Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Olan Ülkeler: Peki Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Alıyor?

44
13
9
3
3
2023 yılında, FED tarafından sürekli faiz artırımı yapılması ülke ekonomilerini kısa ve uzun vadede oldukça etkilemiştir. Bizler de bugün, pandeminin etkili olduğu krizin gölgesinde açıklanan GSYİH verileri ile 'Hangi ülkeler dünyanın en büyük ekonomileri' ve 'Türkiye ekonomisi dünyada kaçıncı sırada?' gibi soruları cevaplamaya çalıştık.

Hükümetler, hazırladıkları kısa ve uzun vadeli ekonomik planlarla, ülkelerin ekonomilerinin daha sağlam bir şekilde gelişmesini amaç edinirler. Kimi zaman meydana gelen ekonomik krizler, bu süreçleri olumsuz yönde etkileyebilirken kimi  zamanda ters etki yaparak ekonomilerin gelişmesine olumlu katkı sağlar. Bugün, hükümetler ve resmi kurumların 2023 yılına yönelik açıkladıkları ekonomik verilere göre, dünyanın en büyük ekonomilerini ele aldık. 

Dünyanın en büyük ekonomileri genellikle Batı'da bulunan ülkelerden oluşuyor. İlk olarak İngiltere'de başlayan sanayi devrimini, diğer Avrupa ülkelerinin de örnek alması ile ekonomiler hızla gelişmiştir. Daha sonra İngilizler'in Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmeye başlamasıyla, bu bölge ülkelerinin de ekonomileri gelişmeye başlamıştır. Lafı daha fazla uzatmadan, "Hangi ülkeler büyük ekonomilere sahiptir?" ve hazırladığımız listede "Türkiye ekonomisi dünyada kaçıncı sırada yer alıyor?" gibi soruları detaylı olarak ele aldığımız yazımıza geçelim.

Öncelikle en büyük ekonomilerin yer aldığı G-20 nedir ona bakalım: 

g20 liderler

G-20 olarak da adlandırılan 20’ler grubu, Avrupa Birliği ile birlikte birçok gelişmekte olan ülkenin bakanları da dahil olmak üzere dünyann en büyük 19 ekonomisinden maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarından oluşan bir topluluktur. 1999 yılında kurulan G-20, küresel ekonomiyi, uluslararası ticareti ve finansal piyasaların düzenlenmesini ele almaktadır.

Peki G-20 neden var, amacı nedir?

g20 liderleri

Başlangıçtaki amaç, makroekonomik konuları, siyasi problemleri ve ticaret anlaşmalarını tartışmak için uygun ortam sağlayarak küresel piyasaların karmaşık bir şekilde genişlemesini önlemekti. Zamanla bireysel ekonomiler iç içe geçtikçe, G-20 küreselleşme problemleriyle başa çıkmak ve istikrarlı küresel ekonomik büyümenin nasıl sağlanacağına dair çözümlerin konuşulduğu bir topluluk haline geldi. Ayrıca, iklim ve sağlık gibi ekonomi dışındaki bazı konuları da ele almaktadır.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde hangi ülkeler vardır? 2023 dünyanın en büyük ekonomileri:

 • ABD
 • Çin
 • Japonya
 • Almanya
 • Birleşik Krallık
 • Hindistan
 • Fransa
 • İtalya
 • Kanada
 • Güney Kore
 • Brezilya
 • Rusya
 • Avustralya
 • İspanya
 • Meksika
 • Endonezya
 • İran
 • Hollanda
 • Suudi Arabistan
 • İsviçre

Dünyanın en büyük ekonomisi: ABD

abd ekonomisi

23 trilyon dolarlık GSYİH’sı ile dünyanın en yenilikçi ve değerli para birimi ile Amerika Birleşik Devletleri, 2023’Te dünyanın en büyük ekonomileri listemizde 1. sırada yer alıyor. FED’in faiz oranı artışları ve oldukça güçlü kurumları göz önüne  alındığında ABD, uzun vadeli ekonomik büyüme potansiyeline sahiptir. Yapılan tahminlerde, ABD ekonomisinin 2030’a kadar yılda ortalama %2,3 oranında büyüyebileceği düşünülüyor. Karma br ekonomi yapısına sahip olan ABD, diğer dünya ülkelerine kıyasla daha pazar odaklıdır. Ancak bazı ekonomik alanlarda, çok katı düzenlemeler ve kontroller uygulamaktadır. Aynı zamanda, dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G20'nin de kurucu üyelerindendir.

Son yılların yükselen ekonomisi: ÇİN

çin ekonomisi

21. yüzyılın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip olan Çin, 17,73 trilyon dolar GSYİH’sı ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundadır. Bununla birlikte, satın alma gücü paritesi göz önüne alındığında Çin 27,31 trilyon dolarlık SAGP ile listenin 1. sırasında yer alıyor. Her ne kadar kişi başına düşen GSYİH’sı Batı ülkelerinden düşük olsa da, önümüzde yıllarda ekonomisinin önemli derecede büyümesi bekleniyor. Ayrıca, 2008 yılındaki ekonomik krizinden bu yana küresel büyümeye en büyük katkıyı yapan ülkelerden biri oldu. Genel olarak, ekonomik büyümesini düşük maliyetli makine ve çeşitli ekipmanların ihracatı üzerine kurmuştur. Şanghay İşbirliği Örgütü üyelerinden de olan Çin, Rusya ile sürekli olarak büyük bir işbirliği içerisindedir.

Deflasyonun gölgesinde büyüyen bir ekonomi: Japonya

japonya ekonomisi

Japonya, 4,94 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahiptir. 2021’de 39,285,16 ABD doları ile kişi başına düşen GSYİH’sı göz önüne alındığında Japonya, tüm Asya ülkeleri arasında en gelişmiş ve en zengin ülkelerden biri konumundadır. Her ne kadar deflasyon, son on yıldır bir sorun olmaya devam etse de ülke ekonomisi oldukça hızlı büyüme potansiyeline sahiptir. Japonya'nın en önemli ihracat endüstrisi otomtiv endüstrisidir. Özellikle 2011 yılında yaşanan deprem ile ülkedeki tüm nükleer santralleri kapatan Japonya, elektrik üretim kapasitesinden kaynaklı olarak problemler nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşadı. Hızla yaşlanan nüfus ise önümüzdeki yıllarda Japonya için ciddi bir sorun haline gelebileceği düşünülüyor.

Mühendislik ile büyüyen bir ekonomi: Almanya

almanya ekonomisi

Avrupa ülkeleri arasında en büyük ekonomiye sahip ülkelerinden biri olan Almanya, önde gelen mühendislik ve teknoloji şirketleri ile dünyanın en yenilikçi ülkelerinden biridir. Almanya ekonomisi 4,22 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın en büyük dördüncü ekonomisidir. İhracat ve ithalatın toplam değeri GSYİH’nın %86,9’una eşittir. G20'nin en önemli ekonomilerinden biri olan Almanya, Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından daha hızlı bir şekilde büyümeye devam etmiştir.

Temelleri en sağlam ekonomilerden biri: Birleşik Krallık

birleşik krallık ekonomisi

Her ne kadar 2020 yılında Brexit ile Avrupa Birliği’nden ayrılmış olsa da Birleşik Krallık, 3,19 trilyon dolarlık GSYİH’si ile Almanya’dan sonra Avrupa’nın en büyük ikinci ekonomisine sahiptir. GSYİH büyümesi baz alındığında IMF, Birleşik Krallık’ın GSYİH’sının 2022 yılında %3,6 ve 2023 yılında %0,3 artabileceğini ifade ediyor. COVID-19 krizi sürecinde çeşitli krizler ile karşı karşıya kalmış olsa da, hükümet tarafından atılan doğru adımlar ekonominin hızla toparlanmasını sağlamıştır.

Yüksek nüfusun ekonomiye katkısı: Hindistan

hindistan ekonomisi

Hindistan, 3.17 trilyon dolar GSYİH ile dünyanın en büyük altıncı ekonomisine sahiptir. Ayrıca, 10,2 trilyon dolar GSYİH ve SAGP açısından dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahipir. Sürekli artan genç nüfusu ile 1,4 milyar insana ev sahipliği yapan Hindistan, gelecekte önemli bir ekonomik büyüme potansiyeline sahiptir. Yaşam maliyetleri diğer büyük ülkelere göre çok daha düşük olduğu için ucuz işçilik oldukça benimsenmiştir. Hindistan'ın dünyaca ünlü film endüstrisi Bollywood ise ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri: Fransa

fransa ekonomisi

Fransa, son açıklanan GSYİH değerlerine göre 2,94 trilyon ABD doları ile Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden birine sahiptir. 2022 yılının en büyük ekonomileri listemizin 7. sırasında kendine yer bulan Fransa’nın yaşanan global krizlere rağmen GSYİH’sinin bu yıl %2,7 ve önümüzdeki yıl %1 oranında artması bekleniyor. Geçtiğimiz Nisan ayında yeniden cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, parlamento'da çoğunluğu kaybettiği için, hedeflediği ekonomik reformları biraz daha zor uygulayabileceği düşünülüyor.

Ekonomik krize rağmen güçlü bir ekonomi: İtalya

italya ekonomisi

Her Her ne kadar enflasyon geçtiğimiz aylarda %12,8’e yükselmiş olsa da İtalya, Dünya’nın en büyük sekizinci ekonomisine sahiptir. İtalyan hükümetin son açıkladığı raporlara göre GSYİH’nın 2022 yılnda %3,3 ve 2023’te %0,6 artması bekleniyor. Son yıllardaki verimlilik artış rakamları baz alındığında, uzun vadede büyüme potansiyeline sahip.  Fakat, Rusya'nın gaz arzını kesmesiyle ortaya çıkabilecek mali sıkıntılar ve uzun bir süredir artışta olan enflasyon, İtalyan ekonomisini biraz durgunlaştıracağı tahmin ediliyor.

ABD ile birlikte gelişen ekonomi: Kanada

kanada ekonomisi

Cografi konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları ve Amerika Birleşik Devletleri ile dipomatik yakınlığı göz önüne alındığında Kanada’nın bu kadar büyük bir ekonomiye sahip olması pek şaşırtıcı olmamalı. 1,99 trilyon dolar GSYİH ile dünyanın en büyük dokuzuncu ekonomisine sahiptir. Her ne kadar geçmişte doğal kaynaklarına bağlı bir ekonomiye sahip olsa da son yıllarda hizmet sektörü de gelişen ekonomiye büyük katkılar sağlamıştır. Son yıllarda oldukça artan iklim krizinin en çok etkilediği ülkelerden birisi de Kanada'dır. Diğer dünya ülkelerine göre çok daha hızlı bir şekilde ısınan Kanada, son birkaç yıldır farklı tarım politikalarına yönelmiş durumdadır.

Yüksek teknolojinin ekonomi üzerindeki etkisi: Güney Kore

güney kore ekonomisi

Donanımlı iş gücü, başarılı ihracat sektörü ve yüksek teknolojiye dayalı bir ekonomi ile Güney Kore, Asya bölgesinin en güçlü ve en gelişmiş ekonomilerinden birine sahiptir. Listedeki diğer ülkelere göre daha küçük bir ülke olan Güney Kore, 1,8 trilyon dolar GSYİH’sına sahiptir. Azalan dış talep ve zayıflayan özel tüketim nedeniyle ekonomik büyüme, 2022'deki tahmini %2,6'dan 2023 yılında %1,5'e düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, sürekli olarak Kuzey Kore ile gerilim halinde olması, ekonomisini olumsuz etkileyen küçük ama önemli faktörlerdendir.

Latin Amerika'nın yükselen yıldızı: Brezilya

brezilya ekonomisi

Brezilya, günümüz itibariyle 1,61 trilyon dolar ile oldukça büyük bir ekonomiye sahiptir. Önemli toprakları, kaynakları ve 214 milyonluk nüfusu ile önümüzde yıllarda önemli bir  büyüme potansiyeline sahiptir. Ekonomistler, açıklanan yüksek faiz oranları baz alındığında Brezilya ekonomisinin 2022 ve 2023 yıllarında büyümeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Yaptırımlara rağmen büyüyen bir ekonomi: Rusya

rusya ekonomisi

Topraklarının büyüklüğü ve kullanılabilir kaynakları ile oldukça büyük bir ekonomiye sahip olan Rusya, ekonomik ve askeri açıdan oldukça güçü bir konumdadır. 1,78 trilyon dolar GSYİH ile dünyanın en büyük 11. ekonomisidir. Satın alma parametresine göre ise dünyanın en büyük altıncı ekonomisine sahip. Her ne kadar Ukrayna savaşı ile büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalmış olsa da önümüzdeki yıllarda ekonomisinin büyümeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle sahip oldukları gaz rezervi ile bu alanda lider konumdalar. Diğer ülkelerine aksine Rusya ekonomisi, güçlü oligarklardan oluşan küçük bir topluluk tarafından yönetilmektedir.

İhracatın büyük önemi: Avustralya

avustralya ekonomisi

Yaklaşık 60.000 ABD doları olan kişi başına GSYİH ile en yüksek GSYİH rakamlarına sahip ülkelerden biridir. 1,54 trilyon dolar GSYİH ile listemizin 13. sırasında yer alıyor. Özellikle Çin ve Japonya’ya yapılan ihracat, ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ülkenin sahip olduğu bol ve çeşitli doğal kaynakları, oldukça yüksek düzeyde yabancı yatırımcıyı kendine çekmektedir. 

Hızla büyüyen bir ekonomi: İspanya

ispanya ekonomisi

İspanya, 1,43 trilyon dolarlık GSYİH’sı ile Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden birine sahiptir. Her ne kadar son birkaç yıldır global krizler ortaya çıkmış olsa da İspanya ekonomisi, diğer ülkelere göre hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. İspanya hükümeti tarafından açıklanan verilere göre ülke ekonomisinin 2022’de %4,4 ve 2023’te %2,1 büyümesi bekleniyor.

Mafyalar ile boğuşan bir ekonomi: Meksika

meksika ekonomisi

Kanada gibi Amerika Birleşik Devletleri’ne yakınlığı ve 130 milyon nüfusu ile Meksika, son yılların dikkat çeken ekonomilerinden birine sahiptir. 1,29 trilyon dolarlık GSYİH’sı ile Latin Amerika’nın en büyük ikinci ve dünyanın en büyük on beşinci ekonomisine sahiptir. Son yıllarda azalan işsizlik oranının, ekonomiye oldukça olumlu etkileri olmuştur. Fakat, ABD ekonomisine olan yüksek bağımlılık, gelir eşitsizliği ve artan suç oranları, yabancı yatırımcının önündeki önemli engellerdendir.

Asya'nın en büyük ekonomilerinden biri: Endonezya

endonezya ekonomisi

Endonezya, 1,19 trilyon dolar GSYİH ile Asya bölgesinin en büyük ekonomilerinden birine sahiptir. Ülke, önümüzdeki yıllarda ekonomistler tarafından açıkanan büyüme verilerine ulaşırsa, listenin çok daha üstlerinde yer alabilir. Son yıllardaki güçlü ekonomik büyüme ile yoksulluk içinde yaşayanların sayısı önemli oranda azalmıştır. Japonya, Çin, Singapur ve Güney Kore gibi ülkeler, Endonezya'nın ana ticaret ortaklarıdır. 

Yaptırımlarla karşı karşıya kalan bir başka ekonomi: İran

Dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında on yedinci sırada yer alan İran, şaşırtıcı bir şekilde Hollanda, Suudi Arabistan ve İsviçre gibi ülkelerin üstünde yer alıyor. Rusya gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına rağmen ekonomisini büyütmeyi başardı. Özellikle 2018 yılında ABD tarafından tekrar uygulanmaya başlanan yaptırılar, İran ekonomisine ciddi zararlar vermiştir. 2021 yılında ise Şanghay İşbirliği Örgütüne üye olmuştur.

Sağlam temellere dayalı ekonomi: Hollanda

hollanda ekonomisi

Hollanda, kişi başına düşen GSYİH ile Avrupa’nın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahiptir. Bazı ekonomik veriler arasında meydana gelebilen dengesizlikler, diğer büyük ekonomilere kıyasla Hollanda’da daha düşüktür. 1,02 trilyon dolar GSYİH ile en büyük ekonomiler arasında 17. sırada yer alıyor. Ayrıca Hollanda ekonomisi,  COVID-19 krizinden en hızlı şekilde kurtulan ve toparlanan ekonomilerden biri olmuştur.

Petrol ile büyüyen bir ekonomi: Suudi Arabistan

suudi arabistan ekonomisi

Suudi Arabistan, 833,54 milyar dolarlık GSYİH ile Orta Doğu bölgesinin en büyük ekonomilerinden birine sahiptir. Özellikle son yıllarda artan petrol fiyatları ile ekonomisi büyük bir hızla gelişen ülkenin, geleceğe yönelik önemli ekonomik planlamaları bulunuyor.  2021 yılında beklenenden daha hızlı bir toparlanma yaşayan Suudi Arabistan ekonomisi, dışa bağımlılığı azaltmak adına 'Vizyon 2030' adı verilen bir program başlatmıştır.

Sakin ama büyük bir ekonomiye sahip: İsviçre

isvicre ekonomisi

İsviçre, 93.457.44 ABD doları ile kişi başına düşen GSYİH baz alındığında, dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. 812,87 milyar dolar GSYİH ile dünyanın en büyük 20. ekonomisine sahiptir. Son yıllarda, önemli oranda göç almaya başlayan ülke, yeni kurulacak olan startup'lara sunduğu imkanlar ile önemli oranda yatırım almaktadır.

Peki Türkiye ekonomisi dünyada kaçıncı sırada?

istanbul

2022 verilerine göre dünyanın en büyük ekonomileri listesinde 22. sırada olan Türkiye, son yıllarda yaşanan çeşitli krizlerden dolayı ekonomik büyümesi yavaşlayan ülkelerden birisi. Özellikle konumu bakımından oldukça önemli bir yerde bulunan Türkiye, önümüzdeki yıllarda çeşitli atılımlarla yavaşlayan ekonomik büyümesini tekrar hızlandırmayı planlıyor. 815,37 milyar dolarlık GSYİH ile bölgesinin en büyük ekonomileriden birisi. Son açıklanan verilere göre kişi başına düşen GSYİH ise 9.626.1 ABD dolarıdır.

Türkiye G-20’den çıktı mı, neden toplantılara katılmaya devam ediyor ?

g20 türkiye

G-20, her ne kadar en büyük ekonomilerin yer aldığı bir topluluk olsa da, üyelik için tek kriter ekonomi değildir. Örneğin, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Hollanda, İsviçre, İran ve İspanya gibi ülkeler G-20 üyesi değildir. Yani, G-20 sadece dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşmamaktadır. Son açıklanan resmi raporlara göre, dünyanın en büyük 21. ekonomisi olan Türkiye, belirttiğimiz nedenlerden dolayı G-20 üyesi olmaya devam edecek ve toplantılara katılım gösterecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz konunun detaylarını aşağıdaki içeriğimizden okuyabilirsiniz:

44
13
9
3
3
Emoji İle Tepki Ver
44
13
9
3
3