• Anasayfa
  • İnternet
  • Türklerin Facebook’ta Arkadaşlıktan Çıkarma Sebepleri, Avrupalılara Göre Çok Daha Farklı

Türklerin Facebook’ta Arkadaşlıktan Çıkarma Sebepleri, Avrupalılara Göre Çok Daha Farklı

0
0
0
0
0
Türklerin Facebook’ta Arkadaşlıktan Çıkarma Sebepleri, Avrupalılara Göre Çok Daha Farklı
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının bir kişiyi arkadaşlıktan çıkarmak için en önemli sebebi, siyasal görüş ayrılıkları.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinin ülke genelinde 426 kişiyle yaptığı ankete göre gündelik hayatta yaşanan birçok gelişmenin sonuçları sosyal medyaya yansıtılıyor. Ankete katılanların %86.6’sı, kendisini yeren ya da aşağılayan içerikler paylaşanları arkadaşlıktan çıkarıyor. Irkçı söylemlerde bulunanları çıkaranların yüzdesi 84.4, başka kişileri aşağılayıp rahatsız edici paylaşımlarda bulunanları çıkaranların yüzdesi ise 83.4.

Diğer ülkelere göre çok daha farklı düşünüyoruz

Anket sonuçlarını, Almanya’da ve ABD’de yapılan daha önceki anket sonuçlarıyla karşılaştıran akademisyenler, şu şekilde bir açıklamada bulundular: "Sonuçları incelediğimizde, ülkemizde siyasal görüş farklılıkları, arkadaşlıktan çıkarma için önemli sebep olarak görülüyor. Katılımcıların yüzde 50'den fazlası bu yönde görüş belirtmiş. Daha önce ülkemizde yapılan çalışmalarla benzer sonuç ortaya çıktı. Almanya ve ABD'deki çalışmalarda ise, oranlar düşük. O ülkelerde yüzde 12-13 civarında bir oran çıkmış. Anketimizin sonuçlarına göre; ülkemizde, dinsel farklılıklar, dini görüş ayrılıkları, farklı bir dinle ilgili paylaşımlar ise arkadaşlıktan çıkarma ya da takibi bırakma için etkili değil. Katılımcıların yalnızca yüzde 27.9'u bunların etkili olduğunu düşündüğünü belirtmiş. Diğer ülkelerdeki çalışmalarda sık paylaşımda bulunmak ciddi bir arkadaşlıktan çıkarma ya da takibi bırakma sebebiyken Türkiye'de bu durum farklılık gösteriyor. Ülkemizde oran yüzde 24.7'yken Almanya ve ABD'de yüzde 50'nin üzerinde."

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından bir tanesi, çevrimdışı sebepler olarak değerlendirilen gündelik hayatta yaşadığımız gelişmelerin sosyal Facebook’ta arkadaşlıktan çıkarılmasına ciddi şekilde etki ediyor olması. Örneğin kandırıldığını, aldatıldığını ya da ihanete uğradığını düşünenlerin %86.6’sı, birini antipatik bulanların %81’i, kişilik ya da şahsiyet olarak birini beğenmeyenlerin %81.6’sı, arkadaşlarını Facebook’taki listesinden çıkarıyor. 

Bizim bir kırmızı çizgimiz var

Türk toplumunun hassas yapısının sosyal medyaya da yansıdığını gördüklerini belirten Doç. Dr. Onat: "Rencide edilmek, aşağılanma ve hakarete uğramak bizim kırmızı çizgimiz. Flört amacıyla arkadaşlık çabasından rahatsızlık duyma, ırkçı ve cinsiyetçi söylem konusunda da hassas bir yapımız var. Bunda, sosyal medyayı kullanan, içerik üreten büyük bir kesimin eğitim seviyesi olarak yüksek olmasının etkileri büyük. Sosyal medyayı gerçek hayatın bir uzantısı olarak algılıyoruz. Gerçek hayattaki tepki ve davranışlarımızı sosyal ağlarda da devam ettiriyoruz" diye konuştu.

0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0