Hint Kültürünün Evreni Yok Edip Yeniden Yaratabilecek Güce Sahip, Oldukça İlginç Özellikleri Olan Tanrısı: Şiva

8
5
1
0
0
Hint kültürünün bir parçası olan Hinduizm inancında sayısız tanrı var ama bunlar arasında Şiva en dikkat çekenlerden bir tanesi. Çünkü güçlü bir tanrı olmasının yanı sıra iyiliği ve kötülüğü bir arada taşıyıp, dünyayı tekrar tekrar yaratma görevine sahip. Gelin tanrı Şiva kimdir, neyi temsil eder tüm detaylarıyla görelim.

Hinduizm, Asya kıtasında Hindistan merkezli olmak üzere en yaygın inançlardan bir tanesi. Mitoloji demek de mümkün ancak bugün bile bu inanca sahip insanlar olduğunu düşünürsek saygılı davranmak daha doğru olacak. Sayısız Hindu tanrısı arasında Şiva ise en dikkat çekenlerden bir tanesi çünkü kendisi bazı yönleriyle iyiliği, bazı yönleriyle ise kötülüğü temsil eden ilginç bir karaktere sahip. 

Tanrı Şiva, Hindu inancının en güçlü üç isminden bir tanesi. Hristiyanlıktaki teslis inancına benzer bir sistemin parçası olan Şiva, dünyayı tekrar tekrar yaratma gücüne sahip. Aynı zamanda savaşçı bir ruha da sahip olduğu için sayısız hikayede kendisini önemli kahramanlıklar yaparken görebiliyoruz. Tanrı Şiva kimdir, neyi temsil eder, sembolü nedir gelin tüm detaylarıyla görelim.

tanrı şiva

Üstün yeteneklerle donatılmış tanrı Şiva kimdir?

Siva olarak da bilinen Şiva, Hinduizm inancı çevresinde gelişen hikayelerdeki en önemli tanrılardan bir tanesidir. Hint teslisi olarak bilinen trimurtide Brahma ve Vişnu ile birlikte yer alır. Kelime anlamı olarak bakacak olursak Şiva; isminin anılmasıyla herkesi saflaştıran, anlamına gelmektedir. 

tanrı şiva

İyilik ve kötülük onun ellerinde:

Tanrı Şiva’nın ilginç bir özelliği hem iyi hem de kötü olmasıdır. Kendisi bir yandan iyiliği ve cömertliği temsil ederken diğer bir yandan hırsızların, kötülerin, dilencilerin efendisidir. Yetmezmiş gibi kötü ruhların, vampirlerin ve hayaletlerin hem koruyucusu hem de lideridir. 

Evreni yok eden ve yeniden var eden gücün sahibi Şiva:

Hinduizm inancına göre evren her 2.160.000.000 yılda bir yok olur ve yeniden yaratılır. İşte bu yok etme ve yeniden yaratma gücü tanrı Şiva’nın elindedir. Bu nedenledir ki trimurtide Brahma yaratıcı, Vişnu koruyucu göreve sahipken Şiva yok edicidir. Yaşanan her döngü sonunda tüm evreni yok eder ve hemen ardından yeniden yaratır. 

tanrı şiva

En büyük sofu:

Hinduizm inancının mezheplerinden bir tanesi olan Şaivizmin tanrısı Şiva’dır. Çünkü kendisi her türlü dünyevi zevkten kaçınarak kendini meditasyona veren ve bu şekilde mutlak mutluluğa ulaşmaya çalışan bir sofudur. Bu özelliği nedeniyle Şaivizme mensup yogiler, Brahmanlar ve Vedalar, yani kast sisteminin evliya olarak nitelendirilebilecek grubu onu ana tanrı yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda Hindu kutsal metinlerinin koruyucusudur.

Tanrı Şiva’nın dillere destan bir aşk hikayesi var:

Hinduizm inancındaki reenkarnasyon yalnızca insanlar için değil, tanrılar için de geçerlidir. Hatta bunun bir hikayesi bile var. Derler ki Şiva ile Sati evlenmek istemiş ancak Sati’nin babası tanrı Daksha buna izin vermemiş ve Şiva’yı aşağılamak için onu davet etmediği bir kurban töreni düzenlemiş.

Sati babasına çok sinirlenmiş ve kendisini kurban ateşine atmış. Bunu gören Şiva saçlarından iki şeytan yapıp ortalığı dağıtmış ve Daksha’yı öldürmüş. Tanrılar zar zor Şiva’yı sakinleştirmiş ve Şiva, bir kaçi başı kullanarak Daksha’yı diriltmiş. Sati reenkarne olmuş, Parvati olarak yeniden doğmuş ve Şiva ile evlenmiş.

tanrı şiva

Kendinden habersiz yaratılan oğlunu öldürüp fil başıyla geri döndürdü:

Şiva sık sık uzaklara gittiği ve evde olduğu zamanlarda da meditasyon yaptığı için Parvati kendisini koruması ve yoldaşlık yapması için topraktan Ganesha isimli bir oğul yapmış. Şiva bir gün eve geldiğinde Parvati’nin banyo yaptığı odanın önünde Ganesha’yı görmüş. Oğlu olduğundan habersiz olduğu için onu bir dilenci zannedip dövüşmeye başlamış.

Şiva hemen şeytanları çağırıp oğlunu öldürmüş. Parvati banyodan çıkıp oğlunun öldüğünü görünce haykırmış ve Şiva’dan onu geri döndürmesini istemiş. Şiva bir baş getirterek Ganesha’yı hayata geri döndürmüş. Fakat en yakında fil kafası olduğu için Ganesha bir fil kafasıyla hayata geri döndürülmek zorunda kalmış.

tanrı şiva

Ganj nehri eş kavgası yüzünden tanrı Şiva’ya verildi:

Tanrı Vişnu’nun üç eşi vardı; iyi şansı temsil eden Lakshmi, bilgeliği temsil eden Saraswati ve Ganj nehrini temsil eden Ganga. Bunların arasındakiler kavgalardan artık bıkmış olan Vişnu, Ganga’yı yeryüzüne gönderdi. Yeryüzüne düşerken tüm hayatı yok etmemesi için Ganga, Şiva tarafından saç topuzuyla yakalandı ve bugün bildiğimiz Ganj nehri oluşmuş oldu.

Tanri Şiva Hint hikayelerindeki en büyük kahramanlardan bir tanesidir:

Günlerden bir gün yılanların kralı olan Vasuki ortalığı tehdit etmeye başladı. En büyük tehdidi ise tüm denizleri yılan zehri ile kaplamaktı. Tanrı Şiva, bir deniz kaplumbağasına dönüştü. Vasuki tarafından denizlere salınan tüm zehri avcunda topladı ve içti. İçtiği zehir boğazını yakarak geçti ve mavi renkte bir iz bıraktı. Bu nedenledir ki Şiva’nın isimlerinden biri de mavi boğazdır.

Başka bir hikayede ise tüm ineklerin annesi olan Surabhi art arda bembeyaz inekler doğurdu. İneklerin sütü dağları aşıp Şiva’nın evini bastı. Meditasyonu bozulan Şiva, üçüncü gözünden çıkardığı ateş ile inekleri vurdu ve o günden sonra inekler kahverengi lekelere sahip oldular. Neyse ki boğa Nandi Şiva’ya verilince sakinleşti ve o günden sonra tüm hayvanların koruyucusu haline geldi.

tanrı şiva

Şiva yüzünden fallusa tapanlar var:

Sarti ölüp de henüz reenkarne olmadığı dönemde Şiva yas dönemindeydi. Bilgelerle birlikte bir ormanda yaşayan Şiva’ya kadınların ilgisini kıskanan bilge Rişiler ona bir antilop ve kaplan gönderdiler. Şiva her ikisini de öldürdü. Bunun üzerine Rişiler onun erkekliğini lanetledi ve fallusu yere düştü. Fallusun yere düşmesi üzerine art arda depremler olunca Rişiler ondan af diledi. Şiva onları fallusa tapmaları şartıyla affeti. Fallus dediğimiz penis işte.

Tanrı Şiva sembolü neyi temsil eder?

Bugün bile Hint kültürünün önemli bir parçası olan tanrı Şiva figürleriyle her yerde karşılaşmak mümkün. Tanrı Şiva yeniden doğuşun, iyiliğin, kötülüğün, doğurganlığın, gücün, cesaretin, sofuluğun, kendini adamışlığın sembolüdür. Evrenin tekrar tekrar yok olup, tekrar tekrar yeniden yaratıldığının bir işaretidir.

Hinduizm inancının en önemli figürlerinden bir tanesi olan tanrı Şiva kimdir, neyi temsil eder gibi merak edilen soruları yanıtlayarak onu var eden hikayelerden bazılarını anlattık. Fallus olayına kadar hikayeler güzeldi ama o noktada hepimiz biraz rahatsız olduk sanırım. 

Kaynak : https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-10216/siva/
8
5
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
8
5
1
0
0