Beklenen Açıklama BTK'dan Geldi: AKK Resmen Kalkıyor!

11
6
2
1
1
Beklenen Açıklama BTK'dan Geldi: AKK Resmen Kalkıyor!
İnternet kullanıcıları için müjdeli haber geldi. BTK, Adil Kullanım Kotası (AKK)'nin iyileştirildiği ve kaldırılacağı ile ilgili açıklama yayınladı.

Günümüzde değişen içerik tüketim alışkanlarıyla oldukça ters düşen belli bir internet kullanımında internet hızının düşürülmesi, internet kullanıcılarına sıkıntılar yaşatıyor ve kullanıcıların tam anlamıyla internetten faydalanmalarına engel oluyordu.

Uzun süredir internet kullanıcılarının AKK'nin şu durumda adil olmadığına dikkat çekmesi, haber sitelerinin AKK'nin iyileştirilmesi ile ilgili sık sık haberler yayınlaması ve hatta kullanıcılar aracılığıyla konunun meclise taşınması, Adil Kullanım Kotası ile ilgili BTK'yı düzenleme yapmaya sevk etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kullanıcıları sevindiren haber bugün BTK'dan geldi. BTK, yaptığı açıklamada AKK ile ilgili yeni bir karar yayınladı.

Adil Kullanım Kotası'nın iyileştirilmesi ve BTK'nın aldığı karar ile ilgili kamuoyu duyurusunu sizinle tam olarak paylaşıyoruz. Ayrıca beklediğiniz açıklama geldi mi? Bu konuyla ilgili de yorumlarınızı bekliyoruz. :)

BTK'dan Yeni AKK Düzenlemesiyle İlgili Açıklama

"Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, internet erişim hızı ve veri miktarı kullanıcılar için önemli parametreler haline gelmiştir. Veri kullanım miktarının belirli bir değere ulaşması sonrasında kullanıcının erişim hızının düşürülerek bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilmesine imkân tanıyan ve Adil Kullanım Noktası (AKN) olarak adlandırılan uygulama içeren tarife ve paketlerin tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Diğer taraftan, artan veri miktarı ve hız ihtiyacı nedeniyle AKN’li paketler sunulan veri miktarı ve AKN sonrası hız açısından tüketicilerce şikâyet konusu olabilmektedir. 

Sabit genişbant internet hizmetlerinde AKN sonrası erişim hızları genel olarak 3 Mbps olarak uygulanmakta, mobil genişbant erişimde ise tarife paketine göre farklılaşan AKN sonrası erişim hızları uygulanabilmektedir. 

AKN sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi, limitsiz/sınırsız olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla BTK tarafından kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Tüketicilerin talep ve ihtiyaçları ile sektörün görüşleri değerlendirilerek hazırlanan taslak düzenlemenin kamuoyu görüşlerine açılmasına karar verilmiştir.

Anılan düzenleme ile; limitsiz/sınırsız olarak duyurulan AKN’li tarife ve paketlerde, tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması amacıyla;

- Her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN değeri  ve AKN sonrası erişim hızına açıkça yer verilmesi,

- Bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca erişebileceği şekilde yapılması,

- AKN değerinin % 80’ine ve % 100’üne ulaşıldığında ve AKN seviyesi aşıldığında, uygulanacak erişim hızı hakkında aboneye ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgi verilmesi

hususlarının işletmecilere yükümlülük olarak getirilmesi planlanmaktadır.

AKN veri miktarı ve AKN sonrası hız değerinde de iyileştirme yapılmasını öngören taslak düzenlemede; 

- Mobil şebeke işletmecileri tarafından AKN sonrası veri indirme hızının en az 128 Kbps olarak uygulanması,

- Sabit genişbant internet hizmetlerindeki AKN sonrası erişim hızının % 50 oranında artırılması,

- AKN kapsamındaki veri kullanım miktarının, hız dengesi de gözetilerek farklı seviyelerde belirlenmesi,

- 02:00-08:00 saatleri arasında internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmemesi,

- AKN uygulamasına 31.12.2018 tarihi itibarıyla son verilmesi

amacıyla gerekli analiz ve çalışmaların işletmeciler tarafından 2 ay içinde yapılarak Kuruma sunulması BTK tarafından karara bağlanmıştır.    

Taslak düzenlemeye yönelik görüşler http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Kamuoyu-Gorusu/Adil-Kullanim-Noktasi bağlantısı üzerinden BTK’ya gönderilebilecek olup tüketiciler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, işletmeciler ve sektördeki tüm paydaşların anılan taslak düzenlemeye katkı sunmaları, katılımcı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

11
6
2
1
1
Emoji İle Tepki Ver
11
6
2
1
1