• Anasayfa
  • Bilim
  • Tecrübenin Bireyin Genetiği Üzerindeki Etkisi

Kuşlardan Edinilen İnanılmaz Ders: Kalıtsal Davranışlar Tecrübeyle Değişebilir

12
1
1
1
0
Yapılan bir çalışma, genç kuşların çiftleşme için çıkardıkları sesin sadece ebeveynlerinden aldıkları genlere değil, aynı zamanda edinecekleri farklı deneyimlere de (örneğin bir başka kuşun öğreteceği ötme biçimi) bağlı olduğunu gösteriyor.

San Francisco’da yapılan yeni bir araştırma, her ne kadar genç erkek ötücü kuşlar genetik olarak babalarına benzer şekilde ses çıkaracak şekilde programlanmış olsalar da, öğretici bir başka kuşun eğitimine tabi tutulan bir kuşun genetik gidişatının bu doğrultuda değişebileceğini gösterdi. Bu buluş deneyimin, öğrenme yeteneği ve hatta psikiyatrik hastalıklar gibi kompleks insani tutumları nasıl etkilediğiyle ilgili şimdiye kadarki düşüncelerimizi sarsacak özelliğe sahip.

UCSF’te sinir bilimi üzerinde doktora öğrenimi gören Michael Brainard, insan dilinin erken safhadaki deneyimlerce ne şekilde biçimlendirildiği gibi kompleks davranışlara bir model olarak ‘Bengal saka kuşu’ gibi ötücü kuşlar üzerinde uzun süreli çalışmalar yürüttü. Bir erkek saka kuşunun çiftleşmek için çıkardığı kendine özgü cıvıltı, insan dilinde olduğu gibi önceki safhalarda yetişkin öğretici kuşların dinlenerek taklit edilmesi suretiyle gerçekleşiyor. Bu görevi doğada genellikle kuşun babası yerine getirir fakat, laboratuar koşullarında akraba olmayan kuşlar tarafından yetiştirilen genç kuşlar ötmeyi, ‘Süt baba’ olarak adlandırılan yetişkin kuşlardan öğreniyorlar.

Brainard’ın laboratuarı, erken safhada uygulanan tüm deneyimlerin, duyarlı genç kuşlar üzerinde eşit bir etkiye sahip olmadığını ortaya koyuyor. Bilgisayar yordamıyla oluşturulan sentetik bir öğreticinin eşliğinde büyüyen genç kuşların, daha önce hiç görmedikleri ya da duymadıkları babaları gibi ötmeyi tercih ettikleri görüldü. Bu araştırma saka kuşunun ötme biçiminin, daha önce sanıldığından daha güçlü genetik bir bileşenle ilintili olduğunu, fakat aynı zamanda bu genetik yönelimin erken dönemlerde uygulanacak doğru bir eğitimle baskılanabileceğini ortaya koyuyor.

“Gördüğümüz şey o ki, bir kuşun ötüş biçimi üzerindeki genetik katkılar, o kuşun yavru iken edindiği tecrübelerle de ilişkilidir. Bir kuşun ötüşü gibi miras yoluyla gelen kompleks davranışların bugüne değin sanıldığı gibi değiştirilemez olmadığını, bilakis bireyin yaşadığı hayata bağlı olarak önemli ölçüde değişkenlik gösterdiğini ortaya koyuyor bu sunum” diyor Brainard.

Kaynak : https://phys.org/news/2017-12-social-interactions-override-genetics-birds.html
12
1
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
12
1
1
1
0