Diğer bir koldan genel istatistiklere bakıldığında da bu savı destekleyecek istatistiklere ulaşmak mümkün; kaygı bozukluğu ve depresyona bağlı rahatsızlıklar kadınlarda çok daha sık görülüyor.

Araştırmanın sonucuna göre genel anlamda kadın beyninin erkek beyninden daha aktif olduğunu söylemek mümkün, ancak konu görsel yetenek ve koordinasyon olduğunda erkek beyninin daha güçlü bir potansiyele sahip olduğu ve standartlara bakıldığında bu alanda daha başarılı olduğunu söylemek mümkün. Sonuçlar her ne kadar kıyaslama gibi gözükse de bu çalışma neticesinde asıl hedef, Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlıkların altında yatan sebeplerin keşfi ve neden cinsiyetlere göre farklı istatistikler verdiği üzerine.

Kaynak : https://www.j-alz.com/content/women-have-more-active-brains-men
45
24
9
8
2
Emoji İle Tepki Ver
45
24
9
8
2