• Anasayfa
  • Yaşam
  • e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunlu Hale Getirildi

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunlu Hale Getirildi

23
2
1
0
0
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre 1 Ocak 2020 tarihi ile beraber, e-Fatura kullanan mükellefler, aracı hizmet sağlayıcıları ve internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler, e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu geçiş yapacak. Yeni sisteme katılacak işletmelerin sayısının yaklaşık olarak 100 bin civarında olacağı tahmin ediliyor.

Sözcü'nün yaptığı habere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada “e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarın 5.000 TL’yi ) aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak e-belge düzenlenme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur” denildi.

İş süreçlerinin ve ticaretin hızlandırılarak şirketlerin verimliliğinin artması, kaynakların şirkete güç kazandıracak farklı alanlar için kullanılması ve dijital ortamda fatura oluşturma kolaylığı gibi noktalarda yarar sağlanacağı düşünülen yeni dönem, mükellefler açısından da merak konusu.

Hangi işletmeler yeni sisteme geçiş yapacak?

e-Arşiv fatura

  • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.
  • İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar.
  • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.
Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/e-fatura-donemi-basladi-e-fatura-nedir-ve-kimler-icin-zorunludur-5544903/
23
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
23
2
1
0
0