Yakın Bir Gelecekte Çok Popüler Olacak 15 Meslek

141
38
31
19
17
İlköğretimden başlayarak, lise, üniversite ve sonrasına kadar en nihayetinde iyi bir meslek edinebilmek için çalışıyoruz. Zira meslek seçimi, şüphesiz hayatımızın en önemli kararlarından biri.

Birçok insan bu önemin ayırdına varmadan, seçtiği meslek dallarında daha sonra mutsuz olabiliyor. Meslek seçimlerimizde bir başka önemli nokta ise, söz konusu mesleğin günümüzde ve gelecekte iyi bir getirisinin olup olmayacağı.

Bazı meslekler sürekli gelişen teknoloji sebebiyle eriyip giderken, bazı meslekler de bu rüzgâra kendilerini adapte edebiliyor. Ve işte yakın bir gelecekte ismini daha sık duyacağımız meslekler...

1. Aktüerya Uzmanlığı

Aktüerya uzmanları insanların yaşamını etkileyen ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi durumlar için ve bununla beraber mal varlığını etkileyen hırsızlık, yangın, kaza, sel ve deprem gibi öngörülemeyen durumlar için risk analizi yapar. Yaşanan olayların finansal etkilerini gidermek için güvenlik tedbiri olan programlar hazırlar. Gelecek yıllarda da finans sektörünün önü oldukça açık gözüküyor.

2. Yapay Zeka Uzmanları

Gelişen teknolojiyle birlikte robotların hayatımıza dahil olması artık kaçınılmaz. Önümüzdeki 30 senede bu alanda büyük bir ilerleme kaydedileceğini düşünürsek robot yazılımları ve modelleme yapmak için yapay zeka uzmanlarına gereksinim doğuyor.

3. Robot Mühendisliği

Robot mühendisleri düşük maliyetli, daha süratli ve teknolojiyi yakalayan robotlar yaratırken onların bakım ve onarımlarını da unutmamak gerek. Bu sebeple robot bakım teknisyenlerine de ileride ihtiyaç duyulacağına kesin bir gözle bakılıyor.

4. 3D Yazıcı Mühendisliği

3D yazıcılar bilgisayarlarda çizilmiş objeleri deyim yerindeyse elle tutulur duruma getiren cihazlar.  Bu cihazların yaratıcısı 3D yazıcı mühendisleri önümüzdeki yıllarda en fazla aranan meslek gruplarından biri olacak.

5. Bulut Hesaplama Uzmanlığı

Bulut hesaplama, bilişim teknolojileri kaynak ve kabiliyetlerinin servis olarak sunulmasıdır. Bu işlemi gerçekleştirecek olan kişiler de bulut hesaplama uzmanları olarak karşımıza çıkıyor. En fazla para kazandıracak mesleklerden biri olması bulut hesaplama uzmanlığını cazip kılıyor.

6. Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı

Giyilebilir teknoloji terimi aksesuar olarak kullanabildiğimiz teknolojik aletleri ifade ediyor. Ürünlerin giyilebilir bir teknolojiye sahip olabilmesi için kablosuz bluetooth ile bağlanabilmesi gerekiyor. Günlük hayata pratiklik kazandıran bu ürünlerin tasarımcısı olmak geleceğin en ideal mesleklerinden biriyle buluşmak demek.

7. Geriatri ve Gerontoloji Uzmanlığı

Gelişen teknoloji ve tıp sayesinde insan ömrü her geçen gün biraz daha uzuyor. Bu nedenle yaşlılık hastalıkları ve fizyolojik anlamda yaşlanma olgusu sosyo-ekonomik, biyolojik ve sosyolojik bağlamda ele alınarak inceleniyor. Her gün gelişen bu bilim dalı uzman ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

8. Veri Analiz Uzmanı

Üretim yapan şirketler, fabrikalar ve tedarik zincirleri 'Büyük Veri'yi analiz edebilecek ve bilgi üretebilecek veri analiz uzmanlarına ihtiyaç duyacak. 5 yıl sonra veri analiz uzmanlığı sektörünün %20’ye varan bir artış göstermesi bekleniyor.

9. Web Tasarımcılığı

İnternetin bu derece gelişip yaygınlaşması daha çok web tasarımcısı ihtiyacını doğurdu. İlerleyen yıllarda bu ihtiyacın daha da artacağı öngörülüyor.

10. Veri Güvenliği Uzmanlığı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanal dünyada daha aktif olan yaşamlarımıza sanal dünyadaki siber saldırılar da dâhil oldu. Hal böyleyken veri güvenliği uzmanları hangi tip bilginin gizli olacağını belirleyip bilginin türüne göre bilgiyi gizleme ve imha etme işlevini üstlenecek.

11. Robot Koordinatörlüğü

Gelecekte hayatımızın büyük bir kısmını kaplayacak gibi gözüken robotların hayatımıza yeni meslekler de dahil edeceği öngörülüyor. Robot koordinatörlerinin de gelecekteki görevi robotların tamir ve bakımlarını yapmak, yeni robot ihtiyaçlarını belirleyerek, robotlara yeni yetenekler kazandırmak olacak.

12. Endüstriyel Veri Bilimciliği

Günümüzde veri bilimciliği e-ticaret şirketlerinde büyük önem kazanmış durumda. Endüstriyel veri bilimcileri veriyi çıkarıp hazırlamak, analizler oluşturmak ve elde edilen sonuç sayesinde ürünlerin üretim sürecini sağlamak gibi görevlerle yükümlü. Önümüzdeki yıllarda bu alanda yetkin kişilere daha fazla ihtiyaç duyulacak.

13. Finans Yöneticisi

Bu meslek dalında finans ve yöneticilik kavramları bir bütün oluşturuyor. Herhangi bir kurumda finans yöneticisi olarak çalışan kişi, o kurumun tüm finansal işlemlerini gerçekleştiren kişidir. Finans yöneticisi, kurumun parasal ve kredi gibi ihtiyaçlarını yönetir. İlerleyen yıllarda finans sektörünün daha da gelişeceğini düşünürsek finans yöneticiliği de gözde meslekler arasında yerini alacak.

14. Mobil Uygulama Geliştiricisi

Mobil uygulama geliştiricileri mobil platformlar için uygulamalar ve oyunlar hazırlar. Günlük hayatta kişilerin masaüstü platformlardan çok mobil platformlar ile vakit geçirmesi bu meslek dalına olan ihtiyacı her geçen gün daha da artırıyor.

15. Epidemiyolog

Epidemiyoloji bir tıp bilim dalıdır. Epidemiyolog ise bulunduğu toplum içerisinde hastalık, sağlık ve kazalar ile alakalı araştırmaları yapan kişidir. Bu araştırmayı yapan kişi gerçekleşen olayların hangi sıklıkla olduğunu, toplumun hangi kısmında ve ne şekilde olduğunu da araştırır. Epidemiyologun gayesi topladığı veriler sonrasında gerçekleşen olumsuz olayları azaltmaktır. Uzmanlar, epidemiyologların gelecek 10 yılda en çok kazandıran mesleklerden biri olacağı konusunda hemfikir.

141
38
31
19
17
Emoji İle Tepki Ver
141
38
31
19
17