Merkez Bankası, Faiz Kararını Açıkladı: Enflasyonun Düşmesi İçin Gereken Şartlar Paylaşıldı..

45
29
3
2
0
2022 yılı boyunca faizi %14 seviyesinde sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün haziran ayı faiz kararını açıkladı. Faiz, yeniden sabit bırakıldı.

2021 yılının son aylarında politika faizini büyük ölçüde düşüren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son aylarda ise faizi %14 seviyesinde tutmaya devam ediyor. Döviz kuru ve enflasyonun hayatı zorlaştırdığı bu dönemde Merkez Bankası’nın kararları ve açıklamaları yakından takip edilirken bugün, gözler yeni faiz kararına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yeniden bir araya geldi. Kurul, toplantının sona ermesiyle birlikte yılın altıncı faiz kararı olacak haziran ayı faiz kararını açıkladı. Peki, 2022 yılının tamamında %14’te sabit bırakılan faiz, bu ay da aynı seviyede sabit bırakıldı.

Merkez Bankası'nın açıklaması:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleşmiş, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmektedir. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede, ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artmaktadır. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin arttığı gözlenmektedir.

Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yılın başındaki güçlü büyümenin dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte sürdüğüne işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı iyileşmelerin yanında enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır.

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."

Ekonomistlerin beklentileri ne yöndeydi?

merkez bankası

AA Finans’ın haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı için 17 ekonomistle düzenlenen piyasa beklenti anketinde ekonomistlerin tamamı, faizin bu ay da sabit bırakılmasını bekliyordu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin 18 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette de aynı sonuç elde edildi. Ankete katılan bir kurum ise politika faizinde 100 puanlık indirime daha gidilmesini beklediğini paylaştı. Yıl sonu tahminini paylaşan 16 kurum ise faizin yılsonuna kadar %14’te bırakılacağını beklediğini belirtti. Bir kurum beklentisini %40, bir diğer kurum ise %9 olarak paylaştı.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zeki Yılmaz ise özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz artırmasının beklenmesi nedeniyle bizim de faiz artışına gitmemiz gerektiğini açıkladı. Öte yandan Merkez Bankası’nın faizi yeniden sabit bırakacak gibi olduğunu belirtti.

45
29
3
2
0
Emoji İle Tepki Ver
45
29
3
2
0