Gümrük Kıymet Tespiti Daha Doğru Yapılacak: Ticaret Bakanlığı, Yeni İthal Otomobil Genelgesi Yayınladı

9
6
2
1
1
Ticaret Bakanlığı, "Paralel İthalat" olarak da bilinen, distribütör harici araba ithal eden şahısları ilgilendiren yeni bir genelge yayınladı. Gümrük kıymet tespitinin daha yerinde bir şekilde yapılmasının hedeflendiği genelgede, data kartı olan markalar için bu kartın da beyannameye dahil edilmesi istendi.

Daha önce Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri esnasında, gelen iddialar üzerine halk arasında “paralel ithalat” olarak da bilinen, distribütörler dışındaki ithalatçıların yaptığı araç ithalatı konusunda harekete geçtiklerini ve gümrük vergisinin doğru tespit edilmesi adına yapılan ithalatı incelemeye aldıklarını açıklamıştı. 

Bugün, Ticaret Bakanlığı bu konuya dair "distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında gümrük kıymetinin tespiti işlemleri” konulu yeni bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgeye göre alınacak yeni önlemler kapsamında bundan sonra aracın; aksesuar, donanım ve özelliklerine göre gümrük kıymet tespitinin daha doğru bir şekilde belirlenmesi hedefleniyor. 

İhtiyaç duyulursa gümrük kıymetinde ek bilgiye başvurulacak

ithal araba

Genelgede, Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük işlemleriyle uğraşan kişilerin, idarenin talebi üzerine karar verilen süreler içinde gerekli olan bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla sorumlu olduğu hatırlatıldı. Distribütörler dışında ithalatçıların yaptığı araç ithalatlarında belirlenen kurallar çerçevesinde işlem uygulanmasının uygun görüldüğünün aktarıldığı genelgede, araç ithalatında uyulması gereken kurallar da şu şekilde belirlendi: 

  • İthale konu aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan temin edilecek sözleşmeler incelenerek tespit edilecek. 
  • Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda makul şüphe oluşması halinde, kıymet tespit yöntemleri ile kıymet araştırması ve incelemesine ilişkin olarak Gümrük Kanunu ve ikincil düzenlemeler uyarınca, beyan sahibinden, gümrük idaresince belirlenecek ilave ispatlayıcı bilgi ve belgeler istenilerek işlem yapılacak. 
  • İthale konu aracın distribütörünün bulunması halinde, gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden temin edilen kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak dikkate alınacak. 
  • Araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneği beyannameye eklenecek ve gümrük idarelerince bu husus kontrol edilecek. Söz konusu belgelerin eklenmediği beyannamelerin muayene ve/veya kontrol işlemleri tamamlanmayacak.

Lazım olması halinde yurt dışı araştırması yapılacak

araba ithalatı

Genelgede ayrıca, data kartı (teknik evsaf kartı) olan markalar için bu kartın da beyannameye eklenmesi istendi. Buna göre uyulacak kurallar ise şu şekilde belirlendi: 

  • Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uygun olup olmadığı ile söz konusu faturalarda, araç üstünde bulunan ilave donanım ve aksesuar bilgileri ile bunların kıymetlerinin yer alıp almadığı kontrol edilecek. 
  • Eşyanın muayene veya kontrolü yapılırken, araç üzerinde standart ve/veya ilave hangi donanım ve aksesuarların bulunduğu, bunların kıymetleri, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa ise faturada ayrıca belirtilip belirtilmediği özellikle incelenecek. 
  • Beyan edilen gümrük kıymeti ve/veya araçta bulunan donanım ve aksesuarların tespiti için her halükarda, ilgili markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası esas alınarak, taşıdığı donanım ve aksesuarlar ile kıymeti konusunda bilgi istenilecek. Distribütörün bulunmaması halinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden aracın aksesuar ve donanımları ile ilgili teknik rapor talep edilecek. 
  • Yurt dışı araştırmasına gidilmesine ihtiyaç duyulması durumunda, ihracatçı ülkeden cevap alınabilmesi için talep yazısında, yurt dışı araştırmasına ihtiyaç duyulma nedenleri maddeler halinde açık ve anlaşılır şekilde belirtilecek.
Kaynak : https://tr.sputniknews.com/20211120/ticaret-bakanligindan-paralel-arac-ithalati-genelgesi-1050990811.html
9
6
2
1
1
Emoji İle Tepki Ver
9
6
2
1
1