Tüm Sürücülerin Başına Gelebilir: Dizel Yerine Benzin Koyulan Otomobil Hakkında Emsal Karar

55
5
4
4
4
2016 yılında bir vatandaşın aracına yanlış yakıt koyulması üzerine başlayan hukuk mücadelesinde, emsal bir karar çıktı. Yargıtay, vatandaşın hatasız olduğunu, kusurlu tarafın hem akaryakıt istasyonu hem de hizmet sağlayan şirket olduğuna karar verdi.

Dünya üzerindeki herhangi bir sürücünün en çok korktuğu şeylerden bir tanesi, aracına yanlış yakıt koyulmasıdır. Şimdilerde pek çok akaryakıt istasyonunda kullanılan akıllı pompalar bunun önüne geçilmesini sağlıyor olsa da yine de zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Üstelik bu yanlışlığın gerçekleşmesi halinde süreç, araç sahibi için oldukça masraflı ve uzun süren bir durum haline geliyor. Böyle bir olay, birkaç yıl önce Türkiye'de de yaşandı ve hatta mahkemelik oldu.

Edinilen bilgilere göre bir pompacı, mazot yerine benzin koyarak, bir vatandaşın aracının arıza yapmasına yol açtı. Talihsiz vatandaş, bu olay üzerine 23 bin 567 TL masraf yaparak aracını tamir ettirdi. Ancak bu süreçteki zararının tazminini isteyen vatandaş, mahkemeye gitti. Tüketici mahkemesi, vatandaşın haklı olduğunu ortaya koydu ve masrafın akaryakıt istasyonu tarafından karşılanması gerektiğine karar verdi. Kararın temyize gitmesi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden emsal bir karar geldi.

Yargıtay, sorumluluğun hem hizmet sağlayan şirket hem de akaryakıt istasyonunda olduğuna hükmetti

Akaryakıt

Yargıtay'ın verdiği emsal kararda, araç sahibinin bu konuda hatasız olduğu ortaya koyuldu. Üst mahkemenin yazılı kararında, şu ifadelere yer verildi:

Mahkemece davanın kısmen kabulüne, hasarlı parça ve işçilik bedeli olarak 27 bin 256 TL alacağın 15 bin 600 TL’sine dava tarihinden, 11 bin 656 TL’sine ıslah tarihi olan 30.03.2016 tarihinden başlamak üzere yasal faizi ile birlikte adı geçen davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Çekici gideri, araç kiralama, aracın dağıtılıp toplanma bedeli olan toplam 6 bin 490 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı bayiden alınmasına karar verilmiştir.

Davacı, davalı akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından aracına yanlış yakıt konulması suretiyle uğradığı zararların tazminini istemiştir. Mahkemece asıl davada davalı akaryakıt istasyonu yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, diğer davalı şirket yönünden zararın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, somut olayda davalılardan akaryakıt istasyonunun işlettiği akaryakıt istasyonunun diğer davalı şirketinin bayisi olduğu, bayinin çalışanı tarafından davacıya ait araca yanlış yakıt konulması suretiyle aracın arızalandığı hususlarında taraflar arasında ihtilaf bulunmamaktadır.

Uyuşmazlık, bayi tarafından verilen hizmet nedeniyle sağlayıcının müteselsil sorumluluğu bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. Buna göre sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarda tespit edilen yararlanma amacı bakımından tüketicinin beklediği faydaları ortadan kaldıran maddi eksiklikler içeren hizmet söz konusu olduğundan, anılan Kanun’un 4/A maddesinin ilk fıkrası uyarınca ayıplı hizmet bulunmaktadır. Sağlayıcı ve bayi 4/A maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur.

Kaldı ki, sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Mahkemece açıklanan bu husus gözardı edilerek, davalı … ofisinin zararın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/araca-dizel-yerine-benzin-koyuldu-mahkemeden-emsal-karar-6644627/
55
5
4
4
4
Emoji İle Tepki Ver
55
5
4
4
4