Türkiye'de Hangi Şehrin İsmi Nereden Geliyor?

98
63
13
13
11
Yaşadığınız şehrin isminin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Prof. Dr. Musa Şaşmaz, 10 yıllık çalışması neticesinde hangi şehrin adının nereden geldiğini ortaya çıkardı.

Ülkemizde birbirinden güzel 81 farklı şehir bulunuyor. Peki bu şehirlerin isimlerinin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Prof. Dr. Musa Şaşmaz, Türkiye’nin en kapsamlı araştırmalarından birini gerçekleştirerek ‘Türkiye’nin İdari Taksimatı (Bölümleri)’ adlı 15 ciltlik araştırmasını 10 yıllık gayretinin sonucunda tamamladı. Söz konusu araştırma sonucunda Türkiye’deki 81 ilin isminin nereden geldiği de ortaya çıkmış oldu.

İstanbul

İstanbul, MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğunda adı Bizantion olmuştu. Roma imparatoru Marcus Avrelius’un yönetimindeyken ise şehrin adı, imparatorun manevi babasının adı olan Antion olarak değişti. Bizans İmparatoru Konstantin, şehri yeniden kurunca kendi adını vermek istedi ve şehrin adı ‘Konstantin’ veya ‘Konstanpolis’ olarak anılmaya başlandı. Arapların ‘Kostantiniye’ olarak andığı şehir, Romalılar tarafından ‘Konstantinopolis’ olarak anıldı. Daha sonra ise bu iki ismin birleşimi olan Stin-polis kullanılmaya başlandı. Türkler İstanbul’un hakimiyetini alınca adının İslambol olarak değiştirilmesi istendi fakat neticede iki isim birleştirildi ve şehrin adı İstanbul oldu.

Ankara

Ankara’nın ismiyle ilgili pek çok rivayet bulunmaktadır. İslam kaynaklarında Ankara’nın adı Enguru’dur. Kimilerine göre şehrin adı Farsça ‘üzüm’ anlamına gelen Engür’den ya da Yunanca’da ‘koruk’ anlamına gelen Aguirada’dan gelmiş, günümüzdeki haline Hint-Avrupa dillerindeki ‘Eğmek’ anlamına gelen Ank kelimesinden türemiştir.  Frig dilinde ‘Ank’ engebeli, karışık arazi anlamına gelir. Ankara’nın tarih içindeki isim değişimi Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora ve Ankara şeklinde olmuştur.

İzmir

İzmir’in asıl adı Smyrna’dır. İzmir kelimesi, Smyrna’nin halk dilindeki telaffuzu sonucunda ortaya çıkmıştır. Şehir adını Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızı Smyra’dan almaktadır. Tanrıça Artemis İzmirli’dir ve bazı kaynaklara göre şehrin asıl kurucuları Hititler değil, Amazonlar’dır.

Bursa

Eski çağlarda Bitinya bölgesinin başkenti olan şehre, Bitinya Kralı Prusias’ın adı verilmiştir. Şehrin adı günümüze kadar evrim geçirerek Bursa’ya dönüşmüştür.

Adana

Adana’yı kimlerin kurduğuna dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Bizans'lı Etien'in anlattığı bir rivayete göre Uranus'un oğulları olan Adanos ve Saros, bu bölgeyi ele geçirmek için Tarsus'la savaşmışlardır. Savaşı kazanan Adanos’un adı şehre, Saros’un adı ise Seyhan nehrine verilmiştir.

Antalya

Milattan önce ikinci yüzyılda Bergama Kralı II.Attalos tarafından kurulan Antalya’nın adı kurucusundan gelmektedir. İlk adı Attaleia olan şehrin adı zaman içinde Adalia, Antalia ve Antalya şeklinde evrim geçirmiştir.

Türkiye’de yer alan diğer tüm şehir isimlerinin nereden geldiğini öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak : http://www.haberturk.com/sehirler-isimlerini-nereden-aliyor-2022835/8
98
63
13
13
11
Emoji İle Tepki Ver
98
63
13
13
11