Rekabet Kurumundan Özel Sağlık Kuruluşlarına 57 Milyon TL'lik Dev Ceza

13
6
2
1
0
Rekabet Kurumu, Bursa ve Samsun'da faaliyet gösteren 18 özel sağlık kuruluşu hakkında yaptığı soruşturmayı tamamladı ve yüklü bir ceza kesilmesine karar verdi. Pek çok noktada ortak hareket etmek üzere anlaşan kuruluşlara 57 milyon TL'yi aşkın ceza kesildi.

Rekabet Kurumu, yakın zamanda bazı özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engellemek gibi davranışlara yönelik soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma bugün sonuçlandı ve Rekabet Kurulu, Samsun ve Bursa’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına ceza kesti.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya Kurul tarafından gerçekleştirilen dosyanın müzakeresi sonucunda, toplamda 18 özel sağlık kuruluşu ile 1 teşebbüs birliğinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Kurul, teşebbüslere toplamda 57 milyon 958 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.

Çalışanların azami ve asgari maaş zam oranları bile belirlenmiş:

rekabet kurumu

Paylaşılan bilgiler, kuruluşların hangi alanlarda rekabeti önleyerek birbiriyle anlaştığını da gösterdi. Buna göre, serbest hekimlere yönelik ameliyathane kullandırma hizmetlerinde danışıklı fiyat tespit edildiği, bypass, stent ve anjiyo gibi bazı operasyonlara ve rapor onaylarına yönelik hizmetlerde fiyat tespitinde bulunulduğu, birbirlerinden hekim transfer etmemeye yönelik centilmenlik anlaşması gerçekleştirildiği ve çalışanların maaş zam oranlarının asgari ve azami oranı belirlenerek iş gücü piyasalarındaki rekabetin kısıtlandığına kanaat getirildi.

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi:

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. Bu haller, özellikle şunlardır:

  • a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi,
  • b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,
  • c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
  • d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
  • e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,
  • f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

13
6
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
13
6
2
1
0