Hangi İnanç veya Din Dünyada Ne Kadar Yaygın?

44
13
8
5
2
Dünyada birçok din var. Dünyadaki birçok insan da bu dinlere inanıyor. Türkiye’de en çok inanılan dinin İslam olduğunu zaten biliyoruz, peki dünyanın geri kalanı hangi dine inanıyor diye merak ediyor musunuz? Eğer öyleyse doğru yerdesiniz, gelin dünyada hangi dinler nerede ne kadar yaygın beraber göz atalım.

Dünyanın büyük bir çoğunluğu bir dine inanıyor, bu bilinen bir şey. Peki hangi din veya inanç en çok mensuba sahip hiç merak ettiniz mi? Dünyanın çeşitli bölgelerindeki insanlar ağırlıklı olarak hangi inanışa veya dine sahip? Bu yazıda Pew Research Center’ın araştırmalarının ışığında bu soruyu yanıtlayacağız.

Dünya, geçtiğimiz özellikle 10 yıl içerisinde daha seküler bir hale geldi ancak bir dine veya inanışa sahip olan insanların nüfusu tabii ki daha fazla. Dünya nüfusunda bir inanışa sahip olan insanların oranı tam %84 oranında. Gelin Dünya nüfusunun %84’ünün inanış dağılımı nasılmış görelim.

Dünyanın inanç dağılımı nasıl?

dünyadaki dinler

 • Hristiyanlık: %31
 • Müslümanlık: %25
 • İnançsızlar: %15,6
 • Hindu: %15,2
 • Budistlik: %6,6
 • Halk dini: %5,6
 • Yahudilik: %0,2

Dünya çapında Hristiyanlık bu dinlerden en büyük inanan sayısına sahip olanı. Dünya nüfusunun yaklaşık %31'i Hristiyan, onu %25 ile Müslümanlar yakından takip ediyor. İslam, her ne kadar Orta Doğu'daki en baskın din. Yahudiler dünyanın sadece %0,2'sini oluşturuyor. Bununla birlikte Yahudilik, büyük dinlerin en küçük nüfusuna sahip.

Hristiyanlık: %31

hristiyanlığa inananlar

Bölgedeki tüm nüfusa oranla Hristiyanlar:

 • Asya ve Pasifik: %7,2
 • Avrupa: %72,2
 • Latin Amerika ve Karayipler: %89,7
 • Orta Doğu ve Kuzey Afrika: %3,6
 • Güney Afrika: %62
 • Kuzey Amerika: %74,6

Dünyada en çok inanana sahip olan din tahmin edebileceğiniz gibi Hristiyanlık. Dünya nüfusunun 2,4 milyarı Hristiyan. Amerika kıtalarının tamamı, Afrika kıtasının güney tarafı, Avustralya kıtasının tamamı ve Avrupa + Rusya’nın tamamı bu dine mensup.

Müslümanlık: %25

islama inananlar

Bölgedeki tüm nüfusa oranla Müslümanlar:

 • Asya ve Pasifik: %25,7
 • Avrupa: %6,8
 • Latin Amerika ve Karayipler: %0,1
 • Orta Doğu ve Kuzey Afrika: %93,1
 • Güney Afrika: %31,4
 • Kuzey Amerika: %1,3

Dünya’nın en çok inanılan ikinci dini ise İslam dini. Müslümanlık, alınan bilgilere göre dünyanın en hızlı büyüyen dini konumunda ve 2060’a kadar dünyada 3 milyar Müslüman olacağı tahmin ediliyor. İslam dini Afrika’nın Kuzey kısmında, Orta Doğu’nun tamamında, Pasifik adalarında ve Orta Asya’da baskın din konumunda.

İnançsızlar: %15,6

dünyadaki inançsızlar

Bölgedeki tüm nüfusa oranla İnançsızlar:

 • Asya ve Pasifik: %20
 • Avrupa: %20
 • Latin Amerika ve Karayipler: %8
 • Orta Doğu ve Kuzey Afrika: %0,6
 • Güney Afrika: %3
 • Kuzey Amerika: %19,2

Tabii ki de bir dine veya tanrıya inanmayanların sayısı da bir hayli fazla. Örneğin Çin’de 720 milyon insan kendisini bir dine bağlı hissetmediğini belirtiyor. Bir dine inanmayanların dağılımı da Afrika ve Orta Doğu harici dünyanın neredeyse her yerine eşit dağılmış durumda.

Hinduizm: %15,2

hinduizme inananlar

Bölgedeki tüm nüfusa oranla Hindular:

 • Asya ve Pasifik: %26
 • Avrupa: %0,2
 • Latin Amerika ve Karayipler: %0,1
 • Orta Doğu ve Kuzey Afrika: %0,6
 • Güney Afrika: %0,2
 • Kuzey Amerika: %0,8

Hinduizm, her ne kadar Dünyanın neredeyse sadece tek bir yerinde baskın olsa da dünyanın en büyük üçüncü dini olma konumunda. Dünyada şu anda 1,2 milyar Hindu bulunuyor. Hinduizm nadiren bir ülkenin ana dini olmasına rağmen küresel bir varlığa sahiptir. Dünyada Karayipler, Güneydoğu Asya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika dahil olmak üzere birçok bölge, önemli Hindu popülasyonlarını desteklemektedir.

Budizm: %6,6

budizme inananlar

Bölgedeki tüm nüfusa oranla Budistler:

 • Asya ve Pasifik: %11,3
 • Avrupa: %0,2
 • Latin Amerika ve Karayipler: %0,1
 • Orta Doğu ve Kuzey Afrika: %0,2
 • Güney Afrika: %0,1
 • Kuzey Amerika: %1,2

Tahminlere göre dünyadaki Budistlerin yarısı şu anda Çin’de yaşıyor ve buna rağmen ülkenin nüfusunun sadece %18’lik bir kesimini oluşturuyorlar. Budistlerin geri kalanı ise Doğu ve Güney Asya’da bulunuyor. Asya'da Budizm hem kimlik hem de uygulama meselesidir. Akademisyenler ve gazeteciler, birçok Asya ülkesinin kendilerini herhangi bir organize dinin parçası olarak görmeden Budist uygulamalara katılabileceğini söylüyorlar.

Halk dini: %5,6

halk dinlerine inananlar

Bölgedeki tüm nüfusa oranla halk dinine inananlar:

 • Asya ve Pasifik: %8,6
 • Avrupa: %0,1
 • Latin Amerika ve Karayipler: %1,8
 • Orta Doğu ve Kuzey Afrika: %0,3
 • Güney Afrika: %3,2
 • Kuzey Amerika: %0,4

Halk dini, örgütlü din doktrininin dışında kalan herhangi bir etnik veya kültürel dini uygulamadır. Popüler inançlara dayanan ve bazen popüler veya yerel din olarak adlandırılan terim, insanların günlük yaşamlarında dini nasıl deneyimlediklerini ve uyguladıklarını ifade ediyor. Halk dini ne demek diyebilirsiniz ancak %5’lik gibi hatırı sayılır bir dünya nüfusu bu tarz halk dinlerine mensup.

2020 itibariyle tahminen 429 milyon insan, yani dünya toplam nüfusunun yaklaşık %6'sı, halk veya geleneksel dinlere mensup olarak tespit edildi. Bazı kayda değer halk dinleri arasında Afrika geleneksel dinleri, Çin halk dinleri, Kızılderili dinleri ve Avustralya yerli dinleri sayılabilir.

Yahudilik: %0,2

yahudi sayısı

Bölgedeki tüm nüfusa oranla Yahudiler:

 • Asya ve Pasifik: %0,1
 • Avrupa: %0,2
 • Latin Amerika ve Karayipler: %0,1
 • Orta Doğu ve Kuzey Afrika: %1,6
 • Güney Afrika: %0,1
 • Kuzey Amerika: %1,6

Her ne kadar Yahudiler dünyanın dört bir yanında bulunabilse de Yahudilik, dünyada tek bir yerde varmış gibi görülüyor (en azından bakış açısı böyle). Yahudileri en çok tabii ki de İsrail’de bulabilirsiniz ancak ABD’de bir hayli Yahudi yaşamakta. Yahudiler, İsrail’in nüfusunun şu anda %76’sını oluşturuyor.

Böylelikle dinlerin dünyadaki dağılımını, hangi bölgedeki insanların ne kadar oranla hangi dine inandıklarını sizler için listelemiş olduk. Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak : https://www.visualcapitalist.com/mapped-major-religions-of-the-world/
44
13
8
5
2
Emoji İle Tepki Ver
44
13
8
5
2