Bilim İnsanlarından Irkçılığa Son Vermek İçin 'Bu Nasıl Aklımıza Gelmedi(!)' Dedirtecek Öneri

15
2
1
1
0
Bilim insanları, yeni bir araştırmayla ırkçılığa son verebilecek en etkili önerilerinden birini açıkladı. O çözüm, farklı kültürlerle etkileşime girmek idi.

İnsanlığın süregelen en büyük sorunlarından birisi olan ırkçılık hakkında yayımlanan yeni bir araştırma, ırkçılığa yönelik bir çözümü ortaya koydu. Bilim insanları, farklı kültürlerle yaşanan deneyimlerin ırksal önyargıları tersine çevirebileceğini bildirdi.

Bilim insanları, beyin görüntüleme yoluyla insanların başkaları için empati hissettiklerinde özellikle aktif hale gelen sinir ağlarını tespit etmişti. Geçmiş araştırmalar da insanların beynindeki tam olarak bu aktivitenin ırksal önyargı oluşturduğunu ortaya koydu. Son araştırmanın başındaki ekip de sosyokültürel deneyimlerin bu önyargıları geri çevirip çeviremeyeceğini inceledi.

Çin'de az ve çok zaman geçiren öğrenciler karşılaştırıldı:

çin

Bilim insanları, çalışmaları için Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’dan olan ve şu anda Çin’in Pekin kentinde eğitim görmekte olan 35 beyaz tenli öğrenciden örneklem topladı. Deney grubundaki öğrenciler, Çin’de 6 ila 36 hafta zaman geçirmişken, kontrol grubundaki öğrencilerde bu süre yalnızca 2 ila 4 haftaydı.

Çalışmada öğrencilere ya beyaz ya da Asyalı olan ve nötr veya acı ifadelere yer veren bir düzü insan yüzü gösterildi. Katılımcılar, her yüzün ‘acı’ yoğunluğunu ve her yüzün kendi acı verici duygularını ne ölçüde tetiklediğini değerlendirdi. Bu süreçte kişilerin nöral tepkilerini kaydetmek için manyetoensefalografi yönteminden faydalanıldı.

Farklı kültürde daha fazla zaman geçirenlerin beyin aktivitesi de değişti:

çin

Ortaya çıkan sonuçlar, Çin’de sadece 2 ila 4 hafta geçirmiş öğrenci grubunun beyaz yüzlerdeki acı ifadelerine Asyalı yüzlerden daha güçlü sinirsel tepki gösterdiğini ortaya koydu. Bununla birlikte bu katılımcılar, beyaz yüzlerdeki acıyı nötr yüzlerden ayrıştırmakta da daha başarılı sonuç verdi.

Öte yandan Çin’de 6-36 hafta geçiren katılımcıların kontrol grubunun tersine Asyalı yüzlerdeki acıya daha yüksek sinirsel tepki gösterdiği görüldü. Ayrıca bu grup, beyaz yüzlerin aksine Asyalı yüzlerdeki acı ifadeleri gördükten sonra sağ insula ve sensorimotor alanlarda daha fazla nöral aktivite gösterdi.

Bilim insanlarına göre bu sonuçlar, yeni bir ortamda diğer kültürlerle etkileşim yoluyla empati sayesinde ırklar yönelik önyargının azaltılmasının mümkün olduğunu ortaya koydu. Fakat araştırmadaki katılımcı sayısı çok az olduğundan, bunun tam olarak kanıtlanması için daha geniş çaplı araştırmaların yapılması gerekiyor.

Kaynak : https://www.psypost.org/2022/08/brain-imaging-study-suggests-that-interactions-with-other-cultures-can-reverse-racial-ingroup-biases-in-empathy-63820
15
2
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
15
2
1
1
0