• Anasayfa
  • İnternet
  • Sibirya’da M.Ö. Yapılmış Bir ‘Ejderha’ Figürüne Rastlan

Sibirya’da Milattan Önce Yapılmış Bir ‘Ejderha’ Figürüne Rastlandı!

9
2
0
0
0
Sibirya’da Milattan Önce Yapılmış Bir ‘Ejderha’ Figürüne Rastlandı!
Güney Sibirya’da üzerinde ejderha çizimlerine rastlanan bronz kemer levhaları bulundu. Bu rastlantı, ejderhaların Rus mitolojisinde rolünün olduğu düşüncesini ortaya çıkardı.

Ejderha, bu zamana kadar Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinin simgesi olarak bilinen, çoğunlukla büyüsel veya ruhani güçlere sahip, kuvvetli ve büyük bir kertenkele veya başka bir sürüngen olarak tasvir edilmiş bir yaratıktır. Sibirya’da ise milattan önce yapıldığı düşünülen, bronz kemer levhalar üzerine çizilmiş ejderha figürlerine rastlandı. Şimdiye kadar hep Uzak Doğu’ya ait olduğu söylenegelen bu figürün akıbeti, Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Departmanı’nın çıkardığı Sibirya Bilimi dergisinde yayınlanan makaleden sonra kökten bir değişime uğrayabilir. Araştırmacılar, bulunan levhadaki ejderhanın bir tılsım görevi üstlendiğini, kemeri taşıyan kişiyi kötülüklerden koruduğuna inanıldığı görüşündeler.

Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü’nden Andrey Borodovski, söz konusu rastlantıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Güney Sibirya bölgesi milattan önce 1. milenyumun sonlarında yoğun Çin etkisinde kalsa da, ejderha resimli levhalar bu bölgede yapılmış ve Çin’deki ejderhalardan kopya edilmemiş. Bu levhalardaki ejderha figürü bölgeye özgü bir işaret olabilir.”

9
2
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
9
2
0
0
0