İstanbul'un Atık Suları İncelendi: En Çok Tüketilen Maddeler Alkol, Tütün ve Esrar

94
32
26
8
5
İstanbul'un atık suyu İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütülen bir çalışma ile incelendi. 14 Atık Su Arıtma Tesisi üzerinde 2019 yılında uyuşturucu madde kullanımına yönelik yapılan incelemede en çok tespit edilen maddeler alkol, tütün ve esrar oldu.

İstanbul'da İçişleri Bakanlığı öncülüğünde bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışma kapsamında İstanbul'da bulunan 14 Atık Su Arıtma Tesisi'nden alınan örnekler detaylı şekilde incelendi. Uyuşturucu madde kullanımına yönelik olarak yapılan araştırmanın sonuçları hazırlanan bir makale ile yayınlandı.

Çalışmada 2019 yılında 3 aylık dönemler halinde yürütülen incelemelerle yasadışı uyuşturucu maddeler olan amfetamin (AMP), metamfetamin (METH), 3,4-metilendioksimetamfetamin (MDMA), esrar, kokain, eroin, tütün ve alkol tüketimi incelendi.

Çalışma, tüm yasadışı maddelerin tüketim oranlarını ortaya koydu:

İstanbul atık su tesisleri

Yürütülen incelemelerde toplamda 392 kompozit numune zamanla orantılı olarak toplandı ve analiz edildi. Buna göre İstanbul’da metamfetamin tüketiminin en yüksek olduğu dönemlerde günlük tüketimin bin kişide 120 mg olduğu tespit edildi. Aynı oran metilendioksimetamfetamin (MDMA) için ise günlük bin kişide 158,5 mg olarak belirlendi. Şehir genelinde ortalama kokain tüketimi ise günlük bin kişide 200,9 mg olarak açıklandı.

Aynı zamanda uyuşturucu maddelerin tüketiminde dönemsel ve bölgesel olarak farklar ortaya çıktığı tespit edildi. Kokainde 3 aylık 4 periyotta dengeli bir oran varken Amfetamin (AMP) tipi uyarıcılar için ortalama metilendioksimetamfetamin (MDMA) dozu ilk üç periyotta binde günlük 0.7 dozken, tüketilen dozun son dönemde (Aralık) iki kattan fazla arttığı tespit edildi.

En çok kullanılan maddeler alkol, tütün ve esrar:

istanbul

Araştırmada İstanbul'un atık tesislerinden alınan örneklerde en çok rastlanan yasadışı uyuşturucu madde esrar oldu. Esrarın ortalama tüketim miktarı ise tahmini günlük bin dozda 26.73 ortalama doz olarak tespit edildi. Esrardan sonra ise alınan örneklerde en çok rastlanan iki madde alkol ve tütün oldu. Tütün tüketim oranlarında kayda değer bir değişiklik yaşanmazken alkol tüketiminin 2019 yılında Eylül ve Aralık dönemlerinde önemli ölçüde azaldığı tespit edildi. Bunun sebebinin ise Haziran 2019’dan sonra alkol içeren ürünlere ‘özel tüketim vergisinin uygulanmaya başlanması olduğu düşünülüyor.

Kaynak : https://t24.com.tr/haber/istanbul-un-atik-suyu-incelendi-en-cok-kullanilan-maddeler-alkol-tutun-ve-esrar,960289
94
32
26
8
5
Emoji İle Tepki Ver
94
32
26
8
5