Resmi Gazete'de Yayımlandı: Belediyeler, Suyun Yüzde 20'sini Ücretsiz Verebilecek

37
21
3
2
1
Dün gece yayımlanan Resmî Gazete’yle birlikte daha önce Sayıştay’ın yasaya aykırı olduğu gerekçesini sunduğu insani su hakkı belirleme hakkı, resmen belediyelere verildi. Daha önce bu uygulamayı yapan ve Sayıştay’ın kararıyla uygulamayı iptal etmek zorunda kalan İSKİ, kanunda değişiklik yapılması gerektiğini söylemişti.

Dün gece yayımlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda yeni atamaların ve görevden alınmaların açıklandığı Resmî Gazete, belediyeler ve halk için önemli bir karara da yer verdi. Daha önce Sayıştay tarafından yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bazı belediyelerde yürürlükten kaldırılan insani su hakkı, artık yasal oldu.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte belediyelerin yetkili karar organları, aldığı kararla hane başına aylık toplam kullanımın beşte birini (%20) aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle “insani su hakkı” kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifeleri belirleyebilecekler.

Belediyeler, insani su hakkını resmen sunabilecekler

su hakkı

Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre belediyeler ve bağlı idareleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2560 sayısı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca tarife belirleyebilecekler.

Bu suretle belirlenen tarifelerden yararlanacak olan vatandaşlar, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacaklar.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sayıştay tarafından yürürlükten kaldırılan insani su hakkı hakkında yaptığı açıklamada insani su hakkı adı altında ücretsiz su uygulamasının yapılabilmesi için 4736 sayılı kanunda değişiklik yapılması gerektiği belirtilmişti.

37
21
3
2
1
Emoji İle Tepki Ver
37
21
3
2
1