• Anasayfa
  • Yaşam
  • Türkiye'de Kayıtlara Geçen İlk 'Ruh Çağırma' Seansı

Türkiye'de Kayıtlara Geçen İlk 'Ruh Çağırma' Seansı

71
29
26
7
6
Türkiye'de ilk spiritüalizm deneyi, İzmir'in Bergama ilçesinde yapıldı. 1896 yılında yapılan bu deneyi gerçekleştiren kişinin adı, Zorluhanzade Avnullah Kazimi Bey'dir.

Avnullah Bey, İstanbul’dan Bergama’ya gelmiş, orada öğretmen Emin Efendi ile tanışmıştı. İki aydın iyi anlaştılar. Çandarlılı Emin Efendi, Fransızca dersler veren sevilen bir adamdı. Avnullah Bey’in anlattığı ruh çağırma olayını dinledi ve kendisine gösterilmesini istedi.

Bir Gece Belediye Başkanı Dericili Ali Ağa’nın Evinde Toplanıldı ve Ruh Çağırma Celsesi Başladı

Üç ayaklı çivisiz bir masaya konan fincan, hareket ederek, masanın üzerine çizilen harflere gidiyor ve sorulan sorulara cevap veriyordu. Herkes hayretler içindeydi ama Emin Efendi ikna olmamıştı. Ona göre Allah’ın bir mucizesi olan ruh, bu gibi basit hareketlerle anlaşılamazdı.

Olay hemen duyuldu ve ruhların davet edildiği, gaipten haberler alındığı söylentisi tüm Bergama’ya yayıldı. Ve Bergama’da herkes, bunu yapmak merakına düştü.

Tabii bu arada dedikodular da yayılıyordu. Bazıları, “Ölülerimizi rahatsız ediyorlar, Allah’ın işine karışıyorlar” derken, bazıları ise, “Halkın maneviyatı bozuluyor, hükümet aleyhine tertip hazırlamak için ölülerden haber almak istiyorlar” diye düşünüyordu.

Derken En Sonunda Bu Hadise İstanbul’a, Yani Saraya Bildirildi

En küçük şeyden bile hemen kuşkulanan saray, bu işe önayak olanların derhal tutuklanarak İstanbul’a yollanmalarını istedi. Böylece, Belediye Başkanı Ali Ağa, Katip Rasih Bey, Hafız Salim Efendi ve Polis Komiseri İzzet Efendi tutuklanarak İstanbul’a götürüldüler.

Bunu duyan ve çok üzülen Avnullah Bey, İstanbul’a giderek çözüm yolları aradı. (Kendisi saraya yakın bir adam olduğu için, sözü dinleniyordu.) Yapılan işin bir merak ve eğlence olduğunu anlattı.

Sonuç olarak tutuklular affedildiler ve kendilerine beşer altınlık keseler verilerek serbest bırakıldılar. Bunun yalnızca meraktan kaynaklanan bir eğlence olduğu haberini alan Bergamalılar da, üç ayaklı masalar yüzünden doğan korku ve heyecandan kurtulmuş oldular.

Kaynak : https://www.papiroom.net/505554525257_turkiye-de-ilk-ruh-cagirma-olayi-ve-yasananlar
71
29
26
7
6
Emoji İle Tepki Ver
71
29
26
7
6