Sigara Paketlerine Yeni Zorunluluk Getirildi (Resmi Gazetede Yayımlandı)

81
32
21
7
6
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile sigara paketlerinde değişikliğe gidildi. Yönetmelikte paketlerde gidilecek değişiklik dışında İhracat Rejimi kapsamında ihraç edilecek tütün ürünlerine yönelik de yeni düzenlemeler getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 4 Eylül tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe konan "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ile üretilen tüm sigara paketlerinde düzenlemelere gidildi. 

Yönetmelikte ilgili maddeye ''makine çalışma testleri, ürün denemeleri, deneme üretimleri ile her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde; tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerinde marka adı veya şirket/firma unvan kısaltması yazılması zorunludur. Tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerine yazılacak bilgiler işlem öncesi Bakanlığa bildirilir.'' fıkrası eklendi. Böylece sigara paketlerinin üzerine marka adı ya da şirket unvanı eklenmesi zorunlu hale getirildi.

Tütün ihracatına yönelik yeni düzenlemeler:

sigara paketi

Yönetmelikte ayrıca tütün ihracatını artırmaya yönelik yeni düzenlemeler de yapıldı. Buna göre üretim yapan firmalar yönetmelikteki ilgili fıkralarda belirtilen işlemleri yerine getirmeleri koşuluyla ürünlerini serbestçe ihraç edebilecek. İhracat Rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulüne ilişkin ''İşlem görmüş tütüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu'', ''Tütün mamulüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu, üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka bilgisi'' ve ''İhraç edilecek ülke isimleri'' ile ilgili bilgi ve belgelerin öncesinde bakanlığa teslim edilmesi gerekecek.

İhraç edilmek üzere üretilen ürünlerin paketlerine ayrıca 'ihracat amacıyla üretilmiştir ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde, en az 8 puntoda sabit ve silinemez olarak'' basılması gerekecek.

Yönetmeliğe göre artık ''harmanlanmış tütün, homojenize tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün, kıyılmış tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntüleri ile tütün döküntülerinin işlenmesi ile elde edilen tütünler artık "işlem görmüş tütün" olarak adlandırılacak.

Kaynak : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-16.htm
81
32
21
7
6
Emoji İle Tepki Ver
81
32
21
7
6