Mitolojiye Göre Yunan Halkının Tıpkı Bir Navigasyon Gibi Kullandığı Denizler ve Depremler Tanrısı: Poseidon

13
4
1
1
0
Mitolojiler kendilerince çeşitli birçok tanrısal figüre ev sahipliği yapan oldukça geniş bir dünya. Bu tanrısal figürler dünyanın birçok yerindeki mitolojide farklılık gösterebiliyor. Yunan mitolojisi ise en çok bilinenlerden bir tanesi. Biz de bu yazımızda Yunan mitolojisindeki 3 büyük tanrıdan biri olan Poseidon’un kim olduğunu ve ne tanrısı olduğunu birkaç madde ile anlatacağız.

Birçok farklı milletin kendince inanışları olduğu gibi Yunan uygarlığı da kendi mitolojilerindeki tanrısal figürleri ortaya çıkarmış. Bu tanrısal figürler hakkındaki anlatılar ve efsaneler ise Yunan uygarlığının küçük krallıklarından başlayıp günümüze kadar ulaşmış.

Yunan mitolojisi oldukça fazla tanrısal figüre ve bir o kadar da efsaneye sahip. Bu yazımızda ise Yunan mitolojisinin en bilindik 12 Olimpos tanrısından ve 3 büyük tanrıdan biri olan Poseidon’u konu alıyor. Poseidon kimdir sorsunun cevabını birkaç madde ile yazımızda açıkladık. (Olimpos: tanrı ve tanrıçaların yaşadığı yer. Dağ olarak da biliniyor) 

Poseidon hakkında bilgiler:

  • Poseidon Olimpos’un en güçlü tanrılarından bir tanesi
  • Çok çabuk öfkelenmesi öne çıkan özelliklerinden biri
  • Trident, Poseidon’u simgeleyen bir sembol 
  • Poseidon’un Trident’i denizde evrensel bir sembol olarak biliniyor
  • Birçok tanrı, yarı tanrı ve mitolojik canlının babasıdır
  • Doğumu esnasında babası tarafından yutuldu
  • Denizlere hükmetmesi Kronos’un yenilgisinden sonra başladı
  • Poseidon’a 'navigasyon tanrısı' olarak ibadet edildi
  • Kökenlerinin tam olarak ne olduğu bilinmiyor
  • Antik bir metinde epilepsi hastalığının sebebinin Poseidon olduğu yazılı

Poseidon Olimpos’un en güçlü tanrılarından bir tanesi:

poseidon heykeli

Bilindiği üzere Yunan mitolojisinde Olimpos’un 12 büyük tanrısı mevcut. Bu 12 tanrı içerisinde ise '3 büyükler' olarak bilinen ve muhtemelen Yunan mitolojisinin en ünlü tanrıları olan Zeus, Poseidon ve Hades bulunmakta. Poseidon kardeşleri ile birlikte mitolojide büyük bir önem taşıyor. Yunanistan’ın tarihi şehirlerinin çoğunda başlıca yer alan tanrılardan biri olması da bu önemi kanıtlar nitelikte. Eski Yunanlılar Poseidon’u yeni adaların yaratıcısı ve sakin denizlerin hükümdarı olarak kabul edip ona ibadet ederlerdi. Fakat gücendirilirse depreme, sele, gemi enkazlarına ve boğulmalara sebep olduğuna da inanılıyordu.

Çok çabuk öfkelenmesi öne çıkan özelliklerinden biri:

Poseidon uzun, sakallı ve bilgi biri olarak tasvir edilmesinin yanı sıra huysuz doğası ve korkunç mizacı ile de ünlenen bir tanrıydı. Bazı zamanlarda aşırı yalnızlığı öfke nöbetlerine ve dünya genelinde fırtınalara sebep oluyordu. Poseidon, bu tarz öfke problemleri ile biliniyor olsa da yüzyıllar boyunca duygularının kendisini kontrol etmesine izin vermediğini belirten ve anlatan durumlar da mevcut. Bu yüzden efsaenye göre  hangi tarafın daha ağır bastığını söylemek biraz zor. Fakat çocuklarına karşı değişik yollardan da olsa destekçi bir tavır sergilemesi 'bilge biri' kısmını biraz daha destekler durumda.

Trident, Poseidon’u simgeleyen bir sembol: 

Trident

Trident, Poseidon’un kullandığı bir silahtır ve trident’in baş kısmı birçok yerde Poseidon’un varlığını nitelendirmek için kullanılmıştır. Yunan mitlerinde Trident’in 3 büyük Cyclops (tepegöz) tarafından Poseidon için hazırlandığından bahsedilir. Poseidon’un Trident’i kıyı kesimlerde yaşayan Yunanlılar tarafından kullanılan balıkçı mızrağına benzetildiğinden, kıyı ülkelerindeki insanlar işlerinin rast gitmesi için Poseidon’a sıklıkla ibadet ederlerdi.

Poseidon’un Trident’i denizde evrensel bir sembol olarak biliniyor:

Vatikan araştırmacılarının anlattıklarına göre Poseidon’un trident’i suyun üç özelliğini temsil etmesi ile biliniyor. Suyun içilebilirliği, doğurganlığı ve akışkanlığı. Bu özelliklerin yanı sıra triden’tin üç ucunun dünyanın 3. kısmının varlığını temsil ettiği de anlatılan efsaneler arasında yer alıyor. Başka bir efsane ise nehir, akarsu ve deniz gibi suyun üç farklı bölgesini temsil ettiğini söylüyor.

Birçok tanrı, yarı tanrı ve mitolojik canlının babasıdır:

Yunan mitolojisinde birçok tanrı birden fazla çocuğa sahip. Poseidon da yaptığı sayısız kaçamakların sonucunda birçok çocuğun babası oldu. Bu çocuklar arasında bilinen mitolojik figürler yer alırken, bilinmeyen ölümlü kadınlardan olan gayrimeşru çocuklarda mevcut. En bilinenler arasında ise denizin habercisi Amphitrite’den olan oğlu Triton veya rüzgarların tanrısı Arne’den olan oğlu Aiolos gibi mitolojik figürler mevcut.

Doğumu esnasında babası tarafından yutuldu:

Kronos

Poseidon, Kronos ve Rhea’nın ikinci oğluydu. Babası Kronos bir titandı ve Uranüs’ü devirip karısı Rhea ile birlikte dünyaya hükmetmeye karar verdi. Fakat Kronos, Uranüs’ü devirdiği gibi oğullarının da kendisini devirebileceğini düşündü. Bu yüzden Hades ve Poseidon dahil olmak üzere birçok çocuğunu doğdukları esnada yutar. Fakat Rhea 6. çocuğu olan Zeus’u kurtarmayı başarır ve Zeus reşit olunca Kronos’un diğer kardeşlerini kusmasını sağlar. Kurtulan kardeşler ise Zeus’la birlikte titanlara karşı olan savaşa katılır ve babaları Kronos’u devirirler. 

Denizlere hükmetmesi Kronos’un yenilgisinden sonra başladı:

Titanlar ve tanrılar arasında verilen amansız sonucunda tanrılar titanları yenilgiye uğratır. Savaştan sonra Poseidon, Zeus ve Hades’in her biri dünyanın farklı bir bölümüne hükmetmeye başlar. Hades yer altına ve ölüler diyarına hükmetti. Poseidon denizlerin efendisi oldu. Zeus ise göklere hükmetti ve yunan tanrılarının kralı oldu. Bu olaylar aynı zamanda Olympos’un kurulmasını sağladı ve Olimpos 12 büyük tanrı ve tanrıçanın evi oldu.

Poseidon’a 'navigasyon tanrısı' olarak ibadet edildi:

Poseidon

Meslek olarak denizciliği tercih eden birçok insan Poseidon’u bir navigasyon tanrısı olarak da görüyordu. Denizce açıldıkları zamanda veya açık sularda zor zamanda kaldıklarında Poseidon’a dua edip rehberliğine güvenirlerdi. Fakat Poseidon denizlerin ve okyanusların tanrısı olarak bilinse de spesifik olarak navigasyonla pek alakası olduğunu söyleyemeyiz.

Kökenlerinin tam olarak ne olduğu bilinmiyor:

Birçok Yunan tanrısının isimlerini nereden aldığı pek bilinmiyor. Belli başlı tanrılar için teoriler mevcut olsa da pek çoğunun garantisi yok. Poseidon’un adının ise eski Yunancadan geldiği söyleniyor ve anlamı ise 'Koca ve dünya' anlamına geliyor. İsminin bu anlamı Poseidon’un 'Earth-shaker (yer sarsan)' ve 'Husband of the earth (dünyanın kocası)' lakaplarını almasını sağladı.

Antik bir metinde epilepsi hastalığının sebebinin Poseidon olduğu yazılı:

Bu durum biraz da komplo teorisi gibi gözükse de bazı Hipokrat metinlerinde, var olan bazı zihinsel hastalıkların ortaya çıkış sebebinden Poseidon sorumlu tutuluyor. Bu konu çok net bir belirginliğe sahip olmamakla birlikte bahsettiğimiz gibi biraz komplo teorisi rolünde kalıyor. Fakat birçok efsanede belli başlı hastalıkların “sacred disease” yani kutsal hastalık olarak geçtiği biliniyor. Epilepsi de bu hastalıklar arasında yer alıyor.

13
4
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
13
4
1
1
0