Bazıları Artık Sadece Sembolik Bir Hale Gelse Bile Hala Kraliyet Sisteminin Devam Ettiği 11 Ülke

11
4
2
1
0
21.yüzyılda yaşamamıza rağmen pek çok ülke hâlâ krallıkla yönetilmektedir. Fakat, bu krallıkların birçoğu gelenek olarak devam ettirildiği için ülke yönetimindeki rolleri kısıtlıdır. Peki bu krallıklar hangi ülkelerde hâlâ varlığını sürdürüyor? Gelin hep beraber inceleyelim.

Günümüz dünyasında, ülkeler farklı farklı yönetim biçimlerine sahiptir. Şüphesiz bu yönetim biçimlerinden en dikkat çeken krallıklardır. Şu an için 43 tane ülke, krallıklarla yönetilmektedir. Bu ülkelerden yalnızca birkaç tanesi mutlak monarşi ile yönetilmektedir. Bunların dışındaki ülkelerde ise Kral veya Kraliçe’nin tüm ülke üzerindeki yetkileri kısıtlıdır.

20. yüzyıl, birçok krallığının çöküşüne ve dünya çapında cumhuriyetçi yönetim biçimlerinin yaygınlaşmasına tanıklık etti. Krallıkların devam ettiği ülkeler incelendiğinde, krallığı gelenek olarak devam ettirdikleri görülmektedir.

Hala krallıkların devam ettiği ülkeler:

Adalardan oluşan bir krallık: Danimarka

adalar

Danimarka Krallığı, batı Avrupa kıtasının merkezinden kuzeye doğru uzanan Jutland yarımadasından ve yarımadanın doğusunda bulunan 400’den fazla adadan oluşmaktadır. Jutland, krallığın toplam alanının üçte ikisinden fazlasını oluşturmaktadır. Toprak büyüklüğü ve nüfus bakımından küçük olmasına rağmen, Avrupa tarihinde önemli bir konuma sahiptir. Krallık, Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları olmak üzere üç ülkeden oluşmaktadır. Her ne kadar Grönland ve Faroe Adaları özerk bölgeler olsa da dış siyaset ve savunma alanlarında Danimarka’ya bağlıdır. Mevcut kral, 1972 yılından bu yana tahtta oturan II. Margrethe’dir.

En ünlü krallık: İngiltere

unlukrallik

20. yüzyılın başlarında dünyanın en önde gelen güçlerinden biri olan Birleşik Krallık, yaşanan iki dünya savaşı sonrası ekonomik olarak oldukça zayıfladı. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık’ın kara sınırına sahip tek toprak parçasıdır. Başkenti olan Londra, günümüzün önde gelen ticaret, finans ve kültür merkezlerinden biridir. Günümüz itibariyle, yaklaşık 67 milyon nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz günlerde 96 yaşında hayatını kaybeden II. Elizabeth’in ardından tahta III. Charles geçmiştir.

En düşük nüfusa sahip krallıklardan biri: Norveç

dusuknufus

Norveç ya da resmi adıya Norveç Krallığı, toprakları İskandinav Yarımadası’nın batı kısmını, Jan Mayen’i, Svalbard Arktik takımadalarını ve subantarktik Bouvet Adası’nı kapsayan anayasal monarşiye sahip bir ülkedir. Toplam alanı 385.252 kilometrekaredir ve yaklaşık 5.3 milyon nüfusa sahiptir. Bu bakımdan Avrupa’nın en az nüfusa sahip ülkelerinden birisidir. Tahtta, 1991 yılından bu yana görev yapan V. Harald oturmaktadır.

Avrupa’nın göbeğindeki krallık: Belçika

avrupaningobegi

Belçika Krallığı, Avrupa’da yer alır ve anayasal monarşi ile yönetilmektedir. Üç ulusal topluluğa ve üç federal bölgeye ayrılmıştır. Belçika, adını bir Kelt kabilesi olan Belgae’den almaktadır. Mevcut kral, 1993 yılından 2013 yılına kadar tahtta oturan II.Albert’in en büyük oğlu Phillippe’dir. Oldukça gelişmiş bir piyasa ekonomisine sahip olan Belçika, yaklaşık 11,5 milyon nüfusa sahiptir. Ayrıca, kişi başına düşen GSYİH bakımından da dünyanın en iyileri arasında yer almaktadır.

Napolyon’un kurduğu krallık: Hollanda

napolyon

1795 yılında kadar Hollanda, yedi özerk bölgeden oluşan bir federasyondan oluşan bir ülkeydi. Fransız işgali sırasında, Hollanda Cumhuriyeti modern bir üniter devlet olan Batavian Cumhuriyeti’ne dönüştürüldü. Daha sonra Napolyon’un kardeşi Louis tahta geçtiğinde krallık haline geldi. 1813 yılında ise bağımsızlığını kazanmıştır. Hollanda krallığı, Hollanda, Curaçao, St Maarten ve Aruba ülkelerinden oluşmaktadır. Krallığın %98’lik kısmı Hollanda tarafından yönetilmektedir.

Tarihi oldukça zengin bir krallık: İspanya

tarihizengin

Anayasal monarşi ile yönetilen ülkenin yürütme organını bakanlar kurulu oluşturmaktadır. İspanya, Avrupa’da en derin ve zengin tarihi köklere sahip ülkelerinden biridir. Ülkede toplam 17 tane özerk topluluk bulunmakatadır. 2014 yılında I.Juan Carlos’un krallık tahtından feragat etmesinden sonra oğlu VI. Felipe tahta geçmiştir. Yaklaşık 47,5 milyon nüfusa sahiptir.

Ultra zengin bir krallık: Suudi Arabistan

zengin

Suudi Arabistan, dünyanın en tanınmış krallıklarından biridir. 2015 yılında tahta geçen Salman bin Abdülaziz el Suud yasama, yürütme ve yargı gücünü elinde bulundurmaktadır. Savunma ve dışişleri gibi önemli pozisyonlara da kraliyet ailesinin üyeleri yerleştirilmektedir. Suudi Arabistan Krallığı, 23 Eylül 1932’de Hicaz ve Necid krallıklarının yaptıkları antlaşma sonucunda ortaya çıkmıştır. Nüfusunun yaklaşık 35 milyon olduğu tahmin ediliyor ve bunların %33’ü gurbetçilerden oluşuyor. Krallık, GSYİH’sının yaklaşık %8’ini askeri harcamalar için kullanmaktadır.

Turist cenneti krallık: Tayland

turistcenneti

Tayland, anakarası Güneydoğu Asya’nın merkezinde yer alan bir ülkedir. Coğrafi yapısından dolayı genel olarak tropik bölgelere sahiptir. 1932 yılında gerçekleşen devrime kadar mutlak monarşi ile yönetildi. O tarihten bu yana ise anayasal monarşi ile yönetilmektedir. 69 milyon nüfusa sahip olan ülkede halkın yaklaşık %95’i Budist inancına sahiptir.

Savaş sonrası kurulan krallık: Ürdün

savaskrallik1999 1999yılında, II. Abdullah, babası Kral Hüseyin’in hayatını kaybetmesinden sonra Ürdün Haşimi Kralı olmuştur. Orta Doğunun en kalabalık 11. ülkesi olan Ürdün, 1948 yılında gerçekleşen Arap-İsrail savaşı sonrası 1949 yılında Ürdün Haşimi Krallığı olmuştur. Kralın yasama ve yürütme gibi konular üzerinde oldukça geniş yetkileri vardır.

Fransızların etkisiyle kurulan bir krallık: Fas

fransa

Fransa’nın işgalinden kurtulmak için yıllarca verilen mücadele sonunda, 1956 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. 37 milyonluk bir nüfusa sahip olan ülke, 720.000 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Fas, coğrafi konum bakımından oldukça önemli bir yerde bulunmaktadır. Fas kralı ise 1999 yılından bu yana tahtta oturan VI. Muhammed’dir.

İlginç kurallara sahip bir krallık: Butan

ilginckurallar

Butan’ın şu anki kralı olan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 2006 yılında tahta geçmiştir.  Son birkaç yılda, Butan mutlak bir monarşi yönetiminden halk tarafından seçilmiş bir yasama organına sahip anayasal monarşiye geçti. Kral Wangchuck’ın 2011 yılında gerçekleşen düğünü, Butan’da şimdiye kadar en çok izlenen medya olayı olmuştur. Krallık

770.000 nüfuslu birçok farklı ırkı bünyesinde barındırmaktadır. 1974 yılına kadar yabancıların giremediği ülkeye girebilmenin tek yolu Kral veya Kraliçe tarafından özel olarak davet edilmekti.

11
4
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
11
4
2
1
0