Yeni Kararname İle Polis Artık İnternet Abonelerinin Bilgilerine Ulaşabilecek

1
0
0
0
0
Polisin sosyal medyadaki yetkinliği ciddi oranda artıyor. Polis, artık internette terör propagandası yapanlara göz açtırmayacak.

Ülkemizde uzatılan ve devam etmekte olan olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 nolu kararnameler, dün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Özellikle bu kararnameler arasında 680 nolu Kanun Hükmünde Kararname, internet kullanıcıları açısından epey konuşulacağa ve tartışılacağa benzemekte.

Bunun sebebi ise kararnemeye şöyle bir madde eklenmiş oluşu: ''Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir".

Bildiğiniz üzere terör olaylarından sonra sosyal medya üzerinde terörü destekleyen paylaşımlar yapanlar, hepimizi ciddi oranda rahatsız etmekte. İşte artık bu konuda polis daha etkili davranabilecek. Artık internet abonelerinin kimlik bilgilerine ulaşabilecek ve araştırma yapabilecek olan polis, terör propagandası yapan ve terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri çok daha rahat bir şekilde tespit edebilecek.

680 nolu KHK konusunda polise verilen yetkiler şu şekilde:

-Polis, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke seviyesinde ve sanal ortamda istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

-Yazılı suçlar ile bilişim suçlarının işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü’nün, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı veya bilişim suçlarıyla sınırlı olmak üzere bilişim suçları ile ilgili daire başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim veya internet bağlantı adresleriyle internet kaynakları arasındaki veri trafiği ile iletilen veriler tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir.

1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0