• Anasayfa
  • Bilim
  • Tarih Öncesinde Yaşayan Güçlü Çeneli Su Samuru Siamogale

Tarih Öncesi Çağlarda Yaşayan Su Samurunun İnanılmaz Güçlü Çene Yapısı

33
3
2
1
0
Yapılan yeni bir araştırma, yaklaşık 6 milyon yıl önce yaşayan 'Siamogale Meliluta' adı verilen su samurlarının cüsse itibariyle bir kurt boyutlarında olduğu, çenelerinin ise son derece sağlam olduğunu gösteriyor.

Yapılan CT (Bilgisayarlı Tomografi) taramalarında, 6 milyon yıl kadar önce yaşamış, kurt büyüklüğünde iri bir su samurunun, çok daha büyük boyutlardaki avcılarını şaşırtıcı derecede güçlü ısırışlarıyla parça pinçik etmiş olabileceğini gösteriyor.

Araştırmalar sonucu elde edilen bulgular, yaklaşık 50 kg ağırlığındaki bu iri yarı yaratığın, Çin’in güney batı bölgesinin sulak arazilerinde nasıl yaşadığına dair bazı ip uçları sunuyor.

Buffalo Üniversitesi’nde patoloji ve anatomik bilimler dalında doçentlik yapan Jack Tseng yaptığı bir açıklamada “İlk aşamada bu su samurunun, bildiğimiz su samurunun ya da Afrikalı pençesiz samurların çiğneme açısından daha büyük bir versiyonu olan, çok daha büyük şeyleri yiyebilecek kapasiteye sahip su samurlarından olabilecekleri düşüncesiyle çalışmamıza başlamıştık. Ama bulduğumuz şey farklı sonuçlara götürdü bizi” diyor.

Bilim insanları ısırma eyleminin ‘Siamogale Melilutra’ adı verilen bu yaratığın çenelerini ne denli gerginleştirdiğini simüle etmek için bilgisayar yazılımları kullanmışlar. Netice itibariyle bu hayvanın, tahmin edilenden çok daha sağlam çene kemiklerine sahip olduğunu görmüşler. Bu sağlamlığın, hayvanın cüssesine oranla çok daha güçlü şekilde ısırma kabiliyeti kazandırdığını gösteriyor.

“Kesin olarak emin değiliz ama bu su samuru cinsi, yaşayan cinslerinin en güçlüsü gibi görünüyor. Bulgularımız Siamogale adı verilen bu hayvanın, yaşayan herhangi bir su samuru cinsine oranla çok daha sağlam ve büyük avları parçalayabileceklerini gösteriyor” diyor Tseng.

Siamogale Melilutra’yı daha iyi anlamak isteyen araştırmacılar, tarih öncesi kriterle nesillerini sürdürmekte olanlar arasında kıyaslama yapmışlar. Bunun için bilgisayarlı tomografi taramaları kullanarak hayvanların kafa taslarının 3 boyutlu modelleri ortaya konmuş. Böylece bilinen yaşayan 13 su samuru cinsinden 10’unun çene kemiklerinin ısırma esnasında çene kemiklerinin nasıl büküldüğü görüntülenmiş.

Tüm çene simülasyonları arasında yapılan kıyaslama neticesinde çene sağlamlığı ile hayvanın büyüklüğü arasında doğru orantı olduğu ortaya çıkmış: Küçük su samurlarının çeneleri daha sağlam! Fakat S. Melilutra, sıra dışı bir performans sergiliyor. Bu iri memelinin modeli çıkarılan çenesinin, tahmin edilenden 6 kat daha sağlam olduğu görülmüş. Tabii bu sağlamlık, hayvanın cüssesiyle bir araya getirilince, ne denli sakınılması gereken bir avcı olduğunu da kolayca anlayabiliriz.

Kaynak : http://www.futurity.org/siamogale-melilutra-otter-1602602/
33
3
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
33
3
2
1
0