7 Bilişim Şirketi Hakkında 'Rekabeti Sınırlama' İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

5
2
0
0
0
Rekabet Kurumu, bilişim ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 7 şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şirketlerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddia ediliyor.

Rekabet Kurumu, bugün internet sitesinde paylaştığı duyurusunda bilişim ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüse yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kurum, söz konusu teşebbüslere yönelik Rekabet Korunması Hakkında Kanun’un bir maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine ön araştırma yürüttü.

İş gücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ‘Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar’ maddesini ihlal ettiği iddiasıyla başlayan ön soruşturma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Hakkında soruşturma kararı verilen 7 şirket şu şekilde listelendi:

Hakkında soruşturma başlatılmasına karar verilen şirketler:

rekabet kurumu

 • Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
 • Pia Bilişim Hizmetleri AŞ
 • İnnova Bilişim Çözümleri AŞ
 • NETAŞ Telekomünikasyon AŞ
 • MAGİS Teknoloji AŞ
 • Kafein Yazılım Hizmetler Tic. AŞ
 • RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri AŞ

Rekabet Kurumu, duyuruda söz konusu kararın bilgilendirme amaçlı olduğunu belirtti ve söz konusu şirketlerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri ve ceza ile karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamayacağını ifade etti. Soruşturmada şirketler hakkındaki iddianın doğru çıkması durumunda yaptırım uygulanmasını sağlayacak 4054 sayılı kanun şu şekilde:

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4. maddesi)

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

 • a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi,
 • b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,
 • c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
 • d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
 • e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,
 • f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi.

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder. Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

Kanun’un 4, 6 ve 7. maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunanlara Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar idarî para cezası verilir.

Kaynak : https://www.bloomberght.com/rekabet-kurumu-bilisim-sektorundeki-7-tesebbuse-sorusturma-acti-2306031
5
2
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
5
2
0
0
0