Pek Çok Metafizik Düşüncenin Temeli Olan 'Spiritüalizm' Aslında Nedir, Neye İnanır?

6
2
1
0
0
Ruhun varlığına inanan ve pek çok ekolden oluşan spiritüalizm, bazen farklı dini grupların çatısı altında toplandığı bir felsefe olsa da zaman zaman sıra dışı metafizik konulara da değinebiliyor. Gelin spiritüalizm nedir, neye inanır, temsilcileri kimlerdir gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

İçinde yaşadığımız dünyanın aslında görünenden çok daha fazlası olduğunu, maddenin ötesinde bir şeyler olduğunu hiç düşündünüz mü? Eğer bu tür sorular sorarak biraz araştırma yaptıysanız mutlaka spiritüalizm kavramı ile tanışmışsınızdır. Çünkü spiritüalizm, pek çok detayı olsa da temel olarak bildiğimiz dünyanın ötesinde maddeden fazlası olduğuna yani geniş anlamıyla bir ruh olduğuna inanır.

Spiritüalizm bir felsefedir. Ancak bu felsefi görüş zaman zaman tek tanrılı dinlerin anlayışıyla uyum gösterdiği için bazen bir felsefeden fazlası, dini bir grubun temel aldığı düşünce olabiliyor. Hatta bazı grupların ruh çağırma ve onlarla iletişime geçme gibi bazı konularda uzmanlaştıkları da biliniyor. Gelin spiritüalizm nedir, neye inanır, temsilcileri kimlerdir gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

spiritüalizm

Spiritüalizm nedir?

Öte âlemcilik, ruhçuluk, tinselcilik gibi isimlerle de anılan spiritüalizm, ruhun varlığına inanan felsefi bir görüştür. Latince ruh anlamına gelen spiritus sözcüğünden türetilmiştir. Ruhun varlığı inancı üzerinden pek çok farklı düşünceye ayrılan spiritüalizm temelli birçok dini, mistik, felsefi grup ve topluluk vardır. Bunlar arasında ruh çağırma seansları yapan medyumlar da bulunmaktadır.

Spiritüalizm neye inanır?

spiritüalizm

Spiritüalizm adı altında toplanan ekol ve grupların metafizik konular hakkında pek çok farklı düşüncesi ve eylemi olsa bile hepsinin tek bir ortak noktası vardır, o da ruha olan inançtır. Spiritüalstlerin ruh olarak adlandırdığı kavram, bilinen maddi dünyanın ötesindeki manevi bir unsurdur.

Spiritüalist olan ama aynı zamanda İslamiyet, Hristiyanlık gibi tek tanrılı dinlere inanan gruplar da vardır. Çoğu Hristiyan olan bu gruplar, bilinenin aksine reenkarnasyona yani ruhun tekrar tekrar dünyaya geleceğine inanmamaktadır. İnananlar da vardır. Bazı spiritüalist gruplar materyalizme tamamen sırt dönmüş ve kendilerini maneviyata adamıştır. Ancak bu tür gruplar radikaldir.

Spiritüalizmin kurucusu kimdir?

allan kardec

  • Allan Kardec

Spiritüalizmin kurucusu kimdir gibi bir soru sorulduğu zaman işler biraz karışıyor çünkü spiritüalizm son derece geniş bir düşünce olduğu için geçmişi epey eskiye dayanmaktadır. Spiritüalizmin temeline indiğimiz zaman karşımıza antik dönemde yaşamış Platon ve Pisagor gibi pek çok önemli filozof çıkmaktadır. Yani ruha inanç oldukça eski bir düşüncedir. Bu zamanlardan beri sistemli olmasa bile bu düşünce pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri kaynakları incelendiği zaman karşımıza spiritüalizmin doğum tarihi olarak 31 Mart 1848 çıkmaktadır. Bu tarihte, ABD’nin New York Hydesville bölgesinde oturan Margaret ve Kate Fox'un evinde bir ruh çağırma seansı yapıldı ve yakın zamanda öldürülmüş bir seyyar satıcının ruhu ile iletişime geçildi. Bu dönemden sonra Paschal Beverly Randolph ve Cora Scott gibi medyumlar kıtada oldukça meşhur oldu.

Batılı kaynakları incelediğimiz zaman ise karşımıza Allan Kardec ismi çıkıyor. Allan Kardec, 19. yüzyılda Fransa’da deneysel spiritüalizmi kurmuştur. Bu akım spiritizm olarak da adlandırılır. Spiritizm, perispri adını verdikleri yarı maddi bir yapıya inanır. Onlara göre bu yapı, ruh ile beden arasındaki irtibatı sağlamaktadır. Spiritizm aynı zamanda reenkarnasyona da inanmaktadır ve bir felsefeden ziyade dini bir inanç sistemi olarak görülür.

Spiritüalizmin inanç ve düşünce yapısı:

spiritüalizm

Spiritüalizm, altında pek çok dini, mistik ve felsefi yapıyı barındıran geniş bir çatı oluşturmaktadır. Spiritizm bu çatının dini yapısını oluştururken idealizm gibi farklı düşünceler ise bu çatının felsefi yapısını oluşturmaktadır. Çoğu zaman birbiriyle ters düşen inançları olsa bile spiritüalizm üst başlığı altında toplanabilen tüm bu ekol ve grupların ortak inancı, ruhun varlığıdır.

Spiritüalizm aslında tek tanrılı ve diğer dinlerde de var olan bir kavramdır. Neredeyse tüm dini inançlar bir ruhun olduğu ve beden öldükten sonra bile ruhun var olmaya devam edeceğini söylemektedir. Bu açıdan baktığımız zaman spiritüalizmin dini grupların tanrıya ulaşmak için kullandıkları bir yol olduğunu söyleyebiliriz.

Elbette bazı durumlarda genel spiritüalizm düşünceleri ile dini inançlar birbirine ters düşmektedir. Bazı spiritüalist gruplar reenkarnasyona yani ruhun tekrar tekrar dünyaya gelerek farklı bedenlere girdiğine inanmaktadır. Bu inanç, tek tanrılı dinlere uygun değildir. 

Benzer bir durum, spiritüalizmi Amerika Birleşik Devletleri’nde meşhur eden ruh çağırma seanslarında da yaşanmaktadır. Sayısız şov programına da konu olan ruh çağırma seansları aslında dini inançların büyük bir bölümüne aykırıdır ancak bu tip seansları yapanların büyük bir bölümü Hristiyanlardan oluşmaktadır. 

Bazı kaynaklarda spiritüalizm, maddeciliğin tersi olarak geçmektedir. Bazı spiritüalistlerin yaşadığımız maddi dünyaya tamamen sırt dönerek kendilerini manevi aleme adadıkları da biliniyor. Toparlamak gerekirse spiritüalizm denilince aklımıza gelen tek ortak nokta ruha inanç olmalıdır. Diğer detaylar, spiritüalizme inanmış gruplar ve ekoller arasında değişiklik göstermektedir.

Spiritüalizmin yedi temel özelliği:

spiritüalizm

  • Dua, tanrı inancı ve tanrıyı anlamak
  • Tanımaya, bilmeye ve anlamaya çalışmak
  • Maneviyata olan inanç
  • Hissetmek, geniş düşünmek ve hoşgörülü olmak
  • Dünyanın ve kendinin bilincinde olarak dış çevreyi doğru algılamaya çalışmak
  • Saygılı ve düşünceli olmak
  • Soğukkanlı olmak ve meditasyon yapmak

Felsefecilere göre spiritüalizmin yedi temel özelliği bu şekilde. Bu özellikler doğrultusunda insan, hayatın önemini ve mantığını kavrayarak içindeki maneviyatı yakalayabilir. Bu nedenle psikologlar spiritüalizmin temel düşüncesinin maneviyata yönelmek olduğunu söylerler. Farklı görüş ise spiritüalizmi tek bir gerçek olduğunu algılama şeklinde ifade eder. Yani tek tanrı inancının temeli spiritüalizmdir. 

Spiritüalizmin temsilcileri kimlerdir?

bedri ruhselman

  • Bedri Ruhselman

Spiritüalizm çatısı altında toplanan sayısız ekol ve grup olduğu için kesin olarak spiritüalizmin temsilcileri şunlardır gibi bir tanım yapılamaz. Platon, Pisagor, sonrasında gelen idealist filozoflar, spiritizmin kurucusu Allan Kardec, ülkemizde Bedri Ruhselman gibi isimler spiritüalizm temsilcilerinden kabul edilebilir. 

Spiritüalizm ile ruh çağırmak mümkün mü?

ruh çağırma

Pek çok dini inanca göre ruhlar ölmez ve varlıklarını sürdürürler. Spiritüalizm de buna inanır. Ancak özellikle tek tanrılı dinlere aykırı olarak bazı spiritüalistler reenkarnasyona ve ruh çağırmaya inanırlar. Özellikle 19. yüzyıl ABD’sinde zirveyi gören ruh çağırma seanslarının pek çoğu göz yanılsamalarından oluşan gösterilerdir. Hatta meşhur illüzyonist Harry Houdini, bu gösterilerden yapmıştır. İşin inanç kısmını bir kenara koyarsak ruh çağırma seansları spiritüalizmin radikal bir yönünü oluşturmaktadır.

Yaşadığımız maddi dünyadan çok daha fazlasının, manevi bir alemin ve ruhun olduğuna inanan felsefi yaklaşım spiritüalizm nedir, neye inanır, temsilcileri kimlerdir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Spiritüalizm hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. 

6
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
6
2
1
0
0