Dünya’nın Ortasında Esen Rüzgarın Kaynağı Belli Oldu: Jeolojik Bir ‘Delik’ Keşfedildi

82
9
5
4
0
Bir grup bilim insanı Panama kıyılarında, ilginç bir rüzgarla karşılaştı. Rüzgarın kaynağını arayan araştırmacılar, Dünya’nın yüzeyinde bir delik keşfetti.

Panama kıyılarında fark edilen anormal hava akışı bilim insanlarını harekete geçirdi. Bir esinti olarak tanımlanabilen bu akışının nedenini araştıran bilim insanları, bölgenin jeokimyasını araştırmaya başladı. Bölgedeki volkanik kaya, gaz ve sıvı örnekleri incelendi.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yayınlanan çalışmayla, Cocos tektonik plakasında Dünya’nın merkezine doğru aşağı yönde, yüzeyin yaklaşık 100 km altında bir açıklık olabileceği bildirildi. Araştırmacılar bu açıklığın pek çok şeyi açıklayabileceğini ifade etti.

Panama'da jeolojik bir delik tespit edildi

panama

Panama'nın topografik haritasının 3 boyutlu görüntüsü.

Manto çoğunlukla belirli bir silikon ve oksijen atomu yapısına sahip kayalardan oluşur ancak her bölgede aynı yapıyla karşılaşmak mümkün olmayabilir. Bir grup bilim insanı, Orta Amerika’nın altında anormal bir durumla karşılaştı. Çalışmayı yürüten araştırmacılardan deniz kimyası ve jeokimya alanında uzman David Bekaert, “Panama’nın hemen altında, bu manto bileşeninin içeri girmesini olanak tanıyan bir delik, levhanın içinden geçen bir pencere var” dedi.

Araştırma sonuçlarına göre bu pencere, doğal olarak ya da bir kırılmanın sonucunda oluşmuş olabilir. Her iki durumda da yüzeydeki maddelerin hareketi bir esinti oluşmasını sağlıyor. Bu esintiyi neyin tetikleyebileceği merak edildiğinde ise karşımıza iki olasılık çıkıyor. Birincisi, malzemelerin Galapagos’u Panama’ya bağlayan kabuk ve üst mantodaki çatlama bölgesi olan Panama Kırılma Bölgesi’nden geçmesi. İkincisi ise mantonun tipik dolaşım malzemelerinin levhadaki açıklıktan geçmesi.

Bekaert, manto penceresinin varlığının Panama’daki aktif volkanların eksikliğini de açıklayabileceğini belirtti. Dalma levhalarının kabuğuna biriken su volkan oluşumunu tetikler. Panama’nın altındaki levhadaki açıklık kabukta su birikmediği için bir boşluk olduğu anlamına geliyor. Bu da erimiş magmanın akmasının zorlaşmasına neden olur. Bekaert, ayrıca dünyanın her yerinde manto kimyasında açıklanmayan anormallikler olduğunu ve ekibiyle birlikte bu alanda çalışmalar yapmaya devam etmek istediğini dile getirdi.

Kaynak : https://www.space.com/mantle-material-flow-panama-window
82
9
5
4
0
Emoji İle Tepki Ver
82
9
5
4
0