Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı!

8
7
3
0
0
Rekabet Kurumu, Google hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildiğini açıkladı. Şirket, piyasadaki hâkim konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Rekabet Kurumu, Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Karar, şirketler hakkında “ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle” başlatılan ön araştırmanın tamamlanmasıyla geldi. Rekabet Kurulu, ön araştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl da aynı sebepten ceza kesilmişti:

rekabet kurumu

Rekabet Kurumu, Google’a henüz geçtiğimiz yılın nisan ayında 296 milyon TL’lik ceza kesmişti. Bu ceza da Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. Maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle verilmişti.

Google’ın ihlal ettiği iddia edilen Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi:

Madde 6- Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.

Kaynak : https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/alphabet-inc-google-llc-google-internati-7a7a9cc62aa2ed118eae00505685da39
8
7
3
0
0
Emoji İle Tepki Ver
8
7
3
0
0