Sigara Paketleri Bir Kez Daha Değişiyor: Yüzde 100 Uyarı Olacak

65
14
14
1
1
Resmi Gazete'de bugün itibarıyla yayımlanan yönetmelikle birlikte sigara paketleri bir kez daha değişecek. Söz konusu değişikliğin ardından paketlerin ön yüzünün yüzde 100'ü sağlık uyarısıyla kaplanacak.

Bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", en son 2019 yılında güncellenen ve tütün mamulleri paketlerinin çekiciliğin ve özendiriciliğinin ortadan kaldırılması yönündeki düzenlemeyi güncelledi.

Söz konusu güncellemedeki en büyük değişiklik, sigara paketlerinin arkasında bulunan ve 2019 yılındaki düzenlemede kaplaması zorunlu alan yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarılan sağlık uyarısı alanı oldu. Değişikliğe göre sağlık uyarısı alanı artık bulunduğu yüzeyin yüzde 85'ini değil yüzde 100'ünü kaplamak zorunda olacak. 

siyah sigara paketi

Söz konusu yönetmelikte güncellenen "İçimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarılarına ilişkin özel kurallar" başlığı altına aşağıdaki şekilde üç yeni madde eklenmiş durumda:

 • Üstten açılan kapaklı sert paketlerde birleşik sağlık uyarısını oluşturan fotoğraf, uyarı metni ve bırakma bilgisinin her biri paket açıldığında kendi içinde bölünmeyecek şekilde uygulanır.
 • Birleşik sağlık uyarısı bırakma bilgisi alanının bandrol ile kısmen kapatıldığı durumlarda birleşik sağlık uyarısı aşağıdaki şekilde uygulanır:
  • Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, yumuşak birim paket, üstten açılan sert birim paket ve dik poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde; bırakma bilgisi üstte, fotoğraf ortada ve uyarı metni en altta yer alır.
  • Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paket ile yumuşak birim paketin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisi, sınır çizgileri hariç yüksekliği 20 milimetreyi geçmeyen bir alanı kaplar. Dik poşet paketlerde bırakma bilgisi, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %10’unu kaplar.
  • Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paket ile yumuşak birim paketlerin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %60’ını fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplar. Dik poşet paketlerde, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %50’sini fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplar.
  • Üst üste format kullanılması halinde düz ve katlanabilir poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde; bırakma bilgisi, sınır çizgileri hariç yüksekliği 22 milimetreyi geçmeyen bir alanı kaplar, bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %60’ını fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplar.
  • Sigara dışındaki tütün mamullerinin konulduğu dik poşet paketler, üst üste formatın kullanıldığı düz ve katlanabilir poşet paketler ve dikdörtgen prizma ya da benzeri bir şekildeki  paketlerin arka yüzeyinde bırakma bilgisi metni sağa dayalı yazılabilir.
 • Düz ve katlanabilir poşet paketlerde, yan yana format uygulandığında birleşik sağlık uyarısı yüksekliği ile birim paket yüksekliği eşit olmalıdır.

sigara paketi uyarısı

Bu arada güncellenen yönetmelikte yer alan, "Miktar bilgisi, sigara birim paketlerinin alt yüzeyine, sigara dışındaki içimlik tütün mamulü birim paket ve grupmanlarının arka yüzeyine, tek satırda, ayırt edici ibare puntosunda uygulanır. Miktar bilgisi sigarada “20 sigara”, puro ve sigarilloda “… puro/sigarillo” ve diğer tütün mamullerinde “… g” şeklinde yazılır" maddesiyle birlikte paketlerin arka yüzeyinde bulunan miktar bilgisi, altına taşınmış olacak.

Yönetmelik, yayınlandığı tarih yani bugün itibarıyla yürürlüğe girmiş olsa da üreticilere yeni düzenlemeye uymak için 6 ay süre tanıyor. Bu süre içinde yönetmeliğe uyum amacıyla güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri iptal edilecek.

Kaynak : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210630-10.htm
65
14
14
1
1
Emoji İle Tepki Ver
65
14
14
1
1