Bazı İnsanların Neden Fast Food Yemekten Uzak Durduğu Açıklandı (Hayır, Sağlıksız Olmamak İçin Değil)

32
5
2
2
1
Yeni yayımlanan bir araştırma, bazı insanların fast food yemekten uzak durmasının ana nedenini ortaya koydu. Buna göre bu insanlar, fast fooddan bu yemekler sağlıksız diye değil, suçlu hissetmemek için uzak duruyorlar.

Bugüne kadar yapılan sayısız araştırma, fast food tarzı yiyeceklerin sağlığımıza fazlasıyla zararlı olduğunu kanıtlarıyla ortaya koydu. Özellikle günümüzde milyonlarca insanı obeziteye iten bu yiyecek tipi, beraberinde pek çok sağlık sorunu da getirerek kişinin sağlık durumunu daha da kötüleştiriyor. Sağlık sorunu yaşamak istemeyen pek çok insansa fast fooddan uzak duruyor -mu?

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni bir araştırma, aslında bu durumun pek de böyle olmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre insanların fast fooddan uzaklamasının nedeni bu yiyeceklerin sağlıksız olması değil, bunun yerine suçluluk duygusu yaşamak istememeleriydi. Araştırmada kendisini düzenli olarak fast food tüketen ve düzenli olarak tüketmeyen toplam 300 katılımcı yer aldı.

Suçluluk duygusu, kişileri fast fooddan en fazla soğutan etmen oldu:

fast food

Çevrimiçi düzenlenen bir ankete katılan katılımcılar, fonksiyonel (kolaylık, tat, aşinalık vs.) ve duygusal (zevk almak vs.) değerler dahil olmak üzere fast food ile ilgili bir dizi öğeye ne kadar önem verdiklerini belirlediler. Elde edilen ham veriler bir dizi istatistiksel teknik kullanılarak incelendi ve özellikle düzenli olmayan fastfood tüketicilerini tanımlayan iki temel ayırt edici faktör bulundu.

Bu faktörlerden ilki, düzensiz fast food tüketicilerinin bunu zaman baskısı hissettikleri, seyahat ettikleri, evde yiyeceğin bittiği veya stres altında hissettikleri gibi kontrollerinin ötesinde ‘kazara durumlarda’ yaptıklarını ortaya koydu. Öte yandan ikinci faktör, bu kişileri fast fooddan en çok uzak tutan şeyi ortaya koydu: Suçluluk duygusu.

Araştırmacılara göre ortaya çıkan bu sonuç, fast food’un sağlıksız olduğu bilgisinin birinin tüketim alışkanlıklarını etkilemek için yetersiz olduğunu gösterdi. Onlara göre fast foodu bırakmak için sağlıksızlık bilgisinin yanı sıra suçluluk duygusu gibi başka nedenler de gerekiyordu. Araştırma kapsamında ortaya çıkan bu basit ama etkileyici sonuç, obezite önleme programlarının vereceği mesajı da değiştirmeyi sağlayabilir. Mesajlar, artık sağlıksızlık üzerine değil, suçluluk duygusu üzerine olabilir.

Kaynak : https://www.sciencealert.com/the-main-reason-people-avoid-fast-food-isn-t-because-it-s-unhealthy-study-finds
32
5
2
2
1
Emoji İle Tepki Ver
32
5
2
2
1