Gençlerin Umutsuzluğunu Ortaya Koyan Araştırma: Genç Nüfusun %87'si Rahatça Geçinemiyor, 5 Gençten 3'ü Yurt Dışına Göç Etmek İstiyor

117
17
8
6
0
İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 18-30 yaş arası gençler arasında yapılan bir araştırmaya göre, gençlerin yüzde 61’i Türkiye'de kalmaktansa daha iyi bir yaşam için yurt dışına göç etmeyi tercih ediyor.

Ekonomik koşullar ve dolayısıyla daha da gerileyen yaşam kalitesi gençleri bunalıma sokuyor. Özellikle internet ve sosyal medya aracılığıyla dünyanın her tarafından haberdar olan genç bireyler, daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu görerek ülkemizdeki yaşam standartlarını yeterli bulmuyor. Özellikle son birkaç yıldır bu sebeple yurt dışına göç etmek isteyen gençler bu düşünceleriyle kimileri tarafından 'kaçmakla' suçlansa da kimileri tarafından ise destek görüyor.

Ülkemizdeki bu değişim ve dönüşümlere yönelik sık sık araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalardan biri de İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapıldı. 18-30 yaş arasındaki 3 bin genç ile yapılan ankette, katılım sağlayan gençlerin yüzde 61’i “daha iyi bir yaşam için göç etmeyi” tercih edeceklerini belirttiler. Anket yapılan gençlerden sadece yüzde 13’ü geliriyle rahat geçinebildiklerini söyledi.

Gelecekte durumun daha kötü olacağını düşünüyorlar

Genç Göçü

Yapılan ankette ortaya çıkan sonuçlara göre: gençlerin yüzde 29’u “mevcut gelirimle geçinmekte çok zorlanıyorum”, yüzde 31’i mevcut gelirimle ancak geçiniyorum”, yüzde 27’si “mevcut gelirimle zor geçiniyorum” dedi. Sadece yüzde 13’ü “mevcut gelirimle rahat geçinebiliyorum” dedi. Araştırma sonuçlarına bakıldığında gençlerin geleceğe yönelik umutsuzlukları sebebiyle gelecek kaygısı yaşayarak planlar yaptığı görülüyor. Bu doğrultuda gençlerin yüzde 54’ü ise her gün gelecek planlarıyla meşgul olduklarını belirtti.

Gün geçtikçe umudunu kaybeden gençler yurt dışına çıkmanın yollarını arıyor. Anket yapılan genç bireylerden yüzde 61’i daha iyi bir yaşam için yurt dışına göç etmeyi tercih ettiklerini söyledi. Ayrıca gençler daha iyi bir toplumun oluşması adına siyasete güvenmiyor. Bu düşünceyle siyasete katılım oranı sadece yüzde 24. Siyaset yerine, yüzde 54 sivil toplum hareketlerine destek vermeyi ya da yüzde 60 sosyal medyada bir hareket başlatmayı daha makul görüyor. Gençlerden yüzde 58’i ise gelecek kuşağın ekonomik özgürlük durumunun daha iyi olacağına inanmıyor. 

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/genclerin-ai-umudunu-yurtdisina-goce-bagladi-6767568/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
117
17
8
6
0
Emoji İle Tepki Ver
117
17
8
6
0