Seçilecek Yeni Cumhurbaşkanının Bilim ve Teknoloji Gibi Alanlarda Getirmesi Gereken Önemli Yenilikler

21
9
1
1
0
Seçimler sonrası seçilecek yeni cumhurbaşkanımızdan ve ekibinden, bu ülkenin gençleri olarak bazı beklentilerimiz var.

Son dönemde hepimizin öncelikli gündemi siyaset malum. Adaylar seçim propaganda sürecinin başlamasıyla bir bir vaatlerini sıralamışlardı. Kafamızı çevirdiğimiz her yerde siyaset görüyoruz.

Tabii ki vaatler arasında bolca 'teknoloji', 'dijital', 'bilim' gibi kelimeleri de vardı. Ancak geçmişe kısa bir bakış atmak, ülkemizde seçim vaatlerinin gerçekleştirilmesi noktasında ciddi sorunlar olduğunu görmemize yeter. Oyların verildiği bu günde biz eğitimden teknolojiye farklı alanlarda beklentilerimizden bahsedeceğiz.

Beklentilerinizin neler olduğunu Twitter üzerinden sizlere de sorduk;

Yanıtlarınız için çok teşekkür ederiz! Hem sizlerden gelen beklentileri hem de ekip olarak konuşup tartıştığımız bazı ihtiyaçlara yönelik beklentileri bir araya getirdik.

Teknoloji alanında beklentilerimiz;

teknoloji

 • Vergi indirimleri ve satın alma kolaylıkları ile teknolojik ürünlere erişimin herkes için mümkün hale gelmesi.
 • Hızlı, erişilebilir ve kapsama alanı geniş internet.
 • Siber güvenlik alanında atılacak adımlar ile veri güvenliğinini sağlanması; veri sızıntılarına yönelik önlemlerin artması için caydırıcı cezalar ve daha güçlü bir kanun.
 • Sansürsüz, yasaksız ve özgür internet.
 • Yapay zeka destekli ürün ve yazılımların geliştirilmesi, güvenli kullanım ve oluşabilecek risklerden korunmak için bilinçlendirme projeleri.
 • Yazılım sektöründe istikrarlı büyüme ve istihdam için düzenlemeler ile beyin göçünün önlenmesi, tersine göç süreci ile teknoloji transferinin sağlanması.
 • Robotik alanında geliştirme ve üretimin artması için teşvikler ve donanımlı mühendislerin yetişmesi için eğitim programları.
 • Blok zinciri, kripto, finansal teknoloji, veri madenciliği, metaverse gibi alanlarda güncel durumu analiz ederek AR-GE ve ÜR-GE projelerini değerlendirecek ekiplerin ve proje merkezlerinin kurulması.
 • Tüm teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinde genç girişimcilere yönelik vergi düzenlemeleri.
 • Yarı iletken üretimi yapacak fabrikalar kurularak sektörde kalıcı bir yer edinilmesinin sağlanması, bu alanda yatırım yapmak isteyen ve yerli istihdam sağlayacak şirketlere özel teşvikler.
 • Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ve Türkiye'nin 2040 hedefine gerçekçi bir ulaşım yolu sağlanması için teşvikler ile elektrikli otomobil satın alımlarının kolaylaştırılması.
 • E-Yakıt gibi alternatif sürdürülebilir ve çevreci yakıtların geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarının yürütülmesi.
 • Teknoloji Bakanlığı kurularak Türkiye'nin tüm teknoloji AR-GE/ÜR-GE projelerinin desteklenmesi, gerekli düzenlemelerin şeffaf ve gerçekçi politikalarla hayata geçirilmesi.

Eğitim alanında beklentilerimiz;

 • Eğitim sisteminin bilimselleştirilmesi; müfredatın güncel bilimsel veriler ışığında yenilenmesi ve çağdaş bir eğitim müfredatına geçiş yapılması.
 • Sınav sisteminin yeniden değerlendirilmesi ve tüm sorunlardan arındırılması.
 • Endüstri ve meslek liselerinde eğitim kalitesinin artırılması; mezun öğrencilere yönelik iş imkanı ve avantajların sunularak bu okullara yönelik 'tembel öğrencilerin gittiği lise' algısının ortadan kaldırılması.
 • Lise çağında öğrencilere yönelik kariyer planlama eğitimlerinin verilmesi, tüm öğrencilerin yüksek fayda sağlayacağı kapsamlı programların oluşturulması.
 • Çocuk ve gençlerin ilgi duydukları sanat ve spor dallarına yönelmelerini sağlayacak destekleyici ve kapsayıcı adımlar atılması.
 • Üniversitelerin bağımsızlaştırılması, seçkin bilimsel eğitim ve araştırma merkezleri haline getirilmesi.
 • Sayıları artan ve eğitim kalitesinin düşmesine neden olan özel üniversitelerin sayılarının azaltılması.
 • Eğitimde fırsat eşitliğinin önüne geçen özel okullara yönelik düzenlemelerin yapılması ve ülkemizin tüm çocuk ve gençlerine eğitimde fırsat eşitliğinin sunulması.

Bilimsel atılımlar ve uzay çalışmalarına yönelik beklentilerimiz;

 • Genetik, nörobilim ve moleküler biyoloji gibi alanlarda yürütülecek çalışmalar için özel araştırma merkezlerinin kurulması.
 • Astronomi alanında çalışmalarının gelişmesi ve ileri taşınması için araştırma üslerinin kurulması.
 • Uzay mühendisliği alanında AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının yürütülmesi, bu alanlarda çalışmalar yapacak özel şirketlere teşviklerin verilmesi.
 • Uzay mühendisliği çalışmalarıyla elde edilen verilerle uzay madenciliği alanında özel projelerin yürütülmesi.
 • Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesinin artırılması, ajansın gerçekçi hedefler ve planlarla yönetilmesi, Türk astronotların yetiştirilmesi.

Sürdürülebilirlik, tarım, afet yönetimi ve şehirleşme çalışmalarına yönelik beklentilerimiz;

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, gerçekçi ve tutarlı çevreci politikaların geliştirilmesi.
 • Ülkemizin en büyük problemlerinden birine dönüşecek olan su kıtlığına yönelik ciddi önlemlerin alınması, tarımda ve endüstride su tüketimine yönelik düzenlemeler yapılması.
 • Tarımda bilimsel ilkelere uygun üretim yapan çiftçilerin giderlerini şekilde azaltacak avantajlara sahip olması.
 • Bilimsel yöntemler dışında tarımsal üretim yapanlara doğru üretime teşvikle sonuçlanacak yaptırımların uygulanması.
 • Türkiye'de tarımsal üretim yapacak yabancı şirketlerin ürünlerini Türkiye'deki fabrikalarda üretmeleri ve bölgesel istihdam sağlamaları konusunda teşvik edilmesi.
 • Nadir toprak elementleri başta olmak üzere değerli madenlerin yurt içinde işlenerek katma değerli olarak ihracatının desteklenmesi
 • Endüstri ve tarım bölgeleri oluşturularak ekonomik büyümenin yurdun dört bir yanına yayılması, nüfus yoğunluğunu dengeleyecek adımlar atılması, gençlere üretime yönlenmeleri için teşvikler verilmesi.
 • Ülkemizin tüm illerini bekleyen afet risklerine yönelik bilimsel verilere dayanan uygulanabilir afet planlarının hazırlanması, bu planların halk ile yalın bir dille paylaşılarak bilinçlendirme projelerinin hayata geçirilmesi.
 • Afet Bakanlığı'nın kurulması.

Listede olmayan, eklemek istediğiniz her şeyi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz!

21
9
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
21
9
1
1
0