İnternet Reklamlarına Vergi Düzenlemesi Geldi

33
19
6
1
0
İnternet ortamında verilecek olan reklam hizmetlerinde, reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara yapılacak internet reklamı bedeli ödemelerin ilişkin vergi kesintisinin uygulama esasları düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemede kooperatiflerin ortaklık dışı gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik çalışmalarda da yenilemeye gidildi.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine yönelik vergiler de düzenlendi. Bu düzenlemeye göre internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmasına bakılmaksızın yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre %15, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesine göre %0, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesine göre %15 vergi kesintisi yapılacak.

Vergi kesintisi yapmakla yükümlü olanların, tam mükellef bir kurum tarafından kendilerine yapılan internet reklam hizmeti karşılığında, bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden yüzde sıfır vergi kesintisi yapması gerekecek. Bu durum hem reklam hizmeti verenler hem de hizmet verilmesine aracılık edenler için geçerli olacak.

Ödemenin, hizmetin verilmesine aracılık eden kuruma yapılması ve daha sonra da aracı kurumdan asıl hizmeti veren kuruma ödeme yapılması sürecinde de vergi kesintisi yapılacak. Asıl hizmet sunucusunun tam mükellef olması durumunda ise vergi kesintisi oranı %0 olacak.

Reklam  hizmeti veren ya da hizmetin verilmesine aracılık eden gerçek kişilere yapılacak olan ödemelerde de vergi kesintisi oranı yüzde 15 olacak. Bu kişilerin vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden %15 vergi kesintisi yapılacak.

Ayrıca işlemlere aracılık eden dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerden de %15 vergi kesilecek.

Kaynak : https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/02/15/internet-reklamlarinda-vergi-duzenlemesi
33
19
6
1
0
Emoji İle Tepki Ver
33
19
6
1
0