MEB, Türkçe Müfredatında Köklü Değişiklikler Uyguladı!

0
0
0
0
0
MEB, Türkçe Müfredatında Köklü Değişiklikler Uyguladı!
MEB’in kamuoyunun görüşüne sunduğu ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredatında bazı değişiklikler yapıldı.

Kamuoyuna açıklanan yeni ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredatı, becerileri yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme, dijital yetkinlik ve estetik duyarlılık içerecek şekilde yeniden yapılandırıldı. Ayrıca medya okuryazarlığını da ön plana çıkartan bir anlayışla güncellenen programa dijital içeriklerde ‘içindekiler’ ve ‘sözlük’ bölümlerini kullanabilme, çoklu medya kaynaklarının ne kadar güvenli olduğunu sorgulama, bir eserin yazılı metniyle medyadaki sunumunu karşılaştırma gibi beceriler ve kazanımlar eklendi.

1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan müfredatta daha önce toplam 494 müfredat kazanımları bulunuyordu. Yeni müfredatta ise bu sayı 366’ya indirildi. Sadeleştirilen dil bilgisi konuları ise günlük iletişimdeki beceriler esas alınarak düzenlendi.

PISA ve PIRLS uluslararası sınavlarda ölçülen becerileri yansıtacak şekilde yapılandırılan Türkçe dersi müfredatı, bilgileri sıralama ve gruplandırma gibi basit düzeyde işlemler dışında eleştirel, soyut ve soyut düşünme, elde edilen bilgilerle gerçek hayat arasında ilişkiler kurabilme gibi üst seviyedeki becerilerin gelişmesine olanak sağlayacak.

Geçmiş yıllarda 2. sınıftan itibaren başlayan dil bilgisi kazanımları, güncel programla birlikte 5. sınıftan itibaren sözlü iletişim, okuma ve yazma alanlarının içerisine yerleştirildi. 

0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0