• Anasayfa
  • Bilim
  • Yeni Yöntem, Yan Etkisiz Prostat Kanseri Tedavi Edebiliyor

Yeni Tedavi Yöntemi ile Prostat Kanserli Katılımcıların Yüzde 80'i Tedavi Edildi

21
4
1
1
1
Prostat kanser için geliştirilen yeni bir tedavi yöntemi, tedavinin testlerine katılan insanların yüzde 80’ini tedavi etmeyi başardı. Yeni tedavi yönteminin ardından ereksiyon olamama, idrar ve bağırsak problemi gibi sorunlar yaşanmadı.

Prostat kanserinin geleneksel tedavileri olan cerrahi müdahale veya radyoterapi gibi geleneksel yöntemler, bazı hastalarda ereksiyon olamama, idrar ve bağırsak problemleri gibi istenmeyen yan etkiler bırakabiliyor. Yeni geliştirilen MRI kılavuzlu ultrason tekniği ise ardında yan etkiler bırakmaksızın katılımcıların yüzde 80’ini tedavi etmeyi başardı. 

Yeni tekniğe MRG eşliğinde transüretral ultrason ablasyonu (TULSA) ismi verildi. TULSA, kısaltmalı tedavi tekniği birkaç yıldır geliştiriliyordu. TULSA, prostat bezine üretra yoluyla giren ve sağlıklı dokuya zarar vermeden, hastalıklı dokuyu ısıtmak ve yok etmek için yüksek kontrollü ses dalgaları yayan bir çubuk içerir. 

Bu çubuktan dalgalar, tüm prostat bezini tedavi etmek için çubuk boyunca yerleştirilmiş 10 ısıtma elemanıyla yayılır. Sistemin algoritması, bu elemanlardan hangisinin ses dalgalarını, hangi zamanda, şekilde, yönde ve kuvvette yayması gerektiğini belirler. Bu sistem bir MRI tarayıcısının içine yerleştirilir. Bu şekilde doktorlar hangi dokuların ne kadar ısıtıldığını yakından takip edebilirler. 

Yeni tedavi yöntemi, yan etkileri ortadan kaldırıyor

TULSA prostat kanseri tedavisi

Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesi’nde radyoloji ve üroloji profesörü olarak görevli olan Steven S. Raman, “Piyasadaki diğer ultrason sistemlerinden farklı olarak, ultrason ablasyon işlemini gerçek zamanlı olarak izleyebilir, termal doz ve etkinlikle ilgili anında geri bildirim alabiliyoruz” dedi.

Steven S.Raman ve ekibi, kısa bir süre önce TULSA’yı orta riskli prostat kanseri olan 115 erkeğin yer aldığı bir grupta test ettiler. TULSA, tüm katılımcılara 51 dakika süre ile uygulandı. 12 ay süren çalışmanın ardından katılımcıların hastalıklarının durumu kontrol edildi. 

Çalışmadan, prostat kanseri hastalarına umut verici sonuçlar elde edildi. TULSA ile yapılan çalışmaya katılan 115 katılımcının yüzde 80’inde klinik olarak önemli kanser ortadan kalktı. Deneklerin yüzde altmış beşinin biyopsilerinde hiçbir kanser kanıtı görülmezken, prostat kanseri için temel biyo belirti olan prostat spesifik antijeni (PSA) yüzde 95 oranında tedavi sonunda azaldı.

TULSA prostat kanseri tedavisi

Çalışmaya katılan katılımcılarda, bağırsak komplikasyonu bildirilmedi. Katılımcılarda düşük ereksiyon olamama oranı, düşük toksitite oranı belirlendi. TULSA’nın geliştiricileri, prostat büyümesi gibi diğer iyi huylu durumlarda da TULSA’nın kullanılabileceğini belirtiyorlar. 

Steven S.Raman, “Bu sistemle ilgili çok özel iki şey var. İlk olarak bu sistemle, kontinansı ve cinsel işlevi koruyacağımız yeri çok daha fazla incelikle kontrol edebilirsiniz. İkincisi bunun hem yaygın hem de lokalize prostat kanseri ve iyi huylu hiperlazi de dahil olmak üzere iyi huylu hastalıklar için de kullanabilirsiniz” dedi. 

Bilim insanları, şimdi bu heyecan verici sistemin olumlu sonuçlarını desteklemek için daha ileri çalışmalar gerçekleştiriyorlar. TULSA, şu anda Avrupa’da kullanılması için onayı aldı. ABD’de de ise kullanım için onay bekleniyor. 

TULSA’nın çalışma prensibini gösteren video

Kaynak : https://newatlas.com/medical/ultrasound-destroys-prostate-cancers-one-year-study/
21
4
1
1
1
Emoji İle Tepki Ver
21
4
1
1
1