Kadınlara Yönelik Kullanılan Argo Sözcükler, TDK'dan Çıkarılmayacak

94
40
14
4
3
Kadınlara yönelik hakaret ve argo içerikli sözlerin TDK'den kaldırılmasına yönelik karar, gelen itiraz sonrasında bozuldu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, önceki dönemde TDK'dan 'argo, alay, hakaret' anlamları taşıyan kelimelerin kaldırılmasına yönelik kararı bozdu. TDK'nın yaptığı itiraz sonrası görülen davada karar TDK lehine çıkmış oldu.

Alınan istinaf kararında, kadınlara yönelik 'taze, müsait, yollu, oynak' gibi kelimelerin sözlükten kaldırılmasının hukuka aykırı olduğuna değinildi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararı şu şekilde:

"Her dilde olduğu gibi Türkçe’de de olağan hayatın içerisinde yer alan olumsuz durumları ifade etmek için dava konusu kelimelere benzer bazı kelimelerin bulunduğu, bu kelimelerin varlığının ayrımcılık ve ötekileştirme nedeni olarak kabulünün mümkün olmadığı, aksine davalı kurum tarafından internet sitesinde ve basılı sözlükte bu kelimelere yer verilmek suretiyle kişilerin daha dikkatli davranmasının sağlanacağı, bu sözcüklerin kullanıldıkları yere ve amaca göre suç unsuru sayılabileceğini alenileştirmiş olacağı, dolayısıyla kadına karşı yapılabilecek ayrımcılığın önlenmesine hizmet edeceği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır."

Kaynak : https://www.haberturk.com/oynak-taze-musait-yollu-tdkda-kaliyor-2197264
94
40
14
4
3
Emoji İle Tepki Ver
94
40
14
4
3