Türkiye’de Çocukların %82,7’sinin İnternet Kullandığı Açıklandı: Peki İnterneti En Çok Ne İçin Kullanıyorlar?

37
8
4
3
3
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”nın sonuçlarının yayımladı. Sonuçlar, Türkiye’deki 6-15 yaş grubundaki çocukların internet kullanım oranını ve alışkanlıklarını gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün 6-15 yaş grubu çocukların internet ve cihaz kullanım alışkanlıklarını gösteren “2021 Yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”nın sonuçlarının yayımladı. COVID-19’un etkisinin sürdüğü 29 Mart – 21 Mayıs’ta Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması kapsamında yapılan araştırma, 2021 yılında çocukların %82,7’sinin internet kullandığını ortaya koydu.

Paylaşılan verilere göre düzenli internet kullanan erkek çocukların oranı %98,9, kız çocukların oranıysa %98,4 olarak ölçüldü. Bu yaş grubundaki çocukların internet aracılığıyla yürüttüğü faaliyetlerin başındaysa %86,2’lik oranla çevrimiçi derse katılma yer aldı. Bunun ardından %83,6 ile ödev veya öğrenme amacıyla internete başvurma, %66,1 ile oyun oynama veya oyun indirme, %61 ile paylaşım sitelerinden video izleme, %55,5 ile de internet üzerinden sesli/görüntülü görüşme yapma faaliyetleri geldi.

Türkiye’de çocukların %31,3’ü interneti sosyal medya için kullanıyor:

çocuklarda internet kullanımı

Yapılan araştırma, 6-15 yaş grubundaki sosyal medya kullanımını da gösterdi. Buna göre düzenli internet kullanan çocukların %31,3’ü, interneti sosyal medya için kullandığını belirtti. Çocuklar, sosyal medyayı hafta içi günde ortalama 2 saat 54 dakika, hafta sonuysa 2 saat 44 dakika kullandı.

6-15 yaş grubundaki çocuklarda cihaz kullanımı ve kullanım amaçları:

Çocukların

%64,4’ü cep telefonu/akıllı telefon kullandı (Erkek çocuklarda %65,7, kız çocuklarda %63).

 • %77,7’si çevrimiçi derse katılmak için
 • %77,4’ü ders çalışma, ödev/sunum hazırlama için
 • %68,7’si görüntülü veya görüntüsüz konuşma için
 • %66,9’u çevrimiçi/çevrimdışı oyun oynamak için kullandı.

%55,6’sı bilgisayar kullandı (masaüstü, dizüstü ve tablet)

 •     6-10 yaş grubundaki çocukların %53,4’ü,
 •     11-15 yaş grubundaki çocukların %57,8’i kullandı.
 •     %57,2’si tablet bilgisayar,
 •     %34,4’ü dizüstü bilgisayar,
 •     %76,6’sı masaüstü bilgisayar kullandı.

Sadece kendi kullanımında bilgisayarı olan çocukların oranı %46,3, cep telefonu/akıllı telefonu olan çocukların oranıysa %39 olarak açıklandı.

Erkek çocuklar daha fazla oyun oynuyor:

çocuklarda internet kullanımı

6,15 yaş grubundaki erkek çocukların dijital oyun oynama oranı %46,1, kız çocukların %25,4 olarak hesaplandı.

Çocukların %94,7’si hemen her gün veya haftada en az bir defa düzenli olarak dijital oyun oynadığını belirtti.

 •     %54,3’ü savaş oyunları,
 •     %52’si macera/aksiyon,
 •     %41,8’i strateji,
 •     %27,5’i simülasyon,
 •     %26,’i spor oyunları,
 •     %19,1’i rol yapma oyunları oynadığını belirtti.

Çocukların %58,4’ü ebeveynlerinin kendisi hakkında çok fazla oyun oynadığını düşündüğünü belirtti. %47,3’ü planladığı süreden daha fazla oyun oynadığı, %42,6’sı fazla oyunun sorumluluklarını aksatmaya neden olduğunu, %42,3’ü oyun oynamak için çok fazla zaman harcadığını ve %28’i oyun oynamadığında kendini huzursuz ve mutsuz hissettiğini açıkladı.

Ekran süresi, diğer faaliyetlere harcanan zamanı azaltıyor:

Bilgisayar, cep telefonu/akıllı telefon, internet ve sosyal medya kullanan çocukların

 • %35,9’u daha az kitap okuduğunu,
 • %33,5’i daha az ders çalıştığını,
 • %27,7’si ailesi ile daha az vakit geçirdiğini,
 • %25,4’ü arkadaşlarıyla yüz yüze daha az görüşüp oynadığını ve
 • %17,2’si daha az uyuduğunu açıkladı.
37
8
4
3
3
Emoji İle Tepki Ver
37
8
4
3
3