Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları Tartışma Yaratmıştı: Sokak Hayvanlarına Yönelik Genelge Yayımlandı

87
17
5
1
1
Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra söz konusu hale gelen, sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili düzenlemeleri içeren genelge yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgenin odak noktası yasaklı köpek cinsleri oldu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir pitbull saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarının sokaklardan toplatılacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bazı belediyeler bu işleme çoktan başladı. Yakın zamanda ise konu hakkında yeni bir genelge yayımlandı.

Özellikle sosyal medyada büyük tepki çeken kararı resmiyete döken genelge bugün yayınlandı. Genelgede tehlike arz eden hayvanlara sürekli denetim yapılacağı, sahiplenilmemiş olanlara el konulacağı ve hayvan bakımevlerine götürüleceği açıklandı. Genelgede yer verilen ve 'tehlike arz eden hayvanlar' olarak anılan köpek türleri ise şöyle;

 • Amerikan Pitbull Terrier
 • Dogo Argentino
 • Fila Brasilerio
 • Japanese Tosa
 • American Staffordshire Terrier
 • American Bully

Sürekli denetim yapılacak

sokak köpeği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konu hakkındaki ilk açıklamaları, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. ‘#SokakHayvanlarıSahipsizDeğil’ etiketi altında toplanan gönderilerin ana fikri, pitbull saldırılarının sokak hayvanlarıyla hiçbir alakası olmadığı yönündeydi. Zira bu köpekler, doğalarında saldırganlık olmasa da güçlü oldukları için kötü niyetli insanlar tarafından saldırgan bir biçimde eğitiliyor ve para karşılığında dövüştürülüyor. Ancak sokak köpeklerinde veya genel olarak sokak hayvanlarında böyle bir durum söz konusu değil. Bu yüzden karar, bir insan birine saldırdığı için şehirdeki insanları toplatmakla aynı mantıkta görüldü.

Bunun yanı sıra hayvanların yerleştirileceği söylenen barınaklarda hayvanlar hastalıktan, açlıktan ve psikolojik sorunlardan dolayı hızlı bir şekilde hastalanıp ölüyor. Yeteri kadar maddi kaynağı olmayan bu barınaklar daha şimdiden böyleyse sokaklardaki binlerce hayvanı buralara tıkmak sadece toplu ölümler meydana getirecek. 

Ancak yayımlanan genelge, sokak hayvanlarından çok yasaklı köpek cinslerinin beslenmesi konusundaki çizgileri belirginleştirdi. Riskli hayvanların toplanarak rehabilite edilmesi ya da kısırlaştırılmasından sonra bakım evlerinde tutulacağına karar veren genelge, 81 ilin valiliklerine gönderildi.

İşte genelgede yer alan maddeler:

 • 1- 5199 sayılı Kanun uyarınca üretimi, sahiplenilmesi, sahiplendirilmesi, barındırılması, beslenmesi, takas edilmesi, sergilenmesi, hediye edilmesi ve ülkemize girişi, satışı ve reklamı yasak olan tehlike arz eden hayvanlar (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully)ile ilgili belediyelerimizce denetimlerin 7/24 esasıyla yapılması; bu hayvanlardan sahiplenilmemiş olanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve belediyelerimizce hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bakımevlerinde tutulması,
 • 2- Tehlike arz eden bu hayvanlardan 5199 sayılı Kanunda ve Tarım ve Orman Bakanlığının 7.12.2021 tarihli ve 2021/48 sayılı Genelgesinde gösterilen usulde sahiplenilmiş olanlar bakımından ise ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağına kati suretle uyulmasının sağlanması; bu yasağın ikinci defa ihlalinde ise bu hayvanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve bu hayvanların hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bu bakımevlerinde tutulması,
 • 3- Tehlike arz eden bu hayvanların sahiplerinin kendi istekleri ile en yakın bakımevine bırakılmak istenmesi halinde taleplerinin geciktirilmeksizin yerine getirilerek rehabilite edildikten sonra bakımevinde tutulması
 • 4- Sahipli veya sahipsiz olması fark etmeksizin tehlike arz eden hayvanlarla ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde denetimlerin sıklaştırılarak herhangi bir mağduriyete veya suistimale mahal verilmemesi ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesi yoluyla rehabilitasyonunun yapılması,tedavi ve parazit mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması
 • 5- Hayvan barınaklarına getirilen sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesi yoluyla rehabilitasyonunun yapılması,
 • 6- Bakımevlerinde rehabilite edilen hayvanların ilgili veri tabanına kaydedilmesi ve rehabilite edilmeden hiçbirinin alındıkları ortama bırakılmaması,
 • 7- Henüz rehabilite edilmemiş sahipsiz köpeklerin, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilmesi; geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, hayvanların alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirlerin alınması,
 • 8- Belediyelerimizin sahipsiz hayvan toplama ekibinin çalışması veya herhangi bir ihbar sonucu sahipsiz hayvanların tespiti halinde bu hayvanların barınaklara götürülmesi, hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerimizin ise en yakın bakımevine götürüp teslim etmesi,
 • 9- 5199 sayılı Kanunun geçici 4üncü maddesi uyarınca belediyelerin bütçelerinden ayırmak zorunda olduğu kaynağın sahipsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yürütülmesi amacına yönelik kullanılmasına önem verilmesi; konuyla ilgili belirlenen oranlar asgari oranlar olduğundan belediyelerimizce konunun önemine binaen hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, mali durum ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak bu payların daha yüksek oranlarda belirlenmesine öncelik verilmesi
 • 10- Sahipsiz hayvanlardan yiyecek bulmakta zorlananlar için konutlar ve insan ikametine mahsus diğer yerler ile trafik güvenliğini tehdit etmeyecek noktalarda düzenli olarak hayvanlara uygun, çabuk bozulmayan yiyecek ve su bulundurulması
 • 11- Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan gıda üretimi veya tüketimi faaliyetiyle iştigal eden yerlerde oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanarak bunların hayvanların tüketimine uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • 12- Bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi için ilan panoları ile internet ortamı ve diğer uygun görülen yayın organlarında duyuru yapılması,
 • 13- Sahipsiz hayvanlarla ilgili icra edilecek faaliyetlerde il hayvanları koruma kurulu ile eşgüdüm ve gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde hareket edilmesine özen gösterilmesi,
 • 14- Hayvan bakımevlerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili bedelsiz taşınmaz tahsisi dâhil Bakanlığımız görev ve yetki alanında kalan hususlarda Bakanlığımızca gerekli destek ve kolaylık sağlanacak olup bu doğrultuda belediyelerimizin süreci Bakanlığımızla iş birliği içinde yürütmesi,
 • 15- Belediyelerimizce hayvan bakımevlerinin bir an önce yapılması, personelin temin edilmesi ve tefrişi ile ilgili varsa eksikliklerin hızlıca giderilmesi ve hayvan bakımevlerinin tam kapasitede hizmet vermesinin sağlanması,
 • 16- İlgili Kanunlar ve bu Genelge kapsamında kendilerine tevdi edilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği veya bunlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen belediyelerin hukuki ve/veya cezai sorumlulukları doğacağından, belediyelerimizce konuyla ilgili görev ve sorumlulukların titizlikle ve öncelikle yerine getirilmesi,
 • 17- Belediyelerimizce bu genelge hükümlerinin uygulanmasında alınacak tedbirlerle sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların yaşama hakkının ihlal edilmemesi, bununla beraber son dönemde bu hayvanların sebep olduğu ve insan yaşamını tehdit eden üzücü hadiselerin tekrar yaşanmaması ve vatandaşlarımızın bilhassa çocuklarımızın can güvenliğinin temini amacıyla bu tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa kesinlikle mahal verilmemesini arz ederim."
Kaynak : https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-bakanliktan-sahipsiz-ve-tehlikeli-hayvanlar-icin-genelge,J9kkc-OQmUKnyhOcxJtOaw
87
17
5
1
1
Emoji İle Tepki Ver
87
17
5
1
1