İki Tane 'V' Harfinden Oluşan 'W' Harfi Buna Rağmen Neden 'Double(Çift) U' Şeklinde Okunuyor?

12
3
2
0
0
İngiliz alfabesindeki ‘W’ harfi, iki adet ‘V’ harfinin yan yana getirilmiş hali gibi görünüyor. Peki İngilizler bu harfe neden ‘double U’ yani ‘çift U’ diyorlar? Bu sorunun yanıtını almak için gelin ‘W’ harfinin tatlı kısa hikayesine bir göz atalım.

Dünyanın en çok konuşulan dili olan İngilizce ile hemen hemen herkesin yolu bir noktada kesişmiştir. Ülkemizde ilkokul seviyesinden itibaren öğretilen İngilizce; bazılarının akademik kariyeri oldu, bazılarının ise ulaşmak istediği hedef için bir araç.

İngilizce, hayatınızda nasıl bir konumda olursa olsun eğer dilin eğitimini aldıysanız bir noktada aklınıza illaki şu soru gelmiştir: ‘W’ harfi neden iki tane ‘V’ yan yana duruyor gibi görünmesine rağmen ‘double U’ yani ‘çift U’ şeklinde okunuyor?

Bu soruyu yanıtlamak için Orta Çağ’a gitmemiz gerekiyor.

wynn rünü

‘W’ harfi, ilk olarak Orta Çağ'da kullanılmaya başlandı. Eski İngilizce yazılı dilinde Latin alfabesindeki harflerle birlikte eski rünler kullanılırdı. Alfabede kullanılan rünlerden biri ise Wynn rünüydü.

'Rün nedir?' diye soracak olursanız; runik yazı sisteminin temeli, İskandinav mitolojisine dayanır ve kelimenin kendisi 'büyülü sembol' veya 'saklı ilim' anlamına gelir. Runik alfabedeki çoğu sembol evrenseldir ve ilişkilendirildiği kavramın birçok niteliğini temsil eder. Örneğin bereket ile ilgili bir rün; bu kavrama dair toprak, tarım, yemek ve benzeri unsurları niteler.

Wynn, kelimelerde iki tane ‘U’ harfinin yan yana geldiği durumlarda kullanılıyordu ve çıkan sesi tanımlıyordu. Yani anlayabileceğiniz üzere Wynn rünü, kısa bir şekilde ‘çift U’ telaffuzunu temsil ediyordu. Harfin temeli buraya dayanıyor.

Peki ne oldu da modern İngiliz alfabesindeki ‘W’ şeklini aldı?

webtwekno

Webtekno'da da yer alan ‘W’ harfi, bugünkü haline modern matbaanın doğuşu ile birlikte geldi. Almancada ‘V’ harfinin telaffuzu, kelimede bulunduğu yere göre değişiyor. Matbaacılar, bu telaffuz farklılıklarını yazılı dilde belli edebilmek için ‘vv’ şeklinde basmaya başladılar.

Almanya’da matbaa geliştikten sonra basımevleri, alfabedeki harfler için stok harf basım araçları üretmeye başladılar. Bir süre sonra iki adet ‘V’ harfinin kullanımı iyice arttığı için basımevleri, bu sese özel üretilmiş olan bu kombinasyonu bir harf haline getirdiler. Böylelikle günümüzde bildiğimiz ‘W’ harfi ortaya çıkmış oldu.

Hatta bu harf aslında özellikle Latince kökenli diller olmak üzere birçok dilde ‘double V’ yani ‘çift V’ şeklinde telaffuz edilmekte.

Ne oldu da İngilizler bu harfe ‘double U’ demeye başladılar?

w harfi

Almanya’da basılan harf kalıpları, dünyanın dört bir yanına dağıtılmaya başlandı, İngiltere de bu kalıpların dağıtıldığı ülkelerden biriydi. İngilizler bu kalıplar ellerine ulaştığında alfabelerinde o güne kadar yer almamış olan ‘W’ harfini ilk defa gördüler.

Alfabelerine yeni bir harf eklemek yerine İngilizler, ‘W’ harfini alfabelerinde bulunan ve ‘uu’ sesini temsil eden Wynn rünü ile değiştirmeyi akıl ettiler. Wynn rünü bazen ilk alt başlıktaki görseldeki simge yerine ‘uu’ şeklinde yazılıyordu.

Wynn rününü ‘uu’ şeklinde yazıldığında yeni gelen ‘W’ harfine benzemesinden dolayı İngilizler, bu iki harfi değiştirdiler. Önceden ‘uu’ şeklinde telaffuz edildiğinden dolayı da bu harfe ‘double U’ ismini verdiler.

12
3
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
12
3
2
0
0