Resmen Kabul Edildi: Maaşların Asgari Ücret Kadarki Diliminden Vergi Alınmayacak

49
7
7
2
0
2022 yılında ücret ve maaşların asgari ücret kadarki bölümünden gelir ve damga vergisi alınmamasını öngören kanun teklifi kabul edildi. Birden fazla işverenden ücret alanlar için bu istisnanın sadece en yüksek olan ücrette geçerli olacağı kaydedildi.

2022 yılı için asgari ücrette beklenen artış yapılmışken bu artışla birlikte işveren gelen yükten korkuluyordu. Fakat bu yükü azaltmak için asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin artık alınmayacağı açıklanmıştı. Bugün, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Kabul edilen teklife göre tüm ücret ve maaşların asgari ücret kadarki tutarından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi SGK ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutara isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilimi tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

Birden fazla işverenden ücret alanlar için en yüksek ücretten hesap yapılacak

asgari ücret

Böylelikle ödenecek vergi tutarı hesaplandıktan sonra bu tutarın içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülecek. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlar içinse bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının %85’i, gelir vergisinden istisna edileceğinden uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi düzenlemesi de yürürlükten kaldırılacak. Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.

Aynı teklifle birlikte yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak görülen güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı, 20 kilovata çıkarılacak.

49
7
7
2
0
Emoji İle Tepki Ver
49
7
7
2
0