Şimdiye Kadar Yapılmış En Verimli Güneş Paneli Üretildi!

1
1
1
0
0
"The Solar Sunflower" adındaki proje, şimdiye kadar yapılmış en verimli güneş paneli.
Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında onu takip eden rüzgar enerjisine göre oldukça önde. Bunun sebebi, kendi müstakil evinizde bile güneş enerjisini kullanabiliyor olmanız. Bu gibi bir düzenek, size tamamen masrafsız ve yenilenebilir enerjsi sunuyor olsa da bu sistemlerde verimlilik çok önemli bir etken.

İsveçli marka Airlight Energy, Dsolar ve IBM Zürih işbirliğiyle "Solar Sunflower" adlı bir proje hayata geçirildi. Bu projenin amacı, şimdiye kadar yapılmış en verimli güneş panelini üretmekti ve proje bunu başardı. Solar Sunflower, Güneş'ten aldığı enerjinin tam %80'ini enerjiye çevirebiliyor. Solar Sunflower'ın bu başarısının sırrı, eski sistemleri daha verimli olabilecek bir şekilde birlikte kullanmasından kaynaklanıyor.Güneş panellerinin enerji elde etmesi iki farklı şekilde gerçekleşir. Bunlardan birincisi ve ilk bulunmuş olanı "Konsantre Güneş Enerjisi" yöntemi. Bu yöntem güneş enerjisinin büyük alanlara yayılması ve lens/cam gibi maddeler ile yakalanmasından oluşuyor. Yakalanan ışık, sistemde ısıya dönüştürülüyor ve ısı üzerinden enerji elde ediliyor.

Diğer sistem ise "Fotovoltaik Güneş Enerjisi" sistemi. Bu sistem sonradan bulunmuş ve konsantre sistemine göre daha verimli olarak kabul ediliyor. Bu sistem panelin üzerine yansıyan ışığın, sistemde kullanılmış olan materyallerdeki elektronları hareket ettirmesi üzerinedir. Işık, elektronların sürekli olarak akımını sağlar ve elektrik elde edilir. Fotovoltaik sistem, konsantre sistemden farklı olarak direkt şekilde elektrik üretir.Maalesef bu iki yöntemde de %100 verim sağlanamamıştır hatta bu oranın %65'in üzerine çıkması "oldukça verimli" olarak kabul edilir. Solar Sunflower, sisteminde bu iki ayrı enerji üretme sistemini birlikte kullanmasından dolayı gelen ışınların ziyanını çok daha aza indirgemiş. Güneş ışınları, fotovoltaik sistemdeki elektronları hareket ettirken direkt olarak yansıtılmıyor ve kalan ışınlar paneli ısıtmaya başlıyor. Bu kısımda işin içine konsantre sistem giriyor ve sistemin ısısını elektrik enerjisine dönüştürmeye başlıyor.

Sistemin tek sorunu yakalanan güneş ışınlarının miktarının artmasıyla artan sistem ısısının fotovoltaik sistemdeki elektron hareketlerini yavaşlatması yani verimi düşürmesi. Fakat öte yandan, konsantre sistem yakalanan ışınların çokluğundan besleniyor. Bu nedenden dolayı araştırmacılar, sistemlerinde kullandıkları materyalleri en fazla elektrik üretebilecekleri şekilde yeniden ayarladılar.Solar Sunflower, orta kısmında bulunan çubuk yardımıyla enerji üretiyor. İsminde yer alan "çiçek" ise bu çubuğun etrafında bulunan taç yaprağı benzeri aynalar. Bu aynalar ortada bulunan bölüme ışınları yansıtıyor. Normalde tabii ki güneş ışını her cisme 1 kere geliyor fakat bu aynalar sayesinde sistem, sanki 5000 Güneş aynı anda çubuğa ışık veriyor gibi elektrik üretiyor.

Sistemdeki fotovoltaik mekanik, 105 Celcius dereceye kadar dayanabiliyor ama maalesef 5000 Güneş gücü, 105 Celcius'u oldukça geçiyor. İlk deneme aşamalarında mühendisler, yansıyan ışınla 1538 Celcius erime ısısına sahip olan bir metali eritmişler. Neyse ki bu durum sonraki denemelerde düzeltilmiş.Solar Sunflower 12kW'a kadar enerji üretebiliyor. Boyutuna göre oldukça yüksek olan bir rakam. Fakat Solar Sunflower'ın yapım maliyeti yanında şimdilik sönük kalıyor.

Kaynak: Arstechica 
1
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
1
0
0