Toplumun Son 10 Yıl İçinde Nasıl Değiştiğini Gösteren Araştırmanın Sonuçları: İnançsızların Sayısı Giderek Artıyor...

74
17
13
7
6
Türkiye'deki 18 yaş üstü bireylerin çeşitli konularda son 10 yıldaki değişimi nasıl oldu? Cevabı, Türkiye'de anket ve danışmanlık konusunda uzmanlaşmış anonim bir şirket olan KONDA Araştırma ve Danışmanlık veriyor.

Toplumdaki 18 yaş üstü bireylerin farklı alanlardaki durumunu ortaya koyan bu oranların hesaplamaları, KONDA Barometresi kapsamında 11 yıl boyunca, Türkiye genelinde yapılan 125 araştırmaya ve 2008-2018 arasında 3 kez tekrarlanmış KONDA Hayat Tarzları Araştırması'nın verilerine dayanıyor.

Adeta Türkiye toplumunun yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını sunan bu araştırmada yer alan oranların her biri en az 2700, en fazla 33.000 kişilik verilerden faydalanarak hesaplandı. 

Türkiye'nin 18 yaş üstü nüfusu 2021 yılı itibarıyla 62.378.000 kişi olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla bu görseldeki her bir figür yaklaşık 620.000 kişiye karşılık geliyor.

türkiye anket

Bundan 10 yıl önce, 2011'de yetişkin nüfus 55.490.000 kişiydi. Nüfus 10 yılda %14 artmış oldu.

Yaş Grup Dağılımı: Türkiye toplumu geçtiğimiz 10 seneye göre daha yaşlanmış bir görüntü ortaya koyuyor.

türkiye yaş dağılımı

10 yıl önce 50 yaş ve üstü nüfusun oranı yaklaşık dörtte birdi, bu oran günümüzde üçte bire gelmiş durumda.

Eğitim Seviyesi Grupları: Türkiye toplumunun genel eğitim seviyesi son 10 yılda görünür biçimde arttıysa da halen her 100 kişiden 7'si herhangi örgün eğitim almamış.

Eğitim Seviyesi

Medeni Durum: Türkiye toplumunun üçte ikisi evli veya evlenmek üzere. 

Medeni Durum

Bu oran 10 yıl önce üçte ikiydi. Bekarların oranı %20'den %29'a çıkmış.

Evlilik Kararı: Sadece evliler 100 kişi olarak ele alındığında karşılıklı karar vererek evlenenlerin halen yarıdan az olduğu görülüyor.

Evlilik

Bu oran 10 yılda değişmemiş gözükse de gençlerde çok azalmış olduğu görülüyor.

"Nerede Büyüdünüz?" sorusuna verilen cevaplar:

metropol

Ülkedeki yetişkin nüfusunun yarıdan fazlası metropollerde yaşıyorken 100 kişiden yalnızca 17'si bir metropolde büyüdüğünü belirtiyor.

Yaşadığı Yerleşim Tipi: Türkiye’de gitgide kırsal alanlarda ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı azalıp büyükşehirlerin yoğunluğu artıyor.

Yerleşim

Oturulan Evin Tipi: Bu bulgu, anketörlerin anket yaptıkları haneyi gözlemleyerek ortaya koydukları tespitlerin bir sonucu.

 Evin Tipi

Müstakil evlerde oturanlar yarı yarıya azalmış, apartmanlarda oturanların oranı ise üçte iki. Halen şehirlerdeki her 100 evin 10'a yakını gecekondu yerleşimi.

Çalışma Durumu (Çalışanlar): Her 100 yetişkinin 44'ü istihdama dahil.

istihdam

10 yıl önce bu sayı 39'du. Beyaz yaka olarak çalışanlar halen 10 kişi.

Çalışma Durumu (Çalışmayanlar): Çalışmayan %56'nın yaklaşık yarısı ev kadınlarından oluşuyor.

Çalışmayanlar

Öğrenci oranı 10 yılda kendi içinde %60 arttı.

Kadınların Çalışma Durumu: Kadınları 100 kişi olarak varsayarsak 56'sı kendini ev kadını olarak tarif ediyor.

Kadınların Çalışma Durumu

Her 10 kadının 8’i beyaz yakalıyken, erkeklerde bu oran 18 kişi.

Ev Sahipliği: Toplumun üçte biri kirada oturuyor.

ev sahipliği

Araba Sahipliği: Her 100 hanenin 56'sında araba var.

Araba Sahipliği

Araba sahipliği 2012'den bu yana 37 haneden 56 haneye yükselmiş.

Ev ve Araba Sahipliği: Hem ev hem de araba sahipliği oranı yarıdan az.

Ev ve Araba Sahipliği

Toplumun yaklaşık beşte birinin ne evi ne de arabası var.

Kredi Kartı Sahipliği: Yetişkin nüfusun yarıdan biraz fazlasının kredi kartı var.

Kredi Kartı Sahipliği

Bu oran 9 yıl önce üçte bir seviyesindeydi.

Etnik Kimlik Dağılımı: Kürtler ve Zazalar yetişkin nüfusun kabaca beşte birini oluşturuyor.

Etnik Kimlik Dağılımı

Din/Mezhep Dağılımı: Her 100 kişinin 94'ü bir dini inancı olduğunu belirtiyor.

Mezhep Dağılımı

Bunların 88'i Sünni Müslüman, 5'i ise Alevi Müslüman.

Dindarlık Seviyesi: Toplumun dindarlık seviyesinin dağılımında çok özel bir değişiklik göze çarpmıyor.

Dindarlık Seviyesi

Bir tek, inançsız grup biraz daha görünür hale gelmiş durumda.

Kadınların Örtünme Durumu: Türkiye'deki 18 yaş üstü kadınları 100 kişi kabul edersek 41'inin başını örtmediğini görebiliyoruz.

kadınların örtünme oranı

Son 10 yıllık karşılaştırmaya göre örtünme oranında bir miktar azalma olduğu görülüyor.

Namaz Kılma: Her 100 yetişkinden 24'ü hiç namaz kılmadığını söylüyor.

Namaz Kılma

Bu oran 13 yıl önce 17 kişiydi.

Sosyal Medya Kullanımı: Her 100 kişinin 82'si sosyal medya kullanıyor.

sosyal medya

Bu sayı 10 yıl önce 38'di. Herhangi bir sosyal medya platformunu kullanmadığını belirtenlerin oranı onda birin bile altında.

Facebook Kullanımı: Yetişkin nüfusun yarısının Facebook hesabı var.

Facebook

Bu oran 10 yıl önce 31 kişiydi. 100 kişinin 36'sı sosyal medya kullanıyor fakat Facebook'a girmiyor.

Twitter Kullanımı: Twitter son 10 yılda kullanıcı sayısını %5'ten %27'ye çıkardı.

Twitter

Ancak son 4 yıldır Twitter kullanıcı oranı artış göstermeyerek %20'ler seviyesinde devam ediyor.

Instagram Kullanımı: Instagram en hızlı yaygınlaşan sosyal medya platformu. Her 100 yetişkinin 55'inin hesabı bulunuyor.

Instagram

2013 yılında bu oran %5'in altındaydı.

Televizyondan Haber İzleme: 2012 yılında televizyondan haber izlemediğini belirtenlerin oranı yalnızca %4'tü.

Televizyondan Haber İzleme

Bu oran 2021'de %28'e kadar çıktı.

İnternetten Alışveriş: 2016'da internetten alışveriş yapanların oranı %22'ydi. 2021'de ise bu oran %64'e kadar çıktı.

internetten alışveriş

Akıllı Telefon Sahipliği: 2015 yılında her 100 yetişkinden 42'sinde akıllı telefon varken şu an ise 90'ında var.

Akıllı Telefon Sahipliği

Pasaport Sahipliği: 2021 itibarıyla her 100 yetişkinden sadece 14'ü pasaport sahibi olduğunu söylüyor.

Pasaport Sahipliği

Bu oran 2011'de 7 kişiydi.

Banka Hesabı Sahipliği: Her 4 yetişkinden 3'ünün banka hesabı bulunuyor.

Banka Hesabı Sahipliği

2015'ten beri bu oran %50 arttı.

Alkollü İçki Kullanımı: Her 3 yetişkinden 2'si hiçbir zaman alkollü içki içmemiş olduğunu belirtiyor.

Alkollü İçki Kullanımı

Haftada bir veya daha sık içenler ise her 100 kişide 7 kişi.

Sigara Kullanımı: Sigara içenlerin oranında özel bir değişim görülmüyor.

Sigara Kullanımı

Her 100 yetişkinin 30'u tiryaki olduğunu söylüyor.

Kitap Okuma: Bundan 13 yıl önce, son 3 ayda okunan kitap sayısı sorulduğunda 100 kişiden 28'inin en az bir kitap okumuş olduğu görülmüş. Bu oran 2019 yılında 69'a yükselmiş.

Kitap Okuma

Hayat Tarzı: Her 100 yetişkinden 31'i kendisini "modern" sınıfında görüyor. Bu oran 9 yıl önce 27'ydi.

Hayat Tarzı

Kendini geleneksel muhafazakar olarak tarif edenlerin oranı herhangi bir değişim göstermedi.

Kaynak : https://interaktif.konda.com.tr/turkiye-100-kisi-olsaydi#navislide
74
17
13
7
6
Emoji İle Tepki Ver
74
17
13
7
6