• Anasayfa
  • Yaşam
  • Merkez Bankaları, İklim Değişikliğine Karşı Önlemler Alıyor

Merkez Bankaları, İklim Değişikliği Tehlikelerine Karşı Önlemler Almaya Başladı

20
7
5
3
2
Küresel ısınma ve iklim değişikliği, gezegenimizi pek çok farklı yönden etkilemeye devam ediyor. Ekonomiyi de büyük ölçüde yıpratan bu durum karşısında ise merkez bankaları, bir takım önlemler almaya başladı.

Küresel ısınma, çağımızın en büyük ve en önemli sorunlarından biri ve gezegenimizi her açıdan tehdit ediyor. Sebebiyet verdiği doğal afetler ve buzulların erimesi gibi sorunlar yetmezmiş gibi bir de ekonomiyi ciddi oranda tehdit ediyor ve yıpratıyor.

“Küresel ısınma, nasıl olur da finansal kurumların finanse edeceği faaliyet türlerini ve maliyetini etkiler?” diyebilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse taşkınların, fırtınaların ve kuraklıkların sıklığı ve yoğunluğu, sigorta endüstrisinin “sigortalanabilir riskleri” değerlendirme kabiliyetini zorlaştırıyor ve aynı zamanda sigorta primlerini artırıyor.

Küresel Isınma Ekonomiyi Etkiliyor

Tüm bunlar yetmezmiş gibi üstüne bir de emeklilik fonlarının yatırım stratejilerini planlama yeteneklerini etkiliyor. Bankalar ise iklim değişikliğine katkıda bulunan finansman faaliyetlerinden dolayı itibar ve finansal risklerle karşı karşıya kalıyor. Bu faaliyetler arasındaysa öncelikli olarak kömür madenciliği ve sığır çiftçiliği yer alıyor.

Sonuç olarak ise küresel olarak tüm finansal kuruluşlar ve müşterileri, iklim değişikliğiyle ilişkili riskleri yönetememeleri nedeniyle artan bir dava riskiyle karşı karşıya kalıyor. Örneğin Avustralya Ortak Bankası, 2016 yıllık raporunda iklimle ilgili riskleri ifşa etmemek suretiyle yanıltıcı yatırımcılar için dava açmıştı.

Mali otoriteler, bu sorunlar karşısında harekete geçmeye başladı:

Mali Otoriteler

Öncelikle bu durum karşısında finansal sektörün, çevreye karşı daha sorumlu olması gerekiyor. Günümüzde pek çok finansal kuruluş, sera gazı emisyonlarını artıran finansman faaliyetlerini destekliyor ve kredi veriyorlar. Bankaların bu tutumu ise kuraklık, sel ve daha aşırı sıcaklık değişkenliği riskini giderek arttırıyor. Bu da yiyecek üretmek, yeni konut, eğitim ve sağlık tesisleri inşa etmek için mevcut toprak ve suyun kalitesini etkiliyor. Yani olaylar, birbirine bağlı bir zincir gibi işliyor ve sonuç olarak ekonomik istikrarsızlık ve enflasyon gibi sorunlar ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda Brezilya Merkez Bankası; ülke genelindeki bankalarından, sermaye gereksinimlerini belirlerken çevresel riskleri nasıl ele aldıklarını açıklamalarını istiyor. Çin Merkez Bankası ise çevresel faktörleri, para politikası çerçevesi ve finansal istikrar değerlendirmelerine dâhil etmeye başladı. Nihayetinde bu yeni uluslararası standartlar; finansal kuruluşları, iklimle ilgili risklere maruz kalmaları konusunda daha şeffaf olmaları için teşvik ediyor.

Bu kapsamda 42 üye ülkenin yer aldığı bir “finansal ağ” bulunuyor:

Finansal Sistemin Yeşillendirilmesi Ağı

İklim değişikliğinin etkilerinden kaçınmak adına “Finansal Sistemin Yeşillendirilmesi Ağı” isimli bir finansal ağ mevcut. Ağ; Çin, İngiltere, Fransa, Malezya, Meksika, Hollanda ve Avrupa Merkez Bankası'ndaki merkez bankaları dâhil olmak üzere 42 merkez bankasından ve bankacılık denetim otoritesinden oluşuyor.

Ağın amacı ise finansal sektörde etkin çevre ve iklim riski yönetimini teşvik etmek. Finansal ağ, aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi desteklemek için ana finansı seferber etmeyi de amaçlıyor. Ağın üyeleri ise kısa bir süre önce eğer bankalar iklim değişikliğine uyum sağlamazlarsa var olamayacakları konusunda uyarıldı. Ağın varlığı ise finansal sektörün çevreye karşı daha duyarlı olma sorumluluğunun bir kabulü olarak görülüyor.

Küresel anlamda alınan bu tarz önlemlerin, gezegenimizin geleceği için giderek arttırılması ve tehlikenin ciddi anlamda farkına varılıp dikkat edilmesi gerekiyor. Umarız, gelecekte diğer bir çok otorite de bu durumun farkına varır ve gerekli önlemleri çok geç olmadan alır.

Kaynak : https://phys.org/news/2019-09-central-banks-climate-dangers.html
20
7
5
3
2
Emoji İle Tepki Ver
20
7
5
3
2